Akademia Budowlana

Ciepły montaż okien – na czym to polega?

Spis treści:

W kontekście izolacyjności termicznej, okna to newralgiczny punkt każdego budynku. To właśnie przez stolarkę okienną najczęściej ucieka najwięcej ciepła. We współczesnych domach stosuje się wysokojakościowe okna odznaczające się niskim współczynnikiem przenikania ciepła. Są one w stanie skutecznie ograniczyć problem wychładzania lub nadmiernego nagrzewania się domu. W tym aspekcie niezwykle istotną rolę odgrywa ciepły montaż okien. Bez właściwego sposobu montażu, nawet najlepsze okna mogą okazać się zawodne.

 

Czym charakteryzują się współczesne okna?

 

Okna wykorzystywane w nowych domach muszą odznaczać się niskim współczynnikiem przenikania ciepła. Zgodnie z normami WT 2021, współczynnik ten nie może przekraczać 0,9 W/(m2*K) dla okien ściennych oraz 1,1 W/(m2*K) dla okien dachowych. Rygorystyczne warunki techniczne wprowadza się po to, aby nowe budynki zużywały mniej energii pierwotnej na cele grzewcze, wentylację oraz klimatyzację. Tak się składa, że okna często mają kluczowe znaczenie dla komfortu termicznego w domu. W zimie muszą one zatrzymać wyprodukowanie ciepło w domu i nie wpuścić chłodu, a w lecie na odwrót – muszą chronić przed nadmiernym nagrzewaniem się domu. Ciepły montaż okien jest potrzebny, aby nowoczesne okna mogły w pełni ukazać swój potencjał.  

 

Na czym polega ciepły montaż okien?

 

W ciepłym montażu okien stosuje się trójwarstwową ochronę, która nie tylko ma zapewnić należytą izolacyjność termiczną, ale również zapewnić ochronę materiału termoizolacyjnego. Ciepły montaż okien polega zatem na zastosowaniu trzech warstw: środkowej, wewnętrznej oraz zewnętrznej. Warstwa środkowa to wysokiej jakości pianka poliuretanowa, która szczelnie wypełnia przestrzeń pomiędzy ścianą, a ramą okienną. Warstwa wewnętrzna jest zbudowana z taśmy paroszczelnej. Zapobiega ona przedostawaniu się pary wodnej z pomieszczenia do pianki uszczelniającej. Z kolei warstwa zewnętrzna to taśma paroprzepuszczalna, która chroni izolację przed wilgocią pochodzącą z zewnątrz budynku, np. z opadów atmosferycznych.

 

Przewaga ciepłego montażu nad montażem tradycyjnym

 

Tradycyjny montaż okien opiera się na zastosowaniu kitu oraz pianki uszczelniającej. Często okazuje się to rozwiązanie niedostateczne i w miejscach montażu okien powstają mostki termiczne, które są odpowiedzialne za przenikanie ciepła. Problemem często okazuje się wilgoć, która z czasem może prowadzić do rozszczelnienia okien i utraty właściwości termoizolacyjnych pianki uszczelniającej. To właśnie dlatego ciepły montaż okien sięga po taśmy paroprzepuszczalne oraz taśmy paroszczelne. Będą one odpowiadać za swobodne przenikanie pary wodnej na zewnątrz budynku, ale jednocześnie nie dopuszczą do tego, aby para wodna zebrała się w okolicy pianki termoizolacyjnej. W ten sposób zyskuje ona ochronę, która pozwoli przez długie lata zachować szczelność termoizolacji.

 

W jaki sposób można wykonać ciepły montaż okien?

 

Istnieją dwie popularne techniki ciepłego montażu okien. Pierwsza z nich polega na wykonaniu instalacji warstwowej w warstwie ocieplenia budynku. Osadzenie okien w ten sposób jest dużo trudniejsze i zajmuje więcej czasu, co przekłada się na wyższy koszt usługi. Trzeba jednak przyznać, że to właśnie ten sposób montażu pozwala uzyskać najlepsze rezultaty, zarówno jeśli chodzi o izolacyjność termiczną, jak również izolacyjność akustyczną. Dlatego też, ciepły montaż okien coraz częściej bazuje na wykorzystaniu istniejącej warstwy termoizolacyjnej budynku do prawidłowego osadzenia okien.

 

Druga technika polega na zastosowaniu specjalnych, termoizolacyjnych konsol, które przytwierdza się do ścian zewnętrznych, a konkretniej do warstwy muru. Okno zabudowane izolacją można dodatkowo wysunąć w warstwę docieplenia, eliminując w ten sposób ryzyko pozostawienia mostków termicznych. Jest to prostsza technika, jednak łatwość jej wykonania zależy od materiału budowlanego. W przypadku materiałów o nierównej powierzchni, np. pustaków ceramicznych, kluczowe jest szczelne zaizolowanie łączeń konsoli z murem.

 

Dlaczego warto zlecić ciepły montaż okien?

 

Ciepły montaż okien jest kosztowniejszy od tradycyjnego montażu, ale tylko w ten sposób możesz wykorzystać potencjał nowoczesnych okien odznaczających się niskim współczynnikiem przenikania ciepła. W przypadku tradycyjnego montażu często dochodzi do nieszczelności pomiędzy murem, a ramą okna. Obecne tu mostki termiczne sprawiają, że nawet najlepsza stolarka okienna okaże się zawodna. Ciepły montaż okien w perspektywie długofalowej pozwala uzyskać spore oszczędności wynikające z lepszej energooszczędności budynku. Taki dom zużywa znacznie mniej energii na ogrzewanie czy klimatyzację, dzięki czemu wyższy koszt ciepłego montażu szybko się zwraca.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.