Akademia Budowlana

Kredyt na działkę budowlaną – o czym powinni pamiętać inwestorzy?

Spis treści:

Wysokie ceny działek budowlanych sprawiają, że dla wielu inwestorów jedynym sposobem na pozyskanie parceli jest podjęcie kredytu w banku. Najczęściej służy do tego kredyt hipoteczny, który można wykorzystać jednocześnie na pokrycie kosztów budowy domu. Podejmując kredyt na działkę budowlaną warto przeanalizować szczegóły umowy z bankiem, a także sprawdzić, czy w innych bankach nie otrzymamy podobnego kredytu na lepszych warunkach. W tym artykule zawarta jest garść informacji dla osób zainteresowanych wzięciem kredytu na zakup działki.

 

Jaki kredyt można zaciągnąć na zakup działki?       

                        

Do sfinansowania zakupu działki budowlanej najczęściej wykorzystuje się kredyt hipoteczny. Zobowiązanie to można podjąć na dłuższy okres czasu, a jednocześnie na znacznie większą kwotę. Dzieje się tak ze względu na to, że nieruchomość, która jest przedmiotem umowy z bankiem, staje się jednocześnie zabezpieczeniem kredytu. W sytuacji, w której inwestor unikałby spłacania kolejnych rat kredytu, bank ma możliwość przejęcia działki, na zakup której udzielony został kredyt. Takie zabezpieczenie przekłada się na korzystniejsze warunki umowy. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by zakup działki sfinalizować z pomocą kredytu gotówkowego. Tutaj jednak warunki będą dużo gorsze, a ponadto, kredyty gotówkowe są udzielane na mniejszą kwotę i krótszy okres spłaty. Jest to opcja dla tych osób, którym brakuje do sfinalizowania transakcji kwoty rzędu ok. 100,000 zł.

 

Jakie formalności musi spełnić kredytobiorca?

 

Aby wziąć kredyt na działkę budowlaną, inwestor musi zatroszczyć się o swoją zdolność kredytową. Składa się na nią wiele czynników: wysokość miesięcznego wynagrodzenia, stanowisko pracy i stabilność branży, bieżące zobowiązania finansowe, ewentualne długi, wiek. Kolejnym warunkiem niezbędnym do tego, aby uzyskać kredyt hipoteczny jest wkład własny. Wysokość wkładu własnego zależy już od wewnętrznej polityki banku, ale zazwyczaj jest to 10-20 % wartości nieruchomości.

 

Biorąc pod uwagę, że kupowana działka budowlana staje się jednocześnie zabezpieczeniem kredytu, inwestor musi pozyskać odpowiednie dokumenty, które będą niezbędne do zawarcia umowy z bankiem. Do grona takich dokumentów zaliczają się: umowa przedwstępna zawarta ze zbywcą, wyrys i wyrys z ewidencji gruntów, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub decyzja o warunkach zabudowy), akt notarialny potwierdzający prawo własności zbywcy do gruntu. Te wszystkie dokumenty są potrzebne do tego, aby bank zyskał pewność, że nic nie stoi na przeszkodzie do zrealizowania transakcji, a ponadto, aby mógł oszacować faktyczną wartość działki. Zdarzają się sytuacje, w których bank odmawia udzielenia kredytu hipotecznego na zakup działki, gdyż twierdzi, że realna wartość tej nieruchomości jest dużo niższa, niż kwota oczekiwana przez zbywcę.

 

Umowa przedwstępna – co to za dokument?

 

Jednym z dokumentów potrzebnych do sfinalizowania formalności związanych z kredytem na zakup działki budowlanej jest umowa przedwstępna. Załatwianie formalności z bankiem często zajmuje nawet kilka tygodni, a ponadto wymaga dokumentów, których może nam udzielić jedynie właściciel gruntu. W tej sytuacji konieczne jest zawarcie umowy przedwstępnej, w której inwestor deklaruje chęć pozyskania tej działki, a jednocześnie, wpłaca kaucję, zwykle w wysokości kilku procent wartości nieruchomości. Zbywca podpisujący taką umowę deklaruje, że nie sprzeda działki innemu inwestorowi. Zabezpieczeniem jego interesów jest kaucja – jeśli inwestor z jakichś przyczyn zrezygnuje z zakupu działki budowlanej, kaucja zostaje u zbywcy.

 

Innymi słowy, umowa przedwstępna jest obustronną deklaracją wyrażającą chęć sfinalizowania transakcji. Inwestor może zając się załatwianiem formalności i pozyskaniem stosowanych dokumentów, wiedząc, że zbywca nie sprzeda działki innemu inwestorowi. Jeśli postanowienia zostaną złamane, inwestor ma prawo oczekiwać zwrotu podwojonej kaucji, a ponadto może udać się do sądu, aby dochodzić swoich praw. W Internecie można znaleźć liczne wzory umowy przedwstępnej, które pozwolą sporządzić ten dokument w sposób poprawny. 

 

Jak przebiegają formalności związane z kredytem?

 

W pierwszej kolejności inwestor powinien przeanalizować swoją sytuację finansową, uregulować zobowiązania i zapoznać się wstępnie z ofertą banków. Po wyborze konkretnej działki budowlanej inwestor powinien porozumieć się ze zbywcą w kwestii podpisania umowy przedwstępnej. Dysponując już taką umową oraz innymi dokumentami wymaganymi przez bank, można złożyć wniosek kredytowy. W przypadku kredytów hipotecznych na kwoty rzędu kilkuset tysięcy, a nawet kilku milionów złotych, rozpatrywanie wniosku przez bank może zająć kilka dni. Bank musi sprawdzić, czy nie ma przeciwskazań do sfinalizowania transakcji, a także ocenić faktyczną wartość działki budowlanej.

 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku bank przedstawi propozycję umowy. Zanim podejmiesz kredyt na działkę budowlaną, skorzystaj z pomocy doradcy finansowego, który pomoże przeanalizować warunki umowy i oceni, czy jest ona opłacalna z perspektywy inwestora. Jeśli wszystko się zgadza, udaj się do banku w celu zawarcia umowy, na mocy której bank wypłaci środki potrzebne do sfinalizowania transakcji zakupu działki budowlanej.

 

Jak podjąć optymalny kredyt na działkę budowlaną?

 

W przypadku dużych kredytów hipotecznych, różnice kosztów zobowiązania w różnych bankach mogą być liczone w dziesiątkach tysięcy złotych. Warto zatem bardzo skrupulatnie przejrzeć wszystkie oferty banków, a także zasięgnąć rady doradcy finansowego, który pozwoli znaleźć najlepszą ofertę, a jednocześnie doradzi, jak dobrać wybrane parametry kredytu, aby spłata była jak najbardziej komfortowa dla inwestora. Ważnym czynnikiem jest także wkład własny – im wyższy będzie ten wkład, tym lepsze warunki będzie można uzyskać w trakcje negocjacji z bankiem. Kredyt na działkę budowlaną to najczęściej kredyt hipoteczny. Może on być zawarty na kwotę wyższą, aniżeli wartość nieruchomości. Pozostałe środki można wykorzystać już na proces budowy domu.  

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.