Akademia Budowlana

Co zawiera projekt branżowy?

Spis treści:

Projekt branżowy to szczegółowe opracowanie stanowiące rozszerzenie dla projektu budowlanego. Często jest określany mianem projektu wielobranżowego. Wyróżnić możemy cztery osobne branże składające się na projekt budowlany, a mianowicie: architekturę, konstrukcje, instalacje sanitarne oraz instalacje elektryczne. Każdy projekt szczegółowo związany z jedną z wymienionych branż jest właśnie projektem branżowym. Co ważne z perspektywy inwestora, projekt branżowy może być sporządzony wyłącznie przez architekta posiadającego uprawnienia odpowiednie dla danej branży.

 

Czym właściwie jest projekt branżowy?

 

Obiekty budowlane mogą być wznoszone wyłącznie na podstawie kompletnego projektu budowlanego sporządzonego przez wykwalifikowanego architekta. Aktualnie projekt budowlany składa się z trzech części, a mianowicie: z projektu architektoniczno-budowlanego, z projektu zagospodarowania terenu lub działki, a także z projektu technicznego. Projekt budowlany możemy podzielić także ze względu na branże, którego dotyczą poszczególne elementy. Są to branże: architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych, a także instalacji elektrycznych. Czasem obiekty potrzebują także projektu instalacji gazowej – to kolejna branża składająca się na projekt budowlany. Reasumując, projekt branżowy to swoiste rozszerzenie projektu budowlanego, zawierający szczegółowe informacje w dziedzinie określonej branży, której dotyczy to opracowanie.

 

Rodzaje projektów branżowych

 

Projekty branżowe składają się na kompletny projekt budowlany. Aby stworzyć funkcjonalny i trwały dom, trzeba odpowiednio dobrać rozwiązania konstrukcyjne, ale również technologiczne. Pojedynczy architekt nie posiada wiedzy na temat wszystkich możliwych branż, ponieważ jest to po prostu niemożliwe. Każdy architekt specjalizuje się w określonej branży i rozwija swoje kompetencje wokół niej. To sprawia, że przy projekcie budowlanym w praktyce pracuje kilku różnych architektów.

 

Rodzaje projektów branżowych możemy podzielić właśnie ze względu na branże, które składają się na kompletny projekt budowlany. Zazwyczaj są to cztery obowiązkowe elementy, a mianowicie: projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny, projekt instalacji sanitarnej, a także projekt instalacji elektrycznej. Jak już mówiliśmy, osobną kategorią będzie także projekt instalacji gazowej. Odrębną branżą jest także drogownictwo i wykorzystywane w nim projekty dróg. Dla przykładu, projekt zjazdu z drogi publicznej będzie właśnie projektem branżowym dotyczącym drogownictwa.

 

Co dokładnie obejmuje projekt branżowy?

 

Projekt branżowy obejmuje szczegółowe informacje w dziedzinie branży, którego dotyczy to opracowanie. I tak, projekt architektoniczny obejmuje poszczególne rzuty kondygnacji i elewacji, schematy, opis kluczowych parametrów technicznych obiektu. Projekt konstrukcyjny skupia się na poszczególnych materiach wykorzystanych do budowy domu. Projekt sanitarny obejmuje szczegółowe informacje na temat instalacji wodno-kanalizacyjnej w domu. No i projekt instalacji elektrycznej, który pozwala na wykonanie krok po kroku takiej instalacji w domu. Wszystkie projekty branżowe zebrane do kupy złożą się na całościowy projekt budowlany, który posłuży wykonawcy do zrealizowania prac budowlanych. Nie zawsze jednak potrzebny jest projekt budowlany. Jeśli posiadasz już dom i chcesz go wyposażyć w instalację gazową, wówczas potrzebny będzie wyłącznie projekt branżowy związany z wykonaniem takowej instalacji.

 

W jakich sytuacjach wymagany jest projekt branżowy?

 

Projekty branżowe są niezbędne przy budowie każdego obiektu budowlanego. To na ich podstawie wykonawca wie, co ma robić, natomiast stosowny organ administracyjny może wydać pozwolenie na budowę. Projekty branżowe wchodzą w skład projektu budowlanego, czyli obszernego opracowania zawierającego informacje na temat wszystkich rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. Projekt branżowy jest także potrzebny, gdy zależy Ci na wykonaniu określonej instalacji. Planujesz generalny remont domu i chcesz całkowicie zmodernizować sieć elektryczną? W tej sytuacji potrzebny będzie projekt instalacji elektrycznej, który jest właśnie projektem branżowym.

 

Kto może wykonać projekt branżowy? Ile to kosztuje?

 

Projekt branżowy wykonuje architekt posiadający stosowne uprawnienia budowlane dla danej branży, a także wpisany do izby samorządu zawodowego architektów. A jak powstaje projekt budowlany, w skład którego wchodzi kilka projektów branżowych? Przy takim projekcie najczęściej pracuje kilku architektów wyspecjalizowanych w danej branży, ale pieczę nad całością trzyma jeden architekt. W przypadku budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej działania koordynuje najczęściej projektant z branży architektonicznej. Ale już w przypadku obiektów przemysłowych czy magazynowych pieczę nad projektem może trzymać inżynier budownictwa.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.