Akademia Budowlana

Co warto wiedzieć o budownictwie ekologicznym i energooszczędnym?

Spis treści:

Budownictwo nie stoi w miejscu i technologie wykorzystywane do budowy domów stale ewoluują. Obecnie najpoważniejszym czynnikiem, który w pewien sposób zmusza nas do odejścia od tradycyjnego budownictwa, jest pogłębiająca się degradacja środowiska naturalnego. Stąd też w ostatnich latach zaczęło pojawiać się coraz więcej przepisów i regulacji, których celem jest uchronienie Ziemi przed totalną klęską.

 

W związku z tym coraz popularniejsze są domy ekologiczne i energooszczędne. Inwestorzy, którzy zamierzają wybudować nowy dom, powinni wiedzieć, czym poszczególne technologie się charakteryzują i jakie wady i zalety posiadają.

 

Charakterystyka budownictwa ekologicznego

 

Budownictwo ekologiczne charakteryzuje się przede wszystkim wznoszeniem budynków w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, które głównie skupiają się na dbałości o środowisko naturalne. Stąd też często synonimem budownictwa ekologicznego jest budownictwo zrównoważone.

 

Do budowy takich domów wykorzystuje się naturalne materiały, które będą jak najbardziej przyjazne dla środowiska. Ponadto ważna jest także redukcja wykorzystywania i poboru energii, a nawet wybór właściwej lokacji do wzniesienia domu.

 

Warto także wiedzieć co nieco o konstrukcji takich domów, która w ich przypadku jest niezwykle istotna. Domy ekologiczne cechują się prostą konstrukcją dachu o niewielkim spadzie. Dzięki temu niwelowane jest ryzyko utraty ciepła. Jednak nie sama konstrukcja dachu ma na to wpływ. Istotne jest również zastosowanie odpowiedniej termoizolacji, jak i instalacja nowoczesnych systemów wentylacyjnych.

 

Charakterystyka budownictwa energooszczędnego

 

Domy energooszczędne posiadają wszelkie technologie, które zmniejszają energochłonność budynków przy utrzymaniu komfortu cieplnego wewnątrz budynku. Warto jednak wyszczególnić warunki, jakie powinien spełniać dom, aby mógł być energooszczędnym.

 

Przede wszystkim domy energooszczędne dostosowane muszą być pod względem izolacyjności cieplnej przegród budynku. Ważna jest także kwestia usytuowania względem stron świata, geometria budynku czy rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń. Nie mniej ważnym aspektem jest zastosowanie właściwych przeszkleń. Wentylacja budynku i rodzaj systemów grzewczych to także istotne cechy, które powinny być ujęte przy projektowaniu domu energooszczędnego.

 

Nie sposób zaprzeczyć, że zarówno domy ekologiczne, jak i energooszczędne zdobywają coraz większą popularność. Tak, jak wyżej wspomnieliśmy, spowodowane jest to głównie przez odgórnie narzucane normy, a także przez stale zwiększającą się świadomość społeczną w zakresie ochrony środowiska. Poza tym nowoczesne budownictwa zakłada wykorzystywanie najnowszych rozwiązań, dzięki którym chociażby mniej zapłacimy za ogrzewanie.

 

Dlatego też warto przemyśleć dobrze wszystkie za i przeciw związane z budową domów ekologicznych i energooszczędnych. Mimo że domy te mogą być nieco droższe, to jednak profity płynące z ich budowy, czyli przede wszystkim mniejszy wpływ na środowisko naturalne i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, mogą być bardziej istotne od ceny ich wzniesienia.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.