Akademia Budowlana

Certyfikaty, znaki jakości – jak rozpoznać dobre materiały budowlane?

Kiedy mamy już działkę budowlaną w wymarzonym miejscu, przejrzane rozliczne projekty domów jednorodzinnych lub przygotowany indywidualny projekt domu nieuchronnie przychodzi czas na zakup odpowiednich materiałów budowlanych. Ich oferta jest tak bogata, że może przyprawiać o zawrót głowy. Jak wśród tylu opcji dokonać trafnego wyboru?

Wybrane przez nas materiały budowlane powinny być przede wszystkim legalnie wprowadzone do sprzedaży. Takie produkty spełniają wymagania określane przez polskie prawo. A dzięki temu, że zostało ono swojego czasu dostosowane do obowiązujących norm unijnych także prawa europejskiego. Są to więc towary sprawdzone, trwałe, bezpieczne i niezagrażające zdrowiu zarówno pracowników budujących dom, jak i jego przyszłych mieszkańców.

Wysokiej jakości materiały do budowy posiadające różnorakie certyfikaty oraz atesty to gwarancja, że mamy do czynienia z pełnowartościowymi produktami. Niestety na rynku nie brakuje również takich, które nie spełniają żadnych norm, a ich zastosowanie może być szkodliwe i w konsekwencji generować znacznie wyższe koszty niż chwilowe oszczędności w momencie ich zakupu. Nie warto!

Na jakie certyfikaty należy więc zwrócić uwagę, planując zakupy?
 
Znak CE — Conformité Européenne
Symbol CE wykorzystywany jest do oznakowania różnorodnych produktów, które spełniają prawne wymogi obowiązujące w Unii Europejskiej (zharmonizowanej normy europejskiej lub Europejskiej Oceny Technicznej). Jeśli widzimy taki znak, oznacza to, że wyrób spełnia podstawowe normy bezpieczeństwa i jakości w zakresie bieżącego użytkowania. Producent otrzymuje symbol CE dla konkretnego produktu po przedstawieniu szeregu drobiazgowych badań oraz analiz.

Od połowy 2015 roku wszystkie materiały budowlane dopuszczone do obrotu w granicach Europejskiego Okręgu Gospodarczego muszą posiadać znak CE. Ustawodawcy chcą w ten sposób wyeliminować z rynku produkty niskiej jakości, które nie spełniają żadnych norm.
 
Uwaga na chińskie podróbki!
Wprowadzenie obowiązkowej certyfikacji CE na terenie Unii Europejskiej mocno ograniczyło możliwości importu towarów z Chin, których jakość pozostawia wiele do życzenia. Chińczycy postanowili uciec się do sprytnego, aczkolwiek niezbyt uczciwego fortelu – wprowadzili niemal identyczne logo dla swoich produktów, które oznacza China Export.

Oba oznaczenia różnią się jedynie odstępem między poszczególnymi literami oraz długością kreski w literze E dlatego naprawdę nietrudno się pomylić, szczególnie jeśli nie mamy świadomości istnienia bliźniaczego logo pochodzącego z Państwa Środka. Należy w tym miejscu z całą stanowczością podkreślić, że produkty z chińskim znakiem CE nie są sprawdzone pod względem zgodności z normami obowiązującymi we Wspólnocie Europejskiej. A co za tym idzie ich stosowanie może być potencjalnie szkodliwe i niebezpieczne.
 
 
Znak budowlany B
Oznaczenie to przeznaczone jest dla tych produktów budowlanych, które nie mają zharmonizowanej normy europejskiej, o której pisaliśmy w poprzednim akapicie. W takim przypadku wyrób musi spełniać Polską Normę Wyrobu (PN) lub jeśli jej nie ma, Krajową Aprobatę Techniczną.
 
Atest higieniczny PZH
Przyznawany jest przez Państwowy Zakład Higieny oraz Zakład Higieny Środowiska. Jego nadanie oznacza, że produkt nie ma negatywnego wpływu zarówno na zdrowie ludzi,  zwierząt, jak i środowiska naturalnego.
 
Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Współcześnie wiele osób cierpi na różnego rodzaju alergie. W tej sytuacji nie dziwi kontrolowanie materiałów budowlanych pod kątem zawartości substancji potencjalnie uczulających. Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oznacza, że produkt jest bezpieczny dla alergików.

Warto również sprawdzić, czy wybrane przez nas surowce budowlane posiadają dopuszczenie przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.
 
Eko-Znak
Symbol ten przyznaje Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Od 1998 roku otrzymują go wyroby produkowane w kraju oraz poza jego granicami. Muszą one jednak spełniać szereg wymagających kryteriów w zakresie ochrony zdrowia, środowiska oraz ekonomicznego wykorzystywania zasobów naturalnych.
 
EKO-ITB
To znak ekologiczny przyznawany przez centrum akredytacji Instytutu Techniki Budowlanej. Przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla produktów budowlanych. Aby go otrzymać, wyrób musi wykazywać mniejszą szkodliwość dla środowiska w czasie całego cyklu życia produktu (produkcji, użytkowania oraz utylizacji).
 
Ecolabel
To certyfikat europejski ustanowiony w 1992 roku przez Komisję Europejską. Przyznawany jest w wielu kategoriach obejmujących różnorodne wyroby oraz usługi.

W przypadku materiałów budowlanych Ecolabel ma za zadanie wyróżnienie produktów, które są przyjazne dla środowiska naturalnego. Warto jednak dodać, że w tym przypadku szczególną uwagę poświęca się minimalizacji negatywnego wpływu na przyrodę podczas procesu przetwarzania surowców, produkcji towaru oraz jego docelowego wpływu na środowisko wokół nas. Najczęściej przyznawany jest armaturze sanitarnej, farbom, lakierom oraz drewnianym pokryciom podłóg.
 
GEV EMICODE
Znak ten przyznawany jest przez UEL ECO-INSTITUT – międzynarodową organizację zajmującą się badaniem jakości produktów. Oznacza się nim produkty niskoemisyjne.
 
Niemieckie certyfikaty budowlane
Z racji bliskości terytorialnej i gospodarczej na polskim rynku znaleźć można wiele materiałów budowlanych pochodzących od niemieckich producentów. Dlatego też warto znać rodzaje certyfikatów, jakie swoim produktom nadają nasi zachodni sąsiedzi?

• Znak Błękitnego Anioła
Najczęściej występuje na farbach i lakierach, choć nie tylko. Oznacza, że produkt charakteryzuje się niską emisją lotnych związków organicznych (LZO), które jak wiemy, w długotrwałej perspektywie mają negatywny wpływ nie tylko na zdrowie ludzi, ale i środowisko naturalne. Tak więc znak Błękitnego Anioła oznacza, że wyrób jest bezpieczny zarówno dla użytkowników, jak i przyrody.
 
• Znak gwarancji TÜV SÜD
Wskazuje, że produkt został wytworzony zgodnie z wymaganiami ekologicznymi i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.
 
• Certyfikat TÜV NORD
Wskazuje na podobne kryteria co powyższe oznaczenie TÜV SÜD jednak z jedną zasadniczą różnicą. Produkty oznaczone certyfikatem TÜV NORD są dodatkowo bezpieczne dla osób cierpiących na alergie.
 
 
Certyfikacja fińska

Na polskim rynku produktów budowlanych nie brakuje firm o fińskim rodowodzie, dlatego też warto znać kryteria, jakie spełniają produkty badane przez Fińską Fundację Informacji Budowlanej (RTS)?

Finowie testują i klasyfikują materiały budowlane pod kątem emisji:
• szkodliwych lotnych związków organicznych,
• amoniaku,
• formaldehydu,
• czynników rakotwórczych,
• zapachów.

Każdy produkt zaliczany jest do jednej z klas: M1, M2 lub M3, przy czym poszczególne klasy oznaczają:
• klasa M1 – materiały bezpieczne pod kątem emisji zanieczyszczeń,
• klasa M2 – materiały, których emisja nie przekracza ustalonych w klasyfikacji wartości,
• klasa M3 – materiały nieprzebadane oraz te, których emisja przekracza wartości dopuszczalne ustalone dla klasy M2.
.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt90@new-house.com.pl
+48 504 125 130
* - pole wymagane
contact_form_checkbox_unchecked Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.