Akademia Budowlana

Co można wybudować na działce rekreacyjnej?

Spis treści:

Działka rekreacyjna nie posiada prawnej definicji, ale przyjmuje się, że jest to teren przeznaczony pod rekreację, na którym można wznosić m.in. altany czy domki letniskowe. W praktyce wiele zależy jednak od rodzaju działki – czym innym jest działka położona na terenach rekreacyjnych, a czym innym działka przynależąca do Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W tym artykule sprawdzamy, co można wybudować na działce rekreacyjnej.

 

Co to jest działka rekreacyjna?

 

W ustawie Prawo Budowlane nie znajdziemy prawnie ugruntowanej definicji działki rekreacyjnej. Pozostaje nam jedynie definicja umowna, w której działką rekreacyjną określa się działkę, która jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowo-rekreacyjne i nie daje możliwości budowy domu całorocznego. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego możemy wskazać dwa rodzaje działek rekreacyjnych: tereny usług sportu i rekreacji oznaczone skrótem US i kolorem zielono-czerwonym, a także tereny ogródków działowych oznaczone kolorem zielonym i skrótem ZD.

 

W wielu przypadkach działki rekreacyjne nie są jednak objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli wybrana działka nie jest zaliczana do gruntów rolnych lub leśnych, wówczas inwestor może podjąć próbę wybudowania na takim terenie Budynku Rekreacji Indywidualnej (nie wymaga pozwolenia na budowę). Wymagane formalności to zgłoszenie prac budowlanych - z tego względu domki letniskowe często określa się mianem domków na zgłoszenie. Jeśli inwestor nie otrzyma odmowy ze strony organu administracyjnego, może na wybranej działce postawić dom letniskowy.

 

Zgoła inaczej wygląda kwestia działek wchodzących w skład Rodzinnych Ogródków Działkowych. Jest to większy obszar podzielony na parcele oraz część wspólną dla wszystkich działkowiczów, a piecze nad terenem trzyma dyrekcja ROD. Co ważne, to ROD jest pełnoprawnym właścicielem tego terenu, a osoba prywatna może jedynie wydzierżawić parcelę wchodzącą w skład tego terenu. Wówczas o możliwym zagospodarowaniu wydzierżawionej działki w dużej mierze decyduje właśnie regulamin ROD.

 

Czy na działce rekreacyjnej można budować?

 

Wszystko zależy tak naprawdę od konkretnej działki. W przypadku obszarów objętych MPZP to właśnie ten dokument okazuje się wiążący i reguluje to, w jaki sposób można zagospodarować działkę. W przypadku działek położonych na obszarze nieobjętym MPZP inwestor może podjąć próbę budowy Budynku Rekreacji Indywidualnej. O ile zgłoszenie nie zostanie zakwestionowane, inwestor zyska możliwość budowy obiektu wskazanego w projekcie. Bezpieczniejszą opcją dla działek położonych na terenie nieobjętym MPZP jest uprzednie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

 

A jak to wygląda w przypadku działek rekreacyjnych zaliczonych do Rodzinnych Ogródków Działkowych? Jak już mówiliśmy, tutaj pełnoprawnym właścicielem i zarządcą terenu jest ROD i to właśnie dyrekcja ROD-u może decydować o możliwościach zagospodarowania działek wchodzących w skład wybranego kompleksu. Reasumując, budowa na takiej działce rekreacyjnej będzie możliwa tylko w sytuacji, gdy będzie to zgodne z regulaminem ROD i po uzyskaniu zgody ze strony dyrekcji.

 

Co można wybudować bez pozwolenia na działce rekreacyjnej?

 

Przejdźmy do konkretów i sprawdźmy, co dokładnie można wybudować na działce rekreacyjnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na takich działkach można wybudować parterowy dom letniskowy, którego wysokość nie przekracza 5 m, a powierzchnia zabudowy 35 m2. Zgodnie z programem Polski Ład, który wszedł w życiu w 2022 roku, na działkach rekreacyjnych wybudować można także parterowe domy letniskowe o powierzchni do 70 m2. Taki dom nie może posiadać poddasza użytkowego, ale dopuszcza się otwartą antresolę.

 

Dom budowany na działce rekreacyjnej nie może być domem całorocznym. W praktyce nie istnieją jednak przepisy, które mogłyby zakazać właścicielowi mieszkania w takim domu przez okrągły rok. Przyjmujemy jednak, że dom letniskowy to taki, który służy do okresowego pobytu w celach wypoczynkowych. Na działce rekreacyjnej istnieje również możliwość budowy altany lub niewielkiego budynku gospodarczego o powierzchni nieprzekraczającej 35 m2. Obowiązuje także przepis, że na jednej działce można wybudować maksymalnie do dwóch obiektów o powierzchni do 35 m2 przypadających na każde 500 m2 powierzchni działki.

 

Działka rekreacyjna a dom całoroczny

 

Do budowy domu całorocznego niezbędna jest działka budowlana lub działka, dla której wydano decyzję o warunkach zabudowy, która umożliwi budowę takiego obiektu. Na działkach rekreacyjnych zazwyczaj nie ma możliwości budowania domów całorocznych. Można jednak bez zbędnych formalności wybudować parterowy dom letniskowy o powierzchni do 70 m2. Taki dom może posiadać przyłącze energetyczne, a nawet wodociągowe. Rolę kanalizacji zazwyczaj pełni szambo. A zatem, współczesne domy letniskowe, choć nie są domami całorocznymi, mogą zagwarantować warunki niezbędne do komfortowego mieszkania o dowolnej porze roku. Osoby, które chciałaby wykorzystywać taki dom jako dom całoroczny miałyby jednak problem z wieloma kwestiami formalnymi, jak chociażby brak możliwości zameldowania w takim domu.

 

Na co zwrócić uwagę przy zakupie działki rekreacyjnej?

 

Kupując działkę rekreacyjną zawsze należy w pierwszej kolejności sprawdzić jej przeznaczenie. Decyduje o tym Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. To w nim można znaleźć informacje na temat możliwego zagospodarowania terenu. Jeśli dany obszar nie jest objęty MPZP, wówczas pomocne mogą okazać się informacje zawarte w Ewidencji Gruntów i Budynków. Najbezpieczniejszą opcją jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Jeśli natomiast zastanawiasz się nad tym, co można wybudować na działce rekreacyjnej przynależącej do ROD, pamiętaj, że w przypadku tego typu działek ostateczna decyzja zawsze zależeć będzie od dyrekcji ROD-u.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.