Akademia Budowlana

Projekty domów na zamówienie

Spis treści:

Odpowiedni projekt to absolutna podstawa do stworzenia wymarzonego domu, który okaże się funkcjonalny, energooszczędny oraz komfortowy dla domowników. Dobry projekt domu powinien również uwzględniać specyfikę działki, aby w pełni wykorzystać jej potencjał. Wybierając gotowy projekt domu często musimy iść na pewne kompromisy. Dlatego ciekawą alternatywą wydają się projekty domów na zamówienie. Są one realizowane przez architekta na indywidualne zamówienie inwestora. To gwarancja unikalnego domu, jedynego w swoim rodzaju.

 

Czym jest projekt domu na zamówienie?

 

Projekt domu na zamówienie, jak sama nazwa wskazuje, jest projektem realizowanym przez architekta na zamówienie ze strony inwestora. Na takie rozwiązanie decydują się inwestorzy, którzy mają bardzo konkretne oczekiwania względem swojego wymarzonego domu, a także chcą mieć pewność, że ich dom będzie idealnie wkomponowany w konkretną działkę budowlaną. To świetne rozwiązanie także dla niezależnych indywidualistów – projekty domów na zamówienie są jedyne w swoim rodzaju, dzięki czemu mogą dumnie prezentować się na tle innych nieruchomości.

 

Architekt odpowiedzialny za stworzenie takiego projektu bazuje przede wszystkim na indywidualnych oczekiwaniach inwestora. Z tego względu, projekty domów na zamówienie są określane również mianem projektów indywidualnych. Architekt od początku bierze również pod uwagę obowiązujące warunki zabudowy oraz specyfikę działki, dzięki czemu inwestor ma pewność, że dom świetnie wykorzysta potencjał oferowany przez daną przestrzeń, a jednocześnie nie pojawią się żadne trudności na etapie załatwiania formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 

Czym różni się projekt na zamówienie od gotowego projektu?

 

Gotowe projekty domów są dostępne w katalogach pracowni architektonicznych. Może je kupić każdy. Po zakupie takiego projektu należy go oddać w ręce architekta, który zajmie się jego adaptacją. Jest to proces, w którym bierze się pod uwagę uwarunkowania lokalne oraz specyfikę działki budowlanej, na której realizowany będzie projekt. I tak gotowy projekt staję się projektem architektoniczno-budowlanym, według którego prowadzone będą prace budowlane. Wybór gotowych projektów w katalogach online jest ogromny – tylko na stronie firmy New House dostępnych jest kilkanaście tysięcy gotowych projektów od wielu znanych pracowni architektonicznych.

 

Tymczasem projekty domów na zamówienie są jedyne w swoim rodzaju, ponieważ architekt tworzy je w oparciu o indywidualne potrzeby i oczekiwania inwestora, a także od początku bierze pod uwagę warunki zabudowy i specyfikę konkretnej działki. A zatem, o ile gotowy projekt można zrealizować na każdej działce spełniającej wymagania, o tyle projekt indywidualny jest przypisany do jednej, konkretnej działki. Dzięki temu nie wymaga oczywiście adaptacji. Architekt tworzy dla inwestora kompletny projekt architektoniczno-budowlany, który można załączyć do wniosku przy ubieganiu się o wydanie pozwolenia na budowę.

 

Kto może wykonać projekt domu na zamówienie?

 

Projekty architektoniczno-budowlane mogą być tworzone wyłącznie przez wykwalifikowanych i uprawnionych do tego architektów. Posiadają oni stosowne wykształcenie i doświadczenie zawodowe, a także zdali państwowy egzamin, na mocy którego wydane zostały uprawnienia. Architekt musi również należeć do izby samorządu zawodowego. W praktyce, projekty domów na zamówienie mogą być tworzone także przez większe pracownie architektoniczne. Wówczas możemy wyróżnić głównego architekta, który swoim nazwiskiem podpisze projekt, ale na etapie tworzenia będą go wspierać inni projektanci. Dzięki temu projekt indywidualny powstanie szybciej.

 

W jaki sposób powstają projekty domów na zamówienie?

 

Początkowym etapem zawsze jest rozmowa, w trakcie której architekt ustala z inwestorem warunki współpracy, poznaje jego oczekiwania oraz potrzeby, zapoznaje się z działką, na której budowany będzie dom. Na podstawie uzyskanych informacji stworzona zostanie koncepcja. Projekt koncepcyjny ma ukazać inwestorowi to, jak wyglądać będzie dom po wybudowaniu. Na tym etapie inwestor może wprowadzać zmiany, aby dostosować projekt do swoich potrzeb. Gdy koncepcja zostanie zatwierdzona, architekt zajmie się przygotowaniem kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego, co może zająć nawet kilka miesięcy. Dlatego też, osoby, które chcą postawić na projekty domów na zamówienie powinny udać się do architekta z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Zalety i wady projektów domów na zamówienie

 

Zacznijmy od mocnych stron. Przede wszystkim, projekty domów na zamówienie dają gwarancję uzyskania projektu w pełni przystosowanego zarówno do indywidualnych potrzeb inwestora, jak również do uwarunkowań lokalnych i specyfiki działki, na której będzie budowany. W związku z tym na pewno nie pojawią się problemy na etapie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Ponadto, inwestor ma duży wpływ na przebieg prac projektowych i może wprowadzać własne pomysły, które zostaną przelane na papier przez wykwalifikowanego architekta. Projekty domów na zamówienie są doskonałym rozwiązaniem zwłaszcza w przypadku problematycznych działek, do których ciężko byłoby wybrać gotowy projekt domu.

 

Jeśli chodzi o wady, projekty domów na zamówienie często okazują się dużo droższe od projektów gotowych. Za projekt gotowy trzeba zapłacić ok. kilku tysięcy złotych, ale do tego dochodzą koszty adaptacji. Te zależą od liczby zmian, jakie trzeba będzie wprowadzić. Za projekt indywidualny trzeba zapłacić ok. 150 – 250 zł za metr kwadratowy, co w przypadku domu o powierzchni 100 m2 oznacza wydatek rzędu 15,000 – 25,000 zł. Plusem jest jednak to, że taki projekt nie wymaga już adaptacji, ani żadnych innych zmian czy opracowań. Minusem może być czas oczekiwania – na projekt indywidualny czasami trzeba czekać nawet ponad pół roku. 

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.