Akademia Budowlana

Czy przy instalacji fotowoltaicznej wymagana jest instalacja odgromowa?

Spis treści:

Instalacja fotowoltaiczna może nam zaoferować darmowy prąd pozyskiwany z energii słonecznej. To niezwykle popularne rozwiązanie stosowane w coraz większej liczbie domów. Inwestorzy planujący montaż fotowoltaiki często zastanawiają się nad tym, z jakimi wymogami technicznymi wiąże się taka instalacja. Ważną kwestią jest oczywiście ochrona przed piorunami. W tym artykule dowiesz się, jaka ochrona przeciwprzepięciowa jest niezbędna w przypadku fotowoltaiki.

 

Jaką rolę pełni instalacja odgromowa w naszym domu?

 

Zadaniem instalacji odgromowej jest ochrona naszego domu przed niekontrolowanym uderzeniem pioruna. Wyładowania mogą doprowadzić do uszkodzenia dachu. uszkodzić sieć energetyczną lub urządzenia elektryczne w domu, a nawet spowodować pożar. Dlatego też, na dachu i jego najwyższych punktach stosuje się specjalne zwoje drutu, który ma ściągnąć na siebie uderzenie pioruna. Złącza są połączone z przewodami odprowadzającymi na elewacji lub rynnach, a te z kolei prowadzą do uziomu, który bezpiecznie rozprowadza energię do gruntu. Mamy zatem do czynienia z kontrolowanym uderzeniem pioruna, co pozwala zminimalizować ryzyko szkód.

 

Instalacja odgromowa jest obowiązkowa w budynkach, których wysokość przekracza 15 metrów lub jego powierzchnia jest większa niż 500m2. Taki wymóg może pojawić się także w przypadku domów, które stanowią najwyższy punkt w okolicy lub są położone na wzgórzu. W tym artykule: https://new-house.com.pl/budowa-domu możesz dowiedzieć się więcej o kompleksowej budowie domu z uwzględnieniem montażu niezbędnych instalacji ochronnych, takich jak piorunochron oraz orynnowanie. Przy adaptacji projektu domu zawsze uwzględniana jest specyfika działki, a także indywidualne oczekiwania inwestora.

 

 

 

Czy instalacja fotowoltaiczna wymaga zastosowania piorunochronu?

 

W świetle przepisów prawnych, instalacja odgromowa nie jest obowiązkowym elementem ochronnym domu wyposażonego w fotowoltaikę. My jednak proponujemy spojrzenie na to zagadnienie z nieco innej perspektywy. Niezależnie od tego, czy dom posiada fotowoltaikę, czy też nie, uderzenie pioruna zawsze stanowi ogromne zagrożenie. Niekontrolowane wyładowania mogą poważnie uszkodzić dach, stwarzają zagrożenie dla domowników, mogą spowodować pożar, a także kosztowne szkody. Uderzenie pioruna w delikatne ogniwa fotowoltaiczne prawdopodobnie doprowadziłoby do nieodwracalnych uszkodzeń całej instalacji.

 

Instalacja odgromowa powinna być zatem elementem ochronnym każdego domu. W ten sposób inwestujemy w spokój ducha i poczucie bezpieczeństwa w trakcie burzy. Minimalizujemy również ryzyko pojawienia się szkód na skutek uderzenie pioruna. A nawet jeśli do takowych dojdzie, ewentualne straty zostaną nam zwrócone z polisy ubezpieczeniowej obejmującej szkody powstałe w skutek burzy. Brak piorunochronu mógłby natomiast zablokować zwrot z polisy.

 

Wymagana ochrona przeciwprzepięciowa w przypadku fotowoltaiki

 

Mimo, że instalacja odgromowa nie jest obowiązkowa, fotowoltaika wymaga prawidłowej ochrony przeciwprzepięciowej. Taka ochrona oznacza zabezpieczenie instalacji przed przepięciami w skutek awarii sieci energetycznej lub uderzenia pioruna. W tym celu stosuje się ograniczniki przepięcia, a także zabezpieczania SPD czyli ochronnik przepięciowy. Ponadto, wiele firm w trakcie montażu instalacji fotowoltaicznej wykonuje jej uziemienie, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo w trakcie burzy.

 

Prawidłowo zamontowana instalacja odgromowa w połączeniu z ochroną przepięciową sprawia, że nasza instalacja fotowoltaiczna jest niemal całkowicie bezpieczna w trakcie burzy. Biorąc pod uwagę wysokie koszty takich instalacji, a także korzyści, jakie przynosi naszemu domowi, warto zainwestować w jakościową ochronę. W tym miejscu: https://new-house.com.pl/fotowoltaika możesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak zbudowana jest fotowoltaika, a także na czym dokładnie polega jej działanie.

 

Dlaczego należy uziemić instalację fotowoltaiczną?

 

Zastosowanie systemów ochronnych może zagwarantować niemal stuprocentowe bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej w trakcie burzy. W praktyce chodzi również o bezpieczeństwo samych domowników. Ewentualne przepięcia stwarzają realne zagrożenie porażenia prądem. Właśnie dlatego niezbędne są odpowiednie systemy przeciwprzepięciowe. Natomiast instalacja odgromowa minimalizuje ryzyko uderzenia pioruna bezpośrednio w ogniwa lub dach, na którym są one położone. Zwoje ściągają piorun na siebie, gwarantując kontrolowane odprowadzenie prądu do ziemi.

 

Mimo wszystko, intensywna burza może doprowadzić do uszkodzenia instalacji fotowoltaicznej. Jeśli jednak nasz dom jest ubezpieczony od szkód powstałych w skutek burzy, koszty naprawy uszkodzeń pokryje ubezpieczyciel. Tu pojawia się jednak drobne „ale”. Jeśli nasz dom nie posiada instalacji odgromowej, ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia pieniędzy, stwierdzając winę użytkownika. To kolejny powód, dla którego każdy dom warto wyposażyć w skuteczny piorunochron.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.