Akademia Budowlana

Co to jest mur oporowy i kiedy się go stosuje?

Spis treści:

Mur oporowy to konstrukcja, z którą bardzo często spotkamy się na działkach położonych na nieregularnym terenie pełnym skarp oraz spadków. Budowa domu na takiej działce wymaga zastosowania specjalnych zapór, które zapobiegną osuwaniu się nasypów ziemnych. Taką właśnie rolę pełni mur oporowy na działce. W tym artykule dowiesz się, czym konkretnie jest mur oporowy, w jakich miejscach się go stosuje, a także jakie formalności są potrzebne do jego postawienia.

 

Czym jest mur oporowy i jakie funkcje pełni na działce?

 

Zgodnie z prawem budowlanym, mur oporowy to oddzielna budowla, której nie można traktować jako budynek lub obiekt małej architektury. Zdaniem muru oporowego jest ustabilizowanie warunków gruntowych i zapobieganie osuwaniu się nasypów ziemnych. Taką konstrukcję stosuje się zatem na działce położonej na nieregularnym terenie, na którym występują spadki i skarpy. Mur oporowy bardzo często chroni fundamenty naszego domu przed naporem nasypu i wód gruntowych. Bardzo często jest również niezbędnym elementem przy podjeździe, tarasie, altance oraz innych miejscach ogrodu.

 

Czy postawienie muru oporowego na działce ze skarpą jest konieczne? Zależy to od decyzji architekta, który dokładnie zapozna się z warunkami wodno-gruntowymi. Jeśli architekt stwierdzi, że parcie poziome lub ciśnienie hydrostatyczne może zagrażać osuwaniu się gruntu, wówczas mur oporowy okaże się niezbędny. W tym miejscu: https://new-house.com.pl/dom-murowany możesz dowiedzieć się więcej na temat różnych elementów domu wybudowanego w technologii murowanej. Mur oporowy bardzo często pełni funkcję zabezpieczenia dla fundamentów.

 

 

 

Z jakich materiałów zbudowany jest mur oporowy?

 

W budownictwie prywatnym skomplikowane rozwiązania w postaci zbrojonych prefabrykatów zazwyczaj nie są konieczne. Tak radykalne środki stosuje się do zabezpieczenia większej infrastruktury. Dom murowany w okolicach domu można zatem wznieść z bloczków betonowych. żelbetonu, cegieł, pustaków ceramicznych lub keramzytobetonowych, a także naturalnych kamieni. Co ważne, mur oporowy bardzo często jest projektowany w taki sposób, aby komponować się z aranżacją ogrodu. Może zatem posiadać elementy ozdobne, takie jak chociażby donice na kwiaty. Wówczas, mur oporowy jest nie tylko skuteczny, ale również bardziej funkcjonalny.

 

W jakich miejscach najczęściej stosuje się mur oporowy?

 

Mur oporowy bardzo często zabezpiecza fundamenty i chroni przed osuwaniem się nasypu ziemnego. Taki mur można wykorzystać także do ochrony innych konstrukcji: tarasu, podjazdu czy altany. Mury oporowe są niezbędnym elementem ogrodów piętrowych usytuowanych na skarpie. Mogą być estetycznym urozmaiceniem ogrodu, ale ich kluczową cechą jest funkcjonalność. Mury oporowe są stosowane zarówno przy naturalnych nierównościach terenu, jak również nierównościach uzyskanych w wyniku prac ziemnych (np. sztuczne nasypy).

 

Czy postawienie muru oporowego wymaga pozwolenia?

 

Tak, mur oporowy to konstrukcja, która wymaga takiego samego pozwolenia na budowę, jak w przypadku budowy domu. Tutaj należy jednak zaznaczyć, że rzadko kiedy składany jest odrębny wniosek o pozwolenie na budowę muru oporowego. Jeśli architekt wykonuje projekt budowlany domu i po uwzględnieniu warunków wodno-gruntowych dochodzi do wniosku, że taki mur jest niezbędny, wówczas jest on elementem kompletnego projektu budowlanego, podobnie zresztą jak podjazd, ogrodzenie czy inne elementy zagospodarowania terenu działki. W tym miejscu: https://new-house.com.pl/budowa-domu możesz dowiedzieć się więcej na temat kompleksowej realizacji projektu w technologii murowanej. W takiej sytuacji, pozwolenie na budowę domu automatycznie obejmuje również konstrukcję muru oporowego.

 

W jakich sytuacjach składany odrębny wniosek? Załóżmy, że inwestor kupił dom i z pomocą rzeczoznawcy dostrzegł problem osuwania się gruntu. Konieczna jest zatem interwencja w postaci muru oporowego, który zapobiegnie osuwaniu się nasypu. Należy sporządzić projekt zagospodarowania terenu, a do tego celu potrzebna jest map[a do celów projektowych, na której zaznaczone będą okoliczne budowle oraz planowany przebieg muru oporowego.

 

Mur oporowy jako element architektury na działce

 

No dobrze, załóżmy, że inwestor już po wybudowaniu domu chce postawić mur oporowy i pragnie uniknąć dodatkowych formalności. Czy postawienie muru oporowego w formie ogrodzenia lub dekoracyjnych elementów małej architektury ogrodu jest możliwe? No cóż, w teorii nie, ponieważ mur oporowy to konstrukcja pełniąca konkretne funkcje i jako taka wymaga stosownego pozwolenia. W praktyce jednak, projektant może stwierdzić, że podstawowa funkcja konstrukcji jest inna: odgrodzenie terenu lub stworzenie dekoracyjnego muru z donicami. W takich sytuacjach budowa muru oporowego bez pozwolenia będzie możliwa. Jest to jednak dosyć ryzykowna inwestycja. Jeśli w przyszłości nasza nieruchomość zostanie celem kontroli i taka kontrola stwierdzi istnieje muru oporowego bez zezwolenia, wówczas jest to samowola skutkująca karami finansowymi.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.