Akademia Budowlana

Porównujemy domy energooszczędne do domów pasywnych

Spis treści:

Trendy w budownictwie zmieniają się z roku na rok. Zmieniają się także i pojawiają nowe technologie, dzięki którym domy stają się bardziej komfortowe, a także charakteryzują się wysoką energooszczędnością, która poza pomocą w zaoszczędzeniu pieniędzy wydawanych na rachunki, sprawia, że nowoczesne domy są przyjazne dla środowiska przyrodniczego. Jednymi z popularniejszych budynków, które wpisują się w ten trend, są domy energooszczędne i pasywne. Które czym się charakteryzują i czym się różnią?

 

Charakterystyka domów energooszczędnych

 

Domy energooszczędne są budynkami, które wyróżniają się przede wszystkim specjalną konstrukcją i konkretnymi materiałami budowlanymi używanymi do ich budowy. Te dwa czynniki umożliwiają zmniejszenie zapotrzebowania na niezbędne ciepło do ogrzania domu. Zazwyczaj zapotrzebowanie to wynosi około 70 kWh/(m2·rok). Tradycyjne domy zaś charakteryzują się wartością 160 kWh/(m2·rok).

 

Ponadto domy energooszczędne posiadają także różnice, które dostrzec można gołym okiem. Budynki takie charakteryzują się prostą, nieskomplikowaną bryłą. Ich dachy również nie powinny mieć trudnej konstrukcji. Istotnym elementem jest także umieszczanie największych powierzchniowo przeszkleń od strony południowej, gdyż to właśnie tam słońce góruje przez większość dnia i ewentualne straty energetyczne będą najmniej odczuwane. Co za tym idzie, od strony północnej obecność okien jest mocno ograniczona. Warto także wspomnieć o tym, że domy energooszczędne powinny mieć zapewnioną odpowiednią termoizolację.

 

W domach energooszczędnych powinny się także znaleźć nowoczesne instalacje, takie jak rekuperacja. Również na etapie budowy powinno korzystać się z jak najnowocześniejszych technologii, aby dom ten jak najbardziej zasługiwał na miano energooszczędnego. Czasami jednak zastosowanie odpowiednich rozwiązań będzie skutkować koniecznością uproszczenia wizualnie domu – będzie musiał być on niezwykle prosty i nieskomplikowany, co z kolei dla niektórych inwestorów może być dużym minusem.

 

Charakterystyka domów pasywnych

 

Najważniejszym czynnikiem odróżniającym budynki pasywne od energooszczędnych jest pozyskiwanie energii z otoczenia. W związku z tym w ich przypadku zapotrzebowanie na energię jest jeszcze mniejsze i wynosi około 15kWh/(m2·rok).

 

Domy pasywne wznoszone są na planie prostokąta. Pokrywa się je najczęściej jedno- bądź dwuspadowym dachem. Ponadto rekomenduje się zapełnienie całej południowej elewacji przeszkleniami. Północna część domu zazwyczaj pozbawiona jest jakichkolwiek okien, jeśli nie są one bardzo niezbędne. Dodatkowo można zauważyć, że domy pasywne charakteryzują się konkretnym rozkładem pomieszczeń, który nazywany jest tzw. strefą buforową.

 

Podobnie jak w domach energooszczędnych, domy pasywne również muszą mieć zapewnioną odpowiednią termoizolację. Jednak w ich przypadku wartości parametrów izolujących muszą być znacznie wyższe. Ponadto dużą wagę przykłada się do szczelności budynku. Okna nie są uchylne, a cyrkulacja powietrza możliwa jest jedynie dzięki systemowi wentylacji. Pasywne budynki zaopatrzone są także w rozwiązania, które uniemożliwiają ciepłu wydostawać się na zewnątrz przez okna i drzwi. Do ogrzewania i pozyskiwania energii wykorzystuje się nowoczesne instalacje, chociażby kolektory słoneczne czy panele fotowoltaiczne.

 

Jakie są koszty budowy i utrzymania domów energooszczędnych i pasywnych?

 

Nie da się zaprzeczyć, że budowa zarówno domów energooszczędnych, jak i pasywnych będzie wymagała większego nakładu finansowego, niż budowa domów tradycyjnych. Mimo wszystko, koszty budowy tych domów systematycznie maleją, a to dzięki upowszechnianiu się nowoczesnych technologii.

 

Ceny jednego i drugiego domu uzależnione są od wielu czynników, chociażby od jego powierzchni czy materiałów budowlanych, które wykorzystywane są do jego wzniesienia. Budowa domów energooszczędnych i pasywnych do momentu ich ocieplenia jest zbliżona do tradycyjnych budynków. Koszty całych przedsięwzięć wzrastają, dopiero kiedy uzupełniane są one o dodatkowe instalacje, których koszt często wynosi między 80 tys. a 90 tys. zł.

 

Jeśli porównamy koszty budowy domu energooszczędnego a pasywnego, okazać się może, że ten drogi będzie nawet o 30-35% tańszy. Jednak domy pasywne są z reguły samowystarczalne, więc dzięki niewielkim kosztom utrzymania, inwestycja ta zwróci się nam po kilkunastu latach.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.