Akademia Budowlana

Z czego składa się gotowy projekt domu?

Spis treści:

Inwestor planujący budowę domu musi oczywiście zdobyć projekt budowlany, według którego przebiegać będą wszystkie prace budowlane. Istnieją dwa sposoby zdobycia takiego projektu. Można zamówić projekt indywidualny u wybranego architekta lub zamówić gotowy projekt domu, który następnie przejdzie proces adaptacji. Większość inwestorów wybiera ten drugi sposób, jako iż jest on szybszy i zwykle dużo tańszy. W tym artykule dowiesz się, z czego składa się gotowy projekt domu.

 

Co to jest gotowy projekt domu?

 

Gotowy projekt domu to ogólnodostępne opracowanie, które mogą nam zaoferować pracownie architektoniczne oraz studia projektowe. Taki projekt zazwyczaj jest dziełem wspólnym, ale zawsze czuwa nad nim główny architekt, który złoży pod opracowaniem swój podpis. Dawniej gotowe projekty domów można było znaleźć w czasopismach i katalogach papierowych, natomiast dziś pracownie publikują swoje dzieła w Internecie. Dzięki temu inwestorzy mają do dyspozycji znacznie większy wybór projektów. Wystarczy wybrać jeden z nich, zamówić i opłacić zakup, a następnie poczekać 1-3 dni robocze na to, aż projekt zostanie dostarczony pod wskazany adres.

 

Większość inwestorów decyduje się na gotowy projekt domu, ponieważ można go uzyskać dużo szybciej, aniżeli projekt indywidualny. W zdecydowanej większości przypadków wiąże się to również z wyraźnie niższymi kosztami. Być może i Ty planujesz w niedalekiej przyszłości budowę domu i zastanawiasz się nad zamówieniem gotowego projektu. W podjęciu decyzji na pewno pomoże wiedza na temat tego, z czego składa się gotowy projekt domu, a także, co należy z nim zrobić już po zakupie.

 

Co dokładnie zawiera gotowy projekt domu?

 

Dokładna zawartość gotowego projektu często zależy od wybranej pracowni architektonicznej, niemniej jednak wyróżnić możemy obowiązkowe elementy każdego projektu. W jego skład wchodzą:

 

Powyższe elementy zawierają opisy i rysunki techniczne oraz inne informacje niezbędne do zrealizowania projektu przez wybranego wykonawcę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownie są zobowiązane zapewnić inwestorowi trzy egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego oraz trzy egzemplarze projektu technicznego. Niezależnie od tego, od kogo kupujesz gotowy projekt domu, masz pewność, że w otrzymanym opracowaniu znajdą się powyższe dokumenty.

 

Jakie dodatki może zawierać gotowy projekt?

 

Duża konkurencja na rynku usług projektowych sprawia, że pracownie architektoniczne często walczą o klientów poprzez zapewnienie dodatków, w które wyposażona zostanie dokumentacja projektowa. Niektóre z nich mogą się okazać niezwykle przydatne na etapie załatwiania formalności, jak również negocjowania warunków  z firmą budowlaną. Oto popularne dodatki, które można znaleźć w gotowym projekcie domu:

 

Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na to, czy gotowy projekt domu zawiera zgodę na zmiany w projekcie. Należy bowiem pamiętać o tym, że gotowy projekt musi przejść proces adaptacji, w którym dostosowuje się go do specyfiki działki oraz do uwarunkowań lokalnych. Można także wprowadzić zmiany w projekcie pod kątem indywidualnych potrzeb inwestora. Jednak istotne odstępstwa od pierwotnej wersji projektu wymagają właśnie zgody autora.

 

Co należy zrobić z gotowym projektem domu?

 

Projekt budowlany niezbędny do rozpoczęcia inwestycji składa się z trzech części: projektu architektoniczno-budowlanego, projektu zagospodarowania terenu oraz projektu technicznego. Co oczywiste, gotowy projekt nie zawiera oczywiście projektu zagospodarowania, ponieważ taki projekt można stworzyć dopiero dla konkretnej działki budowlanej. W związku z tym, gotowy projekt domu musi przejść proces adaptacji, w trakcie którego zostanie przystosowany do specyfiki działki oraz do uwarunkowań lokalnych. W trakcie adaptacji można także wprowadzić zmiany pod kątem potrzeb inwestora. Adaptację może przeprowadzić architekt posiadający stosowne uprawnienia budowlane.

 

Należy pamiętać, że przy wyborze gotowego projektu domu należy sprawdzić, czy wybrany projekt jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania lub z decyzją o warunkach zabudowy, a także, czy działka jest dostatecznie duża, aby można było wybudować na niej dom o konkretnych wymiarach. Im poważniejsze będą zmiany na etapie adaptacji, tym droższa okaże się ta usługa. Warto zatem poszukać projektu, który nie będzie wymagał dodatkowych zmian, ponad te, które są absolutnie niezbędne. W przypadku wyjątkowo trudnych i problematycznych działek warto rozważyć projekt indywidualny, ponieważ w ostatecznym rozrachunku może się okazać tańszy, aniżeli bardzo skomplikowana adaptacja.

 

Gdzie można zakupić gotowy projekt domu?

 

Jak już mówiliśmy, gotowe projekty domów można znaleźć w ofercie wielu pracowni architektonicznych. Bogaty wybór projektów oferuje także katalog dostępny na stronie firmy budowlanej New House. Nasza firma nie zajmuje się tworzeniem gotowych projektów, ale współpracuje z wieloma znanymi pracowniami. W efekcie tej współpracy udało nam się stworzyć katalog zbudowany z kilkunastu tysięcy gotowych projektów domów od wielu różnych autorów. W ten sposób łatwiej odnajdziesz projekt domu dostosowany do indywidualnych potrzeb. Co szczególnie ważne, na stronie New-House można sprawdzić koszty budowy domu jeszcze przed podjęciem decyzji o zakupie projektu.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.