Akademia Budowlana

System nawadniania ogrodu – jak go wykonać?

Spis treści:

Manualne podlewanie dużych ogrodów zajmuje sporo czasu, a ponadto wiąże się z nadmiernym zużyciem wody, co jest nieekologiczne i generuje dodatkowe koszty. Ponadto, gdy wyjeżdżamy na wczasy, podlewanie ogrodu musimy powierzyć naszym bliskim lub sąsiadom. Dlatego rozwiązaniem wartym zastanowienia jest system nawadniania ogrodu. Odpowiednio zaprojektowany system pozwoli dużo szybciej i efektywniej podlewać ogród przy zużyciu mniejszej ilości wody. Taki system może być również w pełni zautomatyzowany i działać bez ingerencji domowników.

 

Co to jest i jak działa system nawadniania ogrodu?

 

System nawadniania ogrodu składa się ze zraszaczy, przewodów doprowadzających wodę oraz zaworów i sterowników, które pozwalają regulować intensywność nawadniania. Każdy element takiego systemu można dostosować do obszaru ogrodu, w którym się znajduje. Oznacza to, że niektóre partie ogrodu, na których występują rośliny potrzebujące więcej wody mogą być nawadniane intensywniej, podczas gdy obszary, na których posadzimy rośliny lepiej radzące sobie z suchą glebą mogą być nawadniane mniej obficie. Przy manualnym podlewaniu ogrodu z węża nie jest to oczywiście możliwe. Tym samym, podlewanie jest mniej efektywne i wiąże się z większą utratą wody.

 

Nowoczesny system nawadniania ogrodu może być całkowicie zautomatyzowany. Wbudowany sterownik puści wodę o zaprogramowanej godzinie i będzie nadzorował pracą zaworów decydujących o intensywności i częstotliwości podlewania. W rezultacie domownicy mają o jeden obowiązek ogrodowy mniej do wykonania. Systemy nawadniające mogą być również połączone ze zbiornikami retencyjnymi, które coraz częściej są stosowane przy domach jednorodzinnych. Takie zbiorniki pozwalają gromadzić wodę deszczową, a następnie wykorzystać ją do podlewania ogrodu.

 

Elementy wchodzące w skład systemu nawadniania ogrodu

 

System nawadniania ogrodu składa się z trzech podstawowych elementów. Pierwszym z nich są sterowniki i elektrozawory. To one decydować będą o przepływie wody i o częstotliwości oraz intensywności nawadniania ogrodu. Następnym elementem są przewody doprowadzające wodę, zwykle wykonane z wytrzymałych tworzyw sztucznych. We współczesnych ogrodach przewody najczęściej układa się pod ziemią, tak, aby nie ograniczały estetyki ogrodu. Minusem tego rozwiązania jest dużo trudniejsze i bardziej złożone wymienianie elementów w przypadku rozszczelnienia. Ostatnim elementem są zraszacze, które odpowiadają bezpośrednio za rozprowadzanie wody.

 

Chociaż za częstotliwość oraz intensywność nawadniania ogrodu odpowiadają sterowniki oraz elektrozawory, to bardzo odpowiedzialną funkcję pełnią zraszacze, które decydują o zasięgu oraz sposobie rozprowadzania wody. Możemy wyróżnić zraszacze stacjonarne, zraszacze obrotowe, a także zraszacze kroplujące. Coraz popularniejszym rozwiązaniem są także mini linie kroplujące, które rozprowadzają wodę bezpośrednio do systemu korzeniowego roślin. W dużej mierze to właśnie od jakościowych zraszaczy zależeć będzie efektywność podlewania ogrodu. 

 

W jaki sposób zaprojektować system nawadniania ogrodu?

 

Wiele zależy tak naprawdę od przemyślanego projektu ogrodu, w którym warto wyznaczyć strefy, ze względu na roślinność, jaka zostanie w nich posadzona. Rośliny potrzebujące więcej wody powinny być usytuowane w innej części ogrodu od roślin, które lepiej znoszą suche okresy roku. Jeszcze przed rozpoczęciem prac związanych z aranżacją ogrodu warto także pomyśleć o tym, jak poprowadzone zostaną przewody doprowadzające wodę do zraszaczy. Jeśli zależy nam na tym, aby przebiegały one w ziemi i nie zaburzały estetyki ogrodu, wówczas system nawadniania ogrodu powinien być wykonany jeszcze przed zasadzeniem trawy. Wprowadzenie takiego systemu w istniejącym już ogrodzie jest możliwe, ale okaże się dużo kosztowniejsze i bardziej czasochłonne.

 

Przy wyborze zraszaczy należy zwracać uwagę na ich zasięg podlewania, a następnie przygotować projekt, w którym zaznaczymy punkty, w których chcemy umieścić zraszacze. W ten sposób można rozrysować na mapce ich zasięg i sprawdzić, czy cała roślinność jest objęta zasięgiem podlewania. Do podlewania trawnika dobrze sprawdzą się zraszacze obrotowe, które obejmują swoim zasięgiem znacznie większy obszar ogrodu. Z kolei przy rabatkach lepiej sprawdzą się zraszacze kroplujące, które przekazują wodę bezpośrednio do systemu korzeniowego pod wodą.

 

Ile kosztuje profesjonalny system nawadniania ogrodu?

 

Koszty wykonania takiego systemu zależeć będą od powierzchni ogrodu, jak również od liczby elementów, które zostaną wykorzystane. W przypadku podstawowych systemów nawadniania trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu ok. 10 zł za m2. Z kolei w przypadku najbardziej zaawansowanych systemów wyposażonych w specjalne technologie oszczędzania wody oraz zautomatyzowany proces podlewania trzeba zapłacić ok. 20 zł za m2 ogrodu. A zatem, wykonanie systemu nawadniania ogrodu o powierzchni 100 m2 wiąże się z kosztami rzędu 1000 – 2000 zł.

 

Jakie korzyści oferuje zautomatyzowany system nawadniania ogrodu?

 

Dobrze przemyślany i zaprojektowany system nawadniania ogrodu pozwala efektywniej podlewać cały ogród, a jednocześnie zmniejszyć zużycie wody. Jest to rozwiązanie ekologiczne, które dodatkowo zaoferuje niższe rachunki za wodę. W tym kontekście warto pomyśleć także o zbiorniku retencyjnym, który pozwoli na gromadzenie wód deszczowych i wykorzystanie ich do podlewania ogrodu. Zautomatyzowany system nawadniania ogrodu odciąża także domowników od jednego z obowiązków na ogrodzie. Ogród może być podlewany bez ingerencji domowników, także pod ich nieobecność. Przemyślany system ułatwi także uprawę bardziej wymagających roślin, ponieważ pozwoli na lepsze dawkowanie odpowiednich ilości wody.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.