Akademia Budowlana

Jakie drzewa można wyciąć bez pozwolenia?

Spis treści:

W 2023 roku zmianie uległy przepisy związane z usuwaniem drzew z prywatnej działki. Wprowadzono większe limity dla obwodów poszczególnych drzew, które będzie można wyciąć bez konieczności uzyskania zgody. Zmieniły się także zasady związane z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę – teraz w większości przypadków wystarczy dużo prostsze oraz szybsze zgłoszenie chęci wycinki drzew do urzędu miasta lub urzędu gminy. W tym artykule tłumaczymy, jakie drzewa można wyciąć bez pozwolenia w 2023 roku.  

 

Dlaczego przepisy regulują wycinkę drzew na prywatnych działkach?

 

Drzewa mają ogromne znaczenie dla ekosystemu, co oznacza, że choć znajdują się na naszej prywatnej mapie, to ich obszar oddziaływania jest znacznie szerszy. Drzewa oczyszczają powietrze i wytwarzają tlen, oddziałują na skład chemiczny gleby, hamują erozję podłoża, mają wpływ na niższą temperaturę powietrza w upalne dni. Z tego właśnie względu właściciele działek nie mają całkowitej swobody w kwestii wycinania drzew rosnących na ich terenie. Przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych posesjach są na bieżąco aktualizowane, a ostatnia taka aktualizacja miała miejsce w 2023 roku. Wiele wskazuje na to, że nie jest to zresztą jedyna zmiana, jaka wejdzie w życie w tym roku. Sprawdźmy, o jakich formalnościach powinna pamiętać osoba, która chce wyciąć drzewo na swojej działce.

 

Jakie drzewa można wyciąć bez pozwolenia w 2023 roku?

 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2023 roku, pozwolenie na wycinkę drzew nie jest potrzebne w sytuacji, gdy obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm od ziemi nie przekracza:

 

Ponadto, pozwolenia nie wymagają drzewa lub krzewy złamane lub wywrócone w wyniku wypadku, katastrof lub działania czynników naturalnych. W opisanych powyżej sytuacjach właściciel posesji nie potrzebuje pozwolenia. Istnieje jednak obowiązek poinformowania urzędu o chęci usunięcia drzew. W ten sposób urzędy będą zbierały dane, które pozwolą lepiej ocenić stan polskiej przyrody, a także zmiany w ekosystemie. Informacje będą bardzo istotne także dla Lasów Państwowych w kontekście dalszego planowania gospodarki drzewnej.

 

Od końca stycznia 2023 roku zgłoszenie można dokonać przez Internet. Wystarczy wypełnić formularz i przedstawić informacje na temat drzew, które chcemy usunąć z naszej działki. Z ewentualnymi pracami należy się wstrzymać przez okres 14 dni. W tym czasie organ administracyjny może wysłać urzędnika, który obejrzy drzewo, które zostanie wycięte. Jednocześnie, organ administracyjny ma już tylko 7 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu w sprawie wycinki drzew.

 

Zgłoszenie wycinki drzew zamiast pozwolenia

 

Zgłoszenie wycinki drzew to uproszczona procedura, która pozwala znacznie szybciej załatwić formalności związane z usunięciem drzew z prywatnej posesji. W zasadzie wystarczy jedynie wypełnić formularz i wysłać go drogą elektroniczną do urzędu. Należy to zrobić na 14 dni przed planowaną wycinką drzew. To właśnie tyle czasu organ administracyjny ma na to, aby w razie wątpliwości lub chęci zebrania szerszych informacji wysłać urzędnika, który zajmie się obejrzeniem drzewa. Jednocześnie, czas na ewentualne wniesienie sprzeciwu został skrócony z 14 do 7 dni.

 

W przypadku drzew, które nie mieszczą się w wyżej opisanych limitach inwestor będzie potrzebował zgody na wycinkę drzew. Jest to procedura nieco bardziej złożona, która wymaga dokonania precyzyjnych pomiarów drzew na wysokości 5 i 130 cm od gruntu. Poza wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu właściciel posesji będzie musiał zatroszczyć się o stosowną listę załączników, którą można sprawdzić na stronie urzędu. Czas oczekiwania na decyzję wynosi do 30 dni, choć w pewnych sytuacjach może zostać wydłużony do 60 dni.

 

Jakie zmiany mogą wejść w życie jeszcze w 2023 roku?

 

Wiele wskazuje na to, że w 2023 roku w życie wejdzie ustawa, która zwiększy limity obwodu pnia dla drzew, które nie będą wymagały pozwolenia na wycinkę. Zgodnie z projektem tej ustawy, limity mają zwiększyć się do: 100 cm w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 85 cm dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego oraz 70 cm w przypadku pozostałych gatunków. Na ten moment zmiany nie weszły jednak w życie i wciąż obowiązują nas limity, które zostały wymienione powyżej.

 

W jaki sposób zgłosić wycinkę drzew?

 

Zgłoszenie chęci wycinki drzew można aktualnie złożyć w formie formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej urzędu. W formularzu należy podać imię i nazwisko, oznaczenie nieruchomości, na której chce się wykonać wycinkę, a także rysunek lub mapkę z zaznaczonym na nieruchomości drzewem do usunięcia. Jak już mówiliśmy, urząd ma 14 dni na ewentualną kontrolę i zweryfikowanie poprawności zgłoszenia. Jeśli w tym czasie odwiedzi Cię urzędnik, pamiętaj, że od czasu wizyty masz 6 miesięcy na usunięcie drzewa. W innym razie wycinkę trzeba będzie zgłosić jeszcze raz. Warto także wspomnieć o tym, że ze względu na okres lęgowy ptaków, drzewa można wycinać jedynie od 15 października do końca lutego.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.