Akademia Budowlana

Jak uzyskać warunki zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy jest niezbędna inwestorowi, który chce wybudować dom na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – w naszym kraju tereny takie są zdecydowaną większością. Podpowiadamy, jak i gdzie złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy, jak długo czeka się na jego rozpatrzenie i jak długo jest ważny.

Wniosek o warunki zabudowy składa się w odpowiednim urzędzie gminy lub miasta, adresując go bezpośrednio do wójta, burmistrza lub prezydenta, choć oczywiście w ich imieniu rozpatrywaniem wniosku zajmuje się odpowiednia komórka organizacyjna urzędu.

Warunki zabudowy – co powinien zawierać wniosek?

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać kilka kluczowych elementów:
• dane wnioskodawcy,
• oznaczenie terenu, adres, numer ewidencyjny oraz granice (muszą być one zaznaczone na mapie ewidencyjnej lub kopii mapy zasadniczej),
• informacje o zapotrzebowaniu do przyłączy: wodnego, kanalizacyjnego, energetycznego oraz gazowego,
• informacje o zapotrzebowaniu dotyczącym infrastruktury technicznej (np. dostęp do drogi publicznej),
• informacje o planowanym sposobie zagospodarowania terenu (szacowane wymiary domu, liczba pięter itp.),
• przeznaczenie użytkowe budynków,
• informacje o wpływie budowy na środowisko (w przypadku domów jednorodzinnych dane te są na szczęście wymagane bardzo rzadko).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunki zabudowy mogą być wydane jeżeli działka ma dostęp do drogi publicznej (bezpośrednio lub pośrednio przez drogę prywatną), jest uzbrojona lub jej uzbrojenie jest już projektowane, nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntów leśnych lub rolnych na budowlane oraz gdy teren nie jest objęty przepisami ochrony konserwatorskiej lub zabytków.
 
Istnieje również tzw. zasada dobrego sąsiedztwa – polega ona na tym, że przynajmniej jedna sąsiednia działka dostępna z tej samej drogi publicznej musi być zabudowana w taki sposób, by na podstawie tej zabudowy można ustalić parametry nowej zabudowy. Jeżeli któryś z tych warunków nie jest możliwy do spełnienia, urząd może odmówić wydania decyzji o warunkach zabudowy.
 
Należy przy tym pamiętać, że wniosek o warunki zabudowy może złożyć nawet osoba, która jeszcze nie zakupiła danej działki, ale dopiero planuje taką inwestycję.

Warunki zabudowy – jak długo czeka się na decyzję?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, urząd powinien wydać warunki zabudowy w ciągu 60 dni. Niestety, praktyka pokazuje, że nie zawsze się to udaje. Z ankiety Polskiego Związku Firm Deweloperskich wynika, że w skali kraju w terminie wydawana jest tylko… co dziesiąta decyzja o warunkach zabudowy! Aż 70% decyzji wydawanych jest w terminie od 61 do 180 dni, a 15% decyzji uzyskuje się w terminie… od pół roku do roku. W gminach wiejskich sytuacjach wygląda lepiej niż w dużych miastach – z ankiety wynika, że m.in. w Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim i Katowicach właściwie żadne decyzje o warunkach zabudowy nie są wydawane w terminie.
 
Dlaczego terminy te bywają tak długie? Otóż urząd może konsultować wydanie decyzji z wieloma organami, np. konserwatorem zabytków, dyrekcją dróg i autostrad, zakładami energetycznymi itp. Jeśli gmina będzie chciała stworzyć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, wydanie decyzji o warunkach zabudowy może zostać wstrzymane na dwanaście miesięcy. Uwaga! Jeśli gmina nie podejmie uchwały o przystąpieniu do stworzenia MPZP w ciągu dwóch miesięcy od zawieszenia postępowania, urząd musi je odwiesić i rozpatrzeć wniosek.

Warunki zabudowy – kto otrzymuje decyzję?

Decyzja przesyłana jest inwestorowi oraz sąsiadom – każdy z nich może w ciągu 14 dni odwołać się od niej do samorządowego kolegium odwoławczego, i to bez podawania szczegółowego uzasadnienia. Z kolei decyzję kolegium można skarżyć w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Jeśli jednak żadna ze stron nie złoży odwołania w terminie, decyzja o warunkach zabudowy staje się prawomocna.
 
Co do zasady, warunki zabudowy są bezterminowe, ale mogą stracić ważności jeśli wykonany zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami innymi niż posiadają warunki zabudowy (jeśli inwestor otrzymał już pozwolenie na budowę nie powoduje to utraty ważności warunków zabudowy) albo inny wnioskodawca otrzyma pozwolenie na budowę na tej samej działce.
 
Warto pamiętać, że możliwa jest także zmiana warunków zabudowy – jest to jednak nowa decyzja, wymagająca zgromadzenia dokumentacji, poinformowania stron o planowaniu poprawek oraz posiadania pozwolenia wszystkich stron postępowania. Zmiana decyzji o warunkach zabudowy zostanie wydana jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub interes strony postępowania zostanie uznany za słuszny.
 

W New-House od 25 lat specjalizujemy się w kompleksowej budowie domów na terenie całego kraju. Wspieramy inwestorów na każdym etapie budowy ich wymarzonego domu, a także pomagamy w załatwianiu wszelkiego rodzaju formalności. Jeśli szukasz uczciwej i doświadczonej firmy budowlanej, zadzwoń lub napisz do nas -> https://new-house.com.pl/kontakt. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!
 
.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt90@new-house.com.pl
+48 504 125 130
* - pole wymagane
contact_form_checkbox_unchecked Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.