Chcesz, aby ktoś się z Tobą skontaktował?

Zostaw swój email i numer telefonu.

alert
Pozdrawiamy Zespół New-House

Akademia Budowlana

Nowelizacje Prawa Budowlanego. Czekamy na zmiany.

15 stycznia 2015 Senat przyjął nowelizację ustawy Prawo Budowlane, która czeka jeszcze na podpis prezydenta.
Jakie korzyści przyniesie ona inwestorom?
Jakie główne zmiany niedługo wejdą w życie? Przeczytaj ten artykuł i sprawdź, czy zmieni się coś w kwestii budowania domów.
 
 
1. Skrócenie czasu budowy poprzez brak konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Dotyczy to jednak tylko budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją czyli sytuacji, w których budowa lub przebudowa nie jest uciążliwe dla sąsiadów. W takiej sytuacji wystarczy tylko zgłoszenie budowy do starostwa, który będzie miał 30 dni na ewentualny sprzeciw.
2. Skrócony czas oczekiwania na tzw. ”milczącą zgodę na użytkowanie” czyli brak sprzeciwu administracji z 21 do 14 dni w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia.
3. Powiększona lista obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia a nie tak, jak do tej pory na podstawie pozwolenia na użytkowanie. Na liście znalazły się m.in. warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże do 5 stanowisk włącznie, chłodnie, hangary, wiaty, budynki kolejowe, place składowe, postojowe i parkingi oraz stawy rybne.
4. Poszerzono katalog obiektów/zakres robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla:
a. wolnostojących budynków gospodarczych takich jak ganki oraz garaże, jak również zwiększono o powierzchnię ich zabudowy do 35m2
b. wolnostojących budynków parterowych rekreacyjne do wspomnianej maksymalnej powierzchni do 35m2 (maksymalnie jeden obiekt na każde 500m2 działki)
c. wolnostojących parterowych budynków usługowych lub handlowych o powierzchni do 35m2 (maksymalnie jeden obiekt na działce 1000m2)
d. remontów obiektów budowlanych i ich przebudowy
e. docieplanie budynków do wysokości 25 m
f. remontów i przebudowy urządzeń budowlanych
g. budowy oczyszczalni ścieków do 7,5m3 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości do 10m3
h. budowy zatoczek parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych
i. budowy dróg wewnętrznych
 
 
5.  Zniesienie obowiązku dołączania do projektów budowlanych oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, ciepła, gazu i wody oraz warunkach przyłączeniowych jak również oświadczeń od zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej (z wyłączeniem dróg krajowych i wojewódzkich-dla których oświadczenia będą działać na starych zasadach). Spełnienie warunków przyłączeniowych będzie weryfikowane na etapie zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót budowlanych.
6. Zniesienie obowiązku poinformowania nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczęciu budowy.
7. Projekt nie przewiduje zmiany dotychczasowych zasad ustalania opłaty legalizacyjnej i nie liberalizuje wymogów stawianych inwestorom w procesie  legalizacji samowoli budowlanej aczkolwiek wprowadzono możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie bądź rozłożenie na raty takiej opłaty legalizacyjnej.
8. Określono termin 14 dni dla organu administracji na przekazanie inwestorowi wezwania do uzupełnienia braków formalnych przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę.
9.  W sytuacji kiedy inwestor jest jedyną stroną postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę będzie mógł rozpocząć wszystkie prace budowlane na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu.
Znowelizowane przepisy wejdą w życie po 3 miesiącach od daty ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw. Zamawiając u nas projekty domów z wyceną budowy, nasi klienci nie muszą martwić się o formalności związane z nowelizacją prawa budowlanego.
 

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 8:00 do 22:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

 

kontakt@new-house.com.pl

+48 504 125 130
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Akademia Budowlana New-House

Jeśli chcą Państwo skorzystać z bezpłatnej porady budowlanej, zachęcamy do podania swojego numeru telefonu - zadzwonimy w ciągu 48 godzin.