Akademia Budowlana

Do czego służy ściana oporowa?

Spis treści:

Konieczność zastosowania ścian oporowych pojawia się w przypadku budowy domu na pochyłym terenie. Jest to specjalna konstrukcja, która ma zabezpieczyć budynek przed naporem gruntu, który z czasem może się przemieszczać w dół zbocza. Odpowiednio mocny mur zapobiegnie jednak osuwaniu się gruntu, kompensując siłę naporu. Ściana oporowa to konstrukcja stosowana także jako element zagospodarowania pochyłego terenu. Z niniejszego artykułu dowiesz się, w jaki sposób stosuje się te konstrukcje, jakie są rodzaje ścian oporowych, a także, jakie znajdują zastosowania.

 

Co to jest ściana oporowa?

 

Ściana oporowa to konstrukcja, której zadaniem jest przeniesienie sił oddziałujących na budynek z tytułu posadowienia go na pochyłym terenie. Obiekt budowlany ingeruje w warunki gruntowe, a w przypadku pochyłego terenu może doprowadzić do tego, że masy gruntu z czasem zaczną się osuwać. Gdy wielotonowy ciężar gruntu zacznie oddziaływać na budynek, nawet najtrwalsze fundamenty i ściany zewnętrzne mogą tego nie wytrzymać. I właśnie w takiej sytuacji niezbędna okaże się ściana oporowa, która skutecznie zrekompensuje siły naporu własnym ciężarem lub umiejętną konstrukcją.

 

Powszechnie stosowane jest także pojęcie muru oporowego, ale nie są to synonimy. Mur, jak sama nazwa wskazuje, to konstrukcja murowana, w której zastosowano spoiwo w postaci zaprawy. Z kolei ściana oporowa może być także elementem monolitycznym z betonu lub żelbetu, a także z gotowych elementów prefabrykowanych. W taj sytuacji do ich budowy nie wykorzystuje się zaprawy i procesu murowania, a zatem nie są one murami.

 

W jakich sytuacjach stosuje się ściany oporowe?

 

Ściany oporowe stosuje się w sytuacjach, gdy zachodzi ryzyko osuwania się gruntu oraz wystąpienia dużej siły naporu, która będzie oddziaływać na budynek. W praktyce, ściana oporowa jest wykorzystywana także jako ważny element zagospodarowania pochyłego terenu. Spotkamy się z nimi chociażby w sąsiedztwie ulic, które są położone blisko stromej skarpy. Ściana zapobiega osuwaniu się gruntu i stabilizuje go. W kontekście inwestora przymierzającego się do budowy domu jednorodzinnego, ściana oporowa będzie elementem niezbędnym w przypadku działki położonej na stromej skarpie. Niektóre gotowe projekty domów są od początku tworzone z myślą o posiadłości posadowionej na skarpie, a projektanci stosują w nich ściany oporowe w taki sposób, aby były one kompatybilną i spójną częścią całego budynku. Tego typu konstrukcje znacznie ułatwiają również aranżację ogrodu, zwłaszcza, gdy zależy nam na stworzeniu ogrodu piętrowego.

 

Rodzaje ścian oporowych

 

Ze względu na kształt ścian oporowych wyróżnić możemy ściany o symetrycznym układzie o przekroju litery T oraz ściany asymetryczne o przekroju litery L. Krótsze elementy ścian są oczywiście umieszczane w ziemi, dzięki czemu dodatkowo rekompensują działające siły naporu oraz pozwalają je skutecznie rozproszyć. Z kolei ze względu na typ konstrukcji, wyróżnić możemy: masywne ściany oporowe, wspornikowe ściany oporowe, płytowo-żebrowe ściany oporowe oraz płytowo-kątowe ściany oporowe. Każda z tych ścian wykorzystuje nieco inny sposób do tego, aby zapobiec osuwaniu się gruntu. Dla przykładu, prosta ściana masywna wykorzystuje w tym celu swój własny ciężar. Z kolei ściana płytowo-żebrowa jest dużo lżejsza i cieńsza, ale posiada wzmacniające ją żebra żelbetowe.

 

W jaki sposób wybrać odpowiednią ścianę oporową?

 

Wybór ściany oporowej zależy od dokładnych warunków gruntowych, w tym od spoistości, gęstości i uwarstwienia gruntu, który chcemy zabezpieczyć. Parametry te można rozpoznać na podstawie badań geotechnicznych, które coraz częściej wykonuje się na etapie projektowania domu. W przypadku budowy domu na skarpie tego typu badania często są obligatoryjne, ponieważ pozwalają dobrać odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne, które zapewnią budynkowi trwałość i żywotność w tych szczególnych warunkach. Ściana oporowa może być dobrana przez projektanta posiadającego stosowne uprawnienia budowlane. Niektóre gotowe projekty domów są tworzone pod kątem budowy na skarpie i obejmują ścianę oporową, która jest umiejętnie wkomponowana w stylistykę domu. Być może konieczna będzie jednak zmiana parametrów konstrukcyjnych tej ściany. Może to zrobić architekt odpowiedzialny za adaptację gotowego projektu pod kątem specyfiki działki.

 

Z jakich materiałów wznosi się ściany oporowe?

 

We współczesnym budownictwie coraz częściej sięga się po prefabrykowane ściany oporowe wykonane z betonu o odpowiedniej klasie. Mogą to być także ściany żelbetowe, które posiadają wewnątrz żebra zbrojeniowe, które zwiększają wytrzymałość konstrukcji i sprawiają, że jest ona a w stanie znieść większe obciążenia przy niższej masie własnej. Ściana oporowa może być również wykonana z bloczków z betonu architektonicznego. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość wykończenia takiej ścianki np. klinkierem. To ważne, ponieważ ściana oporowa powinna być estetyczna i dopasowana stylistycznie zarówno do budynku, który chroni, jak również do aranżacji ogrodu. Nieco droższym rozwiązaniem są natomiast ściany oporowe wykonane z naturalnego kamienia, np. granitu. Modnym rozwiązaniem we współczesnym budownictwie są także ściany zbudowane z gabionów wypełnionych kamieniem i kruszywem. To także popularny sposób ogrodzenia działki.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.