Kotły olejowe

Oferta

Kotły olejowe

 

Pomimo rozlicznych zalet popularność kotłów olejowych wśród inwestorów indywidualnych w ostatnich latach relatywnie spadła. Wpływ na ten stan rzeczy mają zarówno rosnące ceny ropy naftowej i związane z tym wyższe koszty eksploatacji takiego źródła ciepła, jak i również rosnąca świadomość ekologiczna w kontekście emitowania szkodliwych spalin do atmosfery. Należy jednak mieć świadomość, że nowoczesne kotły olejowe są równie zaawansowane technologicznie co popularne kotły gazowe, nie ustępują im również w zakresie wygody i komfortu codziennego użytkowania.

Spis treści:

 • Charakterystyka ogrzewania na olej opałowy

 • Zasada działania kotła na olej opałowy

 • Z jakich elementów składa się poprawnie wykonana instalacja ogrzewania olejowego?

 • Rodzaje kotłów na olej opałowy

 • Podział kotłów olejowych

 • Rodzaje oleju opałowego

 • Czy kotły olejowe są bezpieczne?

 • Czy wiesz, że kocioł olejowy trzeba zarejestrować w Urzędzie Skarbowym?

 • Zalety i wady kotłów olejowych

 • Zalety kotłów na olej opałowy

 • Ograniczenia kotłów olejowych

 • Ile kosztuje ogrzewanie domu kotłem olejowym?

 • Montaż kotła olejowego w domu jednorodzinnym

 

 

Charakterystyka ogrzewania na olej opałowy

Kocioł olejowy zasilany jest przez olej opałowy przechowywany w specjalnych zbiornikach. Dzięki temu nie trzeba podłączać instalacji do sieci. Ten sposób ogrzewania domów jednorodzinnych można zasadniczo przyrównać do opalania budynków gazem ziemnym pochodzącym ze zbiornika LPG. Podobny jest również stopień automatyki i bezobsługowości tego rozwiązania. Niestety wykonanie instalacji olejowej jest kosztowne, jeśli porównamy ją z innymi rozwiązaniami grzewczymi, dlatego też ogrzewanie olejowe nie jest zbyt popularne w naszym kraju. Ceny samych kotłów olejowych są różne i uzależnione są bezpośrednio od ich wydajności energetycznej oraz zastosowanej technologii. Najdroższe są olejowe kotły kondensacyjne.

Zasada działania kotła na olej opałowy

Zasada działania nowoczesnego kotła na olej opałowy jest dość prosta do wyjaśnienia i zawiera się w kilku następujących po sobie krokach:

 • olej opałowy jest pompowany ze zbiornika i podgrzewany,

 • ogrzany olej opałowy przy pomocy precyzyjnych dysz jest rozpylany i wtryskiwany do komory spalania, w której zapala go iskra elektryczna,

 • ciepło powstałe w trakcie spalania oleju przekazywane jest do wody w kotle, która transportowana jest do grzejników,

 • powstałe w trakcie spalania oleju spaliny są odprowadzane przez komin.

Z jakich elementów składa się poprawnie wykonana instalacja ogrzewania olejowego?

 • kocioł olejowy – jednofunkcyjny lub dwufunkcyjny, stojący lub wiszący,

 • pompa olejowa – do zbiornika podłączona jest przewodem ssącym oraz przepływowym,

 • proste i krótkie przewody do instalacji ogrzewania olejowego – ich zadaniem jest doprowadzenie oleju ze zbiornika do palnika,

 • zbiornik na olej o pojemności minimum 1000 litrów – umieszcza się go bezpośrednio w kotłowni lub specjalnie wydzielonym pomieszczeniu, które ze względów bezpieczeństwa powinno znajdować się w piwnicy lub na parterze domu jednorodzinnego, nadto olej należy przechowywać w dodatniej temperaturze,

 • filtr oleju – jego zadaniem jest oczyszczanie oleju z drobnych elementów stałych, które nieodfiltrowane mogłyby zatkać dysze palnika,

 • odpowietrznik – służy odpowietrzaniu instalacji,

 • palnik – do wyboru są palniki inwektorowe (wykorzystywane najczęściej w instalacjach przemysłowych), palniki z odparowaniem oraz palniki wentylatorowe (idealne do instalacji montowanych w domach jednorodzinnych).

Rodzaje kotłów na olej opałowy

 1. kotły olejowe stałotemperaturowe

 • uważane za przestarzałe,

 • zużywają zbyt dużo paliwa jak na relatywnie niską sprawność, jaką osiągają,

 1. kotły olejowe niskotemperaturowe

 • sprawdzają się w przypadku ogrzewania podłogowego,

 • pomału również odchodzą w przeszłość,

 1. olejowe kotły kondensacyjne

 • najbardziej wydajne ogrzewanie olejowe, które z roku na rok zyskuje na popularności wśród inwestorów indywidualnych,

 • wykorzystują nie tylko ciepło wytworzone podczas spalania oleju, ale również ciepło spalin, które w innych rodzajach kotłów olejowych jest bezpowrotnie tracone w kominach,

 • pozwalają zmniejszyć zużycie paliwa o nawet 30%, co realnie przekłada się na niższe koszty ogrzewania i pozwala chronić środowisko naturalne wokół nas,

 • wymiana kotłów węglowych na olejowe kotły kondensacyjne jest aktywnie wspierana przez rządowe dofinansowania i programy unijne.

Podział kotłów olejowych

 • Kotły olejowe jednofunkcyjne

Służą wyłącznie do podgrzewania wody wykorzystywanej w centralnym ogrzewaniu. W przypadku tych kotłów do przygotowania ciepłej wody użytkowej konieczne jest zamontowanie współpracującego z kotłem zasobnika.

 • Kotły olejowe dwufunkcyjne

To kotły o większej mocy, które oprócz podgrzewania wody wykorzystywanej do ogrzewania domu przygotowują również ciepłą wodę użytkową (CWU).

 • Kotły olejowe wiszące

Charakteryzują się stosunkowo niewielką mocą.

 • Kotły olejowe stojące

Najpopularniejsze rozwiązanie przystosowane do montażu w oddzielnym pomieszczeniu.

Niezależnie od rodzaju kotła olejowego, jaki wybierzemy do ogrzewania nieruchomości jednorodzinnej, musimy pamiętać, że każdy z nich wymagać będzie regularnych przeglądów, których celem jest kontrola szczelności przewodów, czystości filtra oleju oraz bieżących parametrów termostatu.

Rodzaje oleju opałowego

Olej opałowy dzielimy na ciężki oraz lekki. Ciężki olej opałowy powstaje w procesie wymieszania elementów z destylacji i elementów z przetwarzania ropy naftowej. Wykorzystywany jest do ogrzewania dużych nieruchomości komercyjnych tj. budynki wielkopowierzchniowe, fabryki czy zakłady przemysłowe. Korzystają z niego również elektrociepłownie.

Lekki olej opałowy sprawdzi się w przypadku domów jednorodzinnych. Ma on dobre parametry użytkowe oraz niską zawartość siarki co sprawia, że można uznać go za paliwo ekologiczne. Nadto lekki olej opałowy spala się w całości i nie generuje odpadów. Nabywając olej opałowy, każdorazowo należy sprawdzić jego parametry użytkowe. To ważne w kontekście tego, że jedynie wysokiej jakości olej będzie się efektywnie spalać, a co za tym idzie, skutecznie ogrzewać nasz dom. Dodatkowo dobry jakościowo produkt nie będzie nadmiernie brudził naszego kotła.

Czy kotły olejowe są bezpieczne?

Nowoczesne kotły olejowe działają w pełni automatycznie, co sprawia, że są banalnie proste i jednocześnie wygodne w codziennej eksploatacji. Pozwalają one na programowanie temperatury nie tylko na konkretne dni, ale również godziny. A na rynku znajdziemy także modele, którymi można sterować zdalnie np. z wykorzystaniem aplikacji mobilnych. Jednak pomimo wielu zalet tego rodzaju ogrzewania inwestorzy często pytają nas, czy kotły olejowe są bezpieczne. Naszym zdaniem tak, ponieważ wyposaża się je w rozliczne rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo instalacji olejowej tj.:

 • fotokomórka, która odcina dopływ paliwa w sytuacji zaniku płomienia,

 • zawór bezpieczeństwa, który uruchamia się, gdy następuje nadmierny wzrost ciśnienia,

 • termostat, którego zadaniem jest zabezpieczenie przed zbyt dużym wzrostem temperatury wody w kotle,

 • naczynie wzbiorcze, które przejmuje nadmiar wody podczas podgrzewania.

Czy wiesz, że kocioł olejowy trzeba zarejestrować w Urzędzie Skarbowym?

Obowiązek rejestracji kotłów olejowych spoczywa zarówno na podmiotach gospodarczych, jak i osobach fizycznych. Wynika on bezpośrednio z konieczności uszczelnienia systemu naliczania podatku akcyzowego. Co ważne, po zarejestrowaniu urządzenia w US i uzyskaniu statusu podmiotu zużywającego olej możemy kupić olej opałowy z zastosowaniem niskiej stawki akcyzy. Natomiast bez uprzedniego zgłoszenia kotła we właściwym Urzędzie Skarbowym w ogóle nie można kupić oleju opałowego niezbędnego do ogrzewania nieruchomości jednorodzinnej. Obowiązuje ujednolicony wzór takiego zgłoszenia. Rejestracji kotła można dokonać również przez Internet i jest ona zwolniona z opłaty skarbowej.

Zalety i wady kotłów olejowych

Zalety kotłów na olej opałowy

 • prosta obsługa i konserwacja,

 • możliwość montażu w budynkach usytuowanych na działkach, na których przyłączenie do innych źródeł energii jest trudne lub wręcz niemożliwe,

 • możliwość połączenia ogrzewania olejowego z fotowoltaiką zapewniająca niezawodność ogrzewania bez względu na porę roku oraz panujące warunki atmosferyczne,

 • inwestor sam decyduje, kiedy i ile oleju kupuje, dzięki czemu może wykorzystać np. zawirowania cenowe na rynku do zrobienia sporych zapasów na przyszłość.

Ograniczenia kotłów olejowych

 • olej opałowy z racji swojego kopalnego pochodzenia jest dostępny w ograniczonych ilościach,

 • w trakcie spalania oleju opałowego wytwarzane są gazy cieplarniane, które mają negatywny wpływ na środowisko naturalne wokół nas,

 • ropa naftowa wykorzystywana jest w tak wielu gałęziach gospodarki, że dla wielu inwestorów wykorzystywanie jej do tak przyziemnego celu, jak ogrzewanie domu wydaje się zwyczajnym marnotrawstwem.

Rozważając wszystkie za i przeciw wykorzystywania do ogrzewania oleju opałowego należy wziąć pod uwagę zarówno globalną, jak i lokalną sytuację na rynku nieodtwarzalnych paliw kopalnych. Różnorodne uwarunkowania gospodarcze oraz polityczne mogą w dalszej perspektywie mocno wpłynąć na ceny oleju opałowego, a co za tym idzie, również na koszt ogrzewania domu jednorodzinnego instalacją, która go wykorzystuje. W tej sytuacji najrozsądniej jest zaprojektować ogrzewanie hybrydowe wykorzystujące zarówno nieodnawialne źródła energii tj. olej opałowy czy gaz oraz odnawialne źródła energii tj. fotowoltaika.

Ile kosztuje ogrzewanie domu kotłem olejowym?

To, ile zapłacimy za ogrzewanie domu kotłem olejowym, zależy zarówno od jego efektywności, jak i wielkości oraz charakteru budynku, jaki jest do ogrzania.

Co do zasady najtaniej jest ogrzać dom energooszczędny. Dom o powierzchni około 100 metrów kwadratowych wybudowany zgodnie z obowiązującymi standardami energooszczędności, wyposażony w kocioł olejowy o sprawności około 93% przy założeniu, że litr oleju opałowego kosztuje 3,50 zł, ogrzejemy za mniej więcej 2100 zł, jednakże do tego trzeba doliczyć jeszcze koszt ogrzania wody użytkowej.

Koszt ogrzewania klasycznego domu o takiej samej powierzchni, w którym dodatkowo wykorzystamy tańszy kocioł olejowy, może wynieść nawet 4000 zł, i również tutaj trzeba doliczyć koszt ogrzania wody.

Montaż kotła olejowego w domu jednorodzinnym

Montaż kotła olejowego w domu jednorodzinnym należy zlecić fachowcom posiadającym odpowiednie kompetencje i uprawnienia. Tylko takie podejście gwarantuje nam, że olej opałowy spalany będzie prawidłowo, efektywnie co pozwoli nam na maksymalne wykorzystanie wytworzonej energii cieplnej. New-House z powodzeniem montuje kotły olejowe w budowanych domach od wielu lat. Nasz zespół ma doświadczenie, wiedzę fachową oraz umiejętności praktyczne, dzięki którym podejmujemy się zleceń o różnym poziomie skomplikowania.

Warto również dodać, że zakres oferowanych przez nas usług jest o wiele szerszy niż wspomniane wyżej montaże instalacji grzewczych opartych o olej opałowy. Możesz nam zlecić kompleksową budowę domu jednorodzinnego do wybranego przez siebie stanu. Co ważne weźmiemy na siebie zarówno niezbędne roboty budowlane, jak i wszystkie formalności związane np. ze sprawdzeniem działki budowlanej, doprowadzeniem mediów na parcelę, uzyskaniem pozwolenia na budowę czy technicznym odbiorem budynku. Bez cienia przesady możemy powiedzieć, że zajmiemy się wszystkim, co niezbędne i ważne w trakcie budowy Twojego wymarzonego domu. W czasie, gdy będzie on nabierał kształtów, Ty będziesz spokojnie korzystać z życia i zajmować się swoimi codziennymi obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi.

Jeśli chcesz poznać dokładny zakres oferowanej współpracy, zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy są do Twojej dyspozycji 7 dni w tygodniu od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 – 20.00. Zadzwoń do nas lub napisz, a już niedługo możesz zamieszkać we własnym domu z ogrodem i żyć dokładnie tak jak zawsze chciałeś! Chętnie Ci w tym pomożemy.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt51@new-house.com.pl

+48 504 125 130

r_skulimowski_contact_section_new