Akademia Budowlana

Budowanie domu krok po kroku

Spis treści:

Przygotowujesz się do zrealizowania swoich marzeń o budowie domu? Pierwszym krokiem jest oczywiście zakup działki budowlanej, a następnie wybór gotowego projektu. Teraz śmiało możesz wybrać firmę budowlaną, która zajmie się realizacją wybranego projektu. Zastanawiasz się, jak dokładne wygląda proces budowy domu? W tym artykule postanowiliśmy pokrótce opisać każdy krok na drodze do wymarzonego domu gotowego do zamieszkania.

 

1.      Adaptacja projektu i formalności

 

Gdy dysponujemy już działką budowlaną, należy zajrzeć do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Potrzebne jest również badanie geotechniczne gruntu, na podstawie którego poznamy warunki wodno-gruntowe. Na podstawie powyższych dokumentów adaptowany jest gotowy projekt domu. Dopiero na tym etapie powstaje kompletny projekt budowlany przypisany do konkretnej działki budowlanej. Gdy dysponujemy już projektem, występujemy z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, o czym więcej przeczytasz w naszym artkule. Jeszcze przed otrzymaniem pozwolenia można przygotować plac budowy, co znacznie usprawni przebieg początkowych prac budowlanych.

 

2.      Roboty ziemne i budowa fundamentów

 

Pierwszym etapem są prace ziemne, czyli wykopanie gruntu w celu osadzenia fundamentów. Bardzo często wykonuje się również wykop pod basen, zbiornik retencyjny lub szambo, co pozwoli uniknąć dodatkowego rozkopywania terenu w przyszłości. Budowa fundamentów często wiąże się również z wykonaniem drenażu opaskowego chroniącego fundamenty przed nadmiarem wody. Po osadzeniu i zaizolowaniu fundamentów wykopy są zasypywane i ubijane. Osiągnęliśmy właśnie stan zerowy. 

 

3.      Wznoszenie ścian nośnych i stropów

 

Kolejnym krokiem jest murowanie ścian nośnych oraz położenie stropów pod przyszłe kondygnacje. Konstrukcje ścian są zbrojone oraz łączone ze sobą spoiwem. Dokładny przebieg prac zależy oczywiście od tego, z jakich materiałów powstaje nasz dom. Najszybciej powstają budynki z prefabrykatów, czyli gotowych elementów, które są uprzednio wytwarzane w zakładzie produkcyjnym i dostarczane na plac budowy. Wolniej natomiast przebiega murowanie z tradycyjnych cegieł i pustaków. W naszym artykule o budowie domów (https://new-house.com.pl/budowa-domu) możesz dowiedzieć się więcej na temat szczegółowego przebiegu prac w zależności od wybranych materiałów.

 

4.      Konstrukcja dachu i wstawianie okien i drzwi

 

Gdy ściany nośne są gotowe można przejść do konstrukcji dachu. Pierwszym krokiem jest montaż więźby dachowej. Na tym etapie pracy niezbędny jest oczywiście doświadczony cieśla. Budowa domu jest szybsza, jeśli wybierzemy więźbę z prefabrykatów. Po osadzeniu więźby można przejść do ułożenia warstwy termoizolacyjnej, paroizolacji oraz warstwy wstępnego krycia. Kolejne kroki to montaż pokrycia właściwego, rynien, instalacji odgromowej, a czasami także barier śnieżnych. Prace na dachu wiążą się także z wykończeniem komina. Gdy budynek posiada dach, dysponujemy już domem na etapie surowym otwartym. W momencie, gdy wstawione zostaną okna oraz drzwi zewnętrze mówimy natomiast o domu w stanie surowym zamkniętym.

 

5.      Prace deweloperskie

 

Czas na doprowadzenie domu do stanu deweloperskiego. W tym celu należy wykonać wszystkie pracy hydrauliczne i elektryczne związane położeniem sieci W-K, sieci elektrycznej oraz oświetlania. Na tym etapie montuje się również systemy grzewcze. Po wykonaniu tych prac można wznieść ściany działowe, które wyodrębnią wnętrza naszego przyszłego domu. Prace deweloperskie są wykonywane również na zewnątrz budynku. To czas na ocieplenie oraz otynkowanie ścian. Finalizacja prac deweloperskich pozwoli przejść do etapu wykańczania domu.

 

6.      Wykończenie domu

 

Jesteśmy już coraz bliżej szczęśliwego zakończenia budowy. Czas na tynkowanie, gładzenie ścian, malowanie, układanie podłóg i płytek. Przed nami wiele decyzji związanych z wyborem materiałów oraz kolorystyk. Na naszej stronie z projektami domów (https://new-house.com.pl/projekty-domow) możesz zwrócić uwagę na to, że niektóre projekty posiadają przykładową aranżację, która może być dla nas inspiracją na tym etapie budowy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z usług doświadczonego projektanta wnętrz, który pomoże nam w stworzeniu estetycznych i funkcjonalnych wnętrz dostosowanych do naszych potrzeb.

 

7.      Zagospodarowania terenu działki

 

Ostatnim etapem, który możemy wykonać także po zakończeniu budowy domu jest zagospodarowanie terenu działki. Konieczne jest ułożenie podjazdu, alejek ogrodowych, zasianie trawnika, stworzenie miejsca na składowanie śmieci, a także montaż oświetlenie ogrodowego. Wielu inwestorów decyduje się również na stworzenie podziemnego systemu nawadniania. Ważnym krokiem jest również montaż ogrodzenia oraz bramy wjazdowej i furtek prowadzących na teren naszej działki. Firma budowlana New House oferuje inwestorom kompleksową realizację projektów, która obejmuje także zagospodarowanie terenu działki oraz aranżację ogrodu.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.