Akademia Budowlana

Pozwolenie na budowę domu a ustawa wiatrakowa

Spis treści:

Wprowadzona w 2016 roku ustawa wiatrakowa znacznie zahamowała rozwój dalszych inwestycji w elektrownie wiatrowe i przysporzyła również trudności inwestorom zainteresowanym budową domu lub innego obiektu w bliskim sąsiedztwie turbin wiatrowych. Odpowiedzią na te problemy miała być nowa ustawa wiatrakowa, która finalnie została podpisana przez prezydenta 9 marca 2023 roku. Jak się okazuje, zagadnienie pod tytułem: pozwolenie na budowę a ustawa wiatrakowa wciąż może budzić spore kontrowersje, które postaramy się wyjaśnić w tym artykule.

 

Jakie zmiany wprowadza nowa ustawa wiatrakowa?

 

Od 2016 roku obowiązywała słynna zasada 10H, zgodnie z którą nowych budynków nie można było budować bliżej, aniżeli 10-krotność wysokości turbiny. I vice versa - nowa elektrownia wiatrowa nie mogła być zbudowana w mniejszej odległości od istniejących już budynków mieszkalnych. Biorąc pod uwagę, że wysokość turbiny wiatrowej często przekracza 100 metrów, powyższe przepisy oznaczały, że w promieniu przynajmniej kilometra od nich nie mogły powstawać żadne nowe budynki. Ustawa wiatrakowa znacznie skomplikowała budowę nowych elektrowni wiatrowych, ale również sprawiała, że wiele osób zainteresowanych budową domu w okolicy turbiny miało problem z otrzymaniem pozwolenia.

 

9 marca 2023 roku prezydent Andrzej Duda podpisał nową ustawę wiatrakową, która wprowadzi pewne istotne zmiany. Zasada 10H zostanie utrzymana jedynie dla nowych elektrowni wiatrowych, natomiast w przypadku domów mieszkalnych odległości zostaną zmniejszone do 700 metrów (od tej zasady obowiązywać będą jednak wyjątki, które pozwolą na budowę domu w dużo mniejszej odległości). Pozwolenie na budowę domu a ustawa wiatrakowa to ponownie temat głośny i budzący kontrowersje. Warto sprawdzić, co dokładnie zakładają nowe przepisy.

 

Budowa domu przy elektrowni wiatrowej - jakie odległości obowiązują?

 

Nowa ustawa wiatrakowa utrzymuje zasadę 10H dla nowych elektrowni wiatrowych. Oznacza to, że nowe turbiny wiatrowe nie mogą być wybudowane w odległości mniejszej, niż 10-krotność ich wysokości od istniejących już obiektów, w tym również domów mieszkalnych. Wprowadzono jednak zmianę, która pozwala na odstąpienie od zasady 10H, jeśli dopuszcza to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jednak w tym przypadku odległość nie będzie mogła być niższa, niż 700 metrów. W przypadku nowych elektrowni wiatrowych przepisy są zatem klarowne.

 

Budowa nowej elektrowni wiatrowej - w jakiej odległości od domów?

 

Nieco inaczej wygląda natomiast sytuacja odwrotna, w której to inwestorzy będą chcieli wybudować dom w okolicy elektrowni wiatrowej. Nie obowiązuje już zasada 10H. Nowe przepisy zakładają, że nowa zabudowa mieszkalna i o funkcji mieszanej może być zlokalizowana przy elektrowni wiatrowej w odległości nie mniejszej, niż 700 metrów. Teoretycznie, tutaj również przepisy są dość klarowne. Niestety, tu pojawiają się wyjątki, które mogą skomplikować sprawę. W teorii sprzyjają one inwestorom, ale w praktyce stanowią pewną pułapkę na nieświadomych inwestorów.

 

Wyjątki w przypadku istniejących elektrowni wiatrowych

 

Jak się okazuje, w przypadku istniejących już elektrowni wiatrowych zasada min. 700 metrów nie obowiązuje. Dotyczy to wszystkich elektrowni wybudowanych przed wejściem w życie nowelizacji ustawy, ale również tych, które nie istnieją jeszcze fizycznie, ale otrzymały przed powyższym terminem ostateczne pozwolenie na budowę. W tej sytuacji odległości nie obowiązują, a inwestor może wybudować dom nawet w odległości mniejszej, niż rekomendowane minimum w postaci 500 metrów (granica ta określa minimalną odległość potrzebną do zachowania normy hałasu w zakresie izofony 40dB). To właśnie w tej kwestii pozwolenie na budowę a ustawa wiatrakowa pojawia się najwięcej kontrowersji.

 

Dlaczego należy zachować dostateczną odległość od elektrowni wiatrowej?

 

Jeśli planujesz budowę domu w okolicy istniejącej elektrowni wiatrowej lub takiej, która posiada już ostateczne pozwolenie i powstanie tu w przyszłości, pamiętaj o tym, że powyższe wyjątki wcale nie są korzystne dla inwestora. Owszem - możliwa jest budowa domu w bliskiej odległości od turbin wiatrowych, ale trzeba mieć na uwadze, że może się to wiązać z poważnym dyskomfortem przyszłych domowników. Rekomendowana jest minimalna odległość 500 metrów, aby sprostać normie hałasu.

 

W praktyce jednak, nawet jeśli obejmuje Cię wyjątek, zadbaj o to, aby Twój dom stanął w odległości nie mniejszej, niż 700 metrów od turbin wiatrowych. W ten sposób zyskasz pewność, że okoliczna elektrownia wiatrowa nie będzie oddziaływać na komfort i samopoczucie domowników. Zyskasz także pewność, że pozwolenie na budowę a ustawa wiatrakowa nie będą ze sobą kolidować i nie napotkasz żadnych nieoczekiwanych trudności na etapie ubiegania się o pozwolenie.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.