Akademia Budowlana

Projekt architektoniczno-budowlany budynku biurowego

Spis treści:

Budynki biurowe są niezbędne wszystkim firmom, które są zobowiązane zapewnić swoim pracownikom odpowiedni komfort przy wykonywaniu typowych prac biurowych, które często są określane mianem prac intelektualnych. Co za tym idzie, projekt architektoniczno-budowlany budynku biurowego musi spełniać szereg istotnych norm i wymogów. W tym artykule omówimy najważniejsze wymagania, o których powinien pamiętać inwestor i wykonawca.

 

Co to jest budynek biurowy?

 

Budynek biurowy określany potocznie biurowcem to budynek, który zawiera w sobie pomieszczenia przeznaczone do wykonywania pracy umysłowej. Do budynków biurowych zaliczają się nie tylko siedziby firm, ale również urzędy oraz wiele innych obiektów użyteczności publicznej, w których wykonywana jest praca intelektualna. Nierzadko przeznaczenie takich budynków jest mieszane. Możemy wskazać np. budynki biurowo-usługowe przeznaczone także do przyjmowania większej liczby klientów, czy też budynki biurowo-socjalne, w których dostępna jest część socjalna dla pracowników, w której mogą oni zaspokoić swoje podstawowe potrzeby w miejscu pracy.

 

Projekt architektoniczno-budowlany budynku biurowego musi być dostosowany nie tylko do przepisów ustawy o prawie budowlanym, ale również sprostać wymaganiom stawianym przez prawo pracy. Pomieszczenia dla pracowników muszą bowiem spełniać wiele norm związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jeśli pomieszczenia, w których pracownicy wykonują pracę umysłową nie spełniają tych norm, pracodawca naraża się na surowe konsekwencje.

 

Jaki wymogi musi spełniać projekt budynku biurowego?

 

Istnieje wiele norm, które są uwzględnione w rozporządzeniu o warunkach technicznych, jakie muszą spełniać określone rodzaje budynków. My skupimy się jedynie na najważniejszych z nich. Każdy pracownik, który spędza w biurze przynajmniej 4 godziny w ciągu dnia potrzebuje określonej przestrzeni dla siebie. Zgodnie z przepisami jest to: min. 13 m3 kubatury, 2 m2 wolnej posadzki oraz 6 m2 stanowiska pracy. Jednocześnie, pomieszczenia biurowe nie mogą być niższe niż 3 metry. Tylko w niektórych sytuacjach można je obniżyć do 2,5 metra. Do tego dochodzą normy zawiązane z zapewnieniem dostatecznej ilości światła, wentylacji oraz optymalnej temperatury.

 

Poza wymaganiami związanymi z zapewnieniem odpowiedniej warunków do pracy umysłowej dochodzą także wymagania, jakie muszą spełniać wszystkie nowe budynki. Chodzi tu m.in. o charakterystykę energetyczną. Dlatego też, architekt odpowiedzialny za projekt architektoniczno-budowlany budynku biurowego musi dysponować wszechstronną wiedzą i znać aktualne przepisy.

 

W jaki sposób można pozyskać projekt budynku biurowego?

 

Załóżmy, że pracodawca planuje budowę budynku biurowego, aby zapewnić większej liczbie pracowników możliwość wykonywania pracy w komfortowych warunkach. W jaki sposób może on pozyskać odpowiedni projekt architektoniczno-budowlany budynku biurowego? Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest zakup gotowego projektu z katalogu jednej z pracowni architektonicznych. Następnie taki projekt oddaje się w ręce architekta, który będzie odpowiedzialny za proces adaptacji. W wyniku adaptacji projekt można dostosować do specyfiki działki i uwarunkowań lokalnych. Drugą opcją jest zamówienie projektu indywidualnego, który od początku będzie tworzony pod kątem potrzeb danej firmy oraz pod specyfikę konkretnej działki.

 

Projekt architektoniczno-budowalny budynku biurowego – gotowy czy indywidualny?

 

Sporządzając projekt architektoniczno-budowlany budynku biurowego architekt musi wziąć pod uwagę liczbę pracowników, jaka będzie mogła w nim wykonywać codzienne obowiązki. Gotowe projekty mają charakter uniwersalny i są dostosowane do potrzeb różnych firm. Można znaleźć małe biurowce dla firm zatrudniających do 10 osób, jak również projekty ogromnych biurowców, w których mogą się mieścić siedziby wielu firm. Inwestor, który planuje budowę takiego obiektu z myślą o wynajmie lub sprzedaży powierzchni użytkowej może spokojnie wybrać gotowy projekt.

 

Jeśli jednak projekt wybiera pracodawca i zależy mu na tym, aby uzyskać projekt w pełni dostosowany do specyfiki działalności firmy, wówczas lepszym rozwiązaniem może okazać się projekt indywidualny. Architekt bierze bowiem pod uwagę indywidualne oczekiwania inwestora i stara się je przelać na papier w formie funkcjonalnego i przemyślanego projektu, który jednocześnie jest dostosowany do specyfiki działki. Projekt architektoniczno-budowlany budynku biurowego tworzony na zamówienie jest droższy od projektu gotowego, ale daje gwarancje, że budynek sprosta oczekiwaniom inwestora.

 

Gdzie można zamówić indywidualny projekt budynku biurowego?

 

Indywidualny projekt architektoniczno-budowlany budynku biurowego można zamówić u architekta posiadającego stosowne uprawnienia i znającego przepisy związane z projektowaniem tego typu obiektów. Firma budowlana New-House zatrudnia wykwalifikowanych architektów, którzy mogą wykonać przemyślany i funkcjonalny projekt dostosowany do Twoich potrzeb. Dysponujemy także obszernym katalogiem, w którym można znaleźć gotowe projekty budynków biurowych pochodzące od wielu znanych i cenionych pracowni architektonicznych. Nasza firma oferuje także kompleksową budowę budynków biurowych w technologii murowanej. Wybierając inwestycję z naszą firmą możesz oczekiwać profesjonalizmu, terminowości i niezawodności.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.