Akademia Budowlana

Lokalizacja działki pod budowę domu – czym się kierować?

Spis treści:

Przy wyborze działki budowlanej zwracamy uwagę na wiele istotnych kwestii, od których zależeć będzie to, czy zdołamy zagospodarować dostępną przestrzeń pod kątem naszych potrzeb. Bardzo istotnym czynnikiem jest oczywiście lokalizacja działki pod budowę domu. W dużej mierze to właśnie od lokalizacji zależy wartość nieruchomości. W tym artykule podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy analizie lokalizacji wybranej działki budowanej.

 

Czym charakteryzuje się dobra lokalizacja działki pod budowę domu?

 

Analizując lokalizację działki należy wziąć pod uwagę kilka czynników. W pierwszej kolejności warto sprawdzić, czy dany obszar jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zawarte w nim informacje zawierają wymagania odnośnie budynków, jakie mogą być budowana na tym terenie. Jeśli na danym obszarze nie ma MPZP, wówczas inwestor musi uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Należy także sprawdzić, jak wybrana lokalizacja działki pod budowę domu wypada względem dostępności transportowej. Chodzi tu o dostęp do drogi publicznej, połączenia z większymi miejscowościami w okolicy, ale również dostęp do środków transportu zbiorowego.

 

Duże znaczenie w kontekście kosztów budowy domu mogą mieć warunki wodno-gruntowe. Należy sprawdzić, czy lokalizacja działki pod budowę domu nie leży na terenach zalewowych, a także, jaki jest to obszar na mapach hydrogeodezyjnych. Inwestor powinien także sprawdzić sieć uzbrojenia terenu w okolicy i na tej podstawie sprawdzić, jakie przyłącza techniczne będzie można uzyskać. Ostatnim etapem analizy jest uwzględnienie dostępnych udogodnień, np. sklepów i budynków usługowych.

 

Uwarunkowania lokalne na danym obszarze

 

Jak już mówiliśmy, analizując lokalizację działki pod budowę domu, w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy obszar, na którym położona jest działka jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Jeśli tak, dokładne przeznaczenie działki wraz z warunkami zabudowy możemy poznać od ręki, nawet przez Internet. Jeśli natomiast dany obszar nie jest objęty MPZP, wówczas inwestor będzie musiał uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Taką decyzję można uzyskać nie będąc właścicielem działki, ale wówczas jest to odpłatne.

 

Dostępność transportowa

 

Na wartość nieruchomości w dużej mierze wpływa dostępność transportowa. Rozumiemy przez nią przede wszystkim dostęp do drogi publicznej, jak również połączenia tej drogi z większymi miejscowościami w okolicy. Kupując działkę poza miastem inwestorom zależy na tym, aby obok znajdowała się droga, którą można łatwo i szybko dotrzeć do miasta. Dostępność transportowa to również dostęp do środków transportu zbiorowego, np. autobusów. Tego typu kwestie są bardzo ważne zwłaszcza z perspektywy inwestorów, którzy wybierają lokalizację działki także pod kątem dzieci, które będą dojeżdżać do szkoły.

 

Warunki wodno-gruntowe

 

Warunki wodno-gruntowe mogą mieć duży wpływ na koszty budowy domu, jak również czas trwania inwestycji. Chodzi tu głównie o rodzaj gruntu oraz poziom wód gruntowych. Warto także sprawdzić, czy lokalizacja działki pod budowę domu nie znajduje się na terenach zalewowych. Szczegółowe warunki wodno-gruntowe można sprawdzić jedynie poprzez badania geotechniczne, które wykonuje się już po zakupie działki. Przed zakupem można jednak samodzielnie sprawdzić zachowanie gruntu po deszczu, zapoznać się z rodzajem zabudowy w okolicach, a także przejrzeć mapy hydrogeodezyjne.

 

Sieć uzbrojenia terenu

 

Mapy dostępne w serwisie internetowym Geoportal pozwalają również sprawdzić sieć uzbrojenia terenu. Należy sprawdzić, czy lokalizacja działki pod budowę domu jest położona w pobliżu sieci uzbrojenia. Chodzi o sieć wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną oraz gazową. Wiedząc, gdzie dokładnie przebiega sieć uzbrojenia, inwestor może z większym prawdopodobieństwem ocenić, czy możliwe będzie uzyskanie określonego przyłącza technicznego. Dostęp do takich przyłączy ma oczywiście duży wpływ na funkcjonalność domu.

 

Udogodnienia dostępne w okolicy

 

Na koniec można sprawdzić lokalizację pod kątem udogodnień, na których nam zależy. Chodzi głównie o bliskie sąsiedztwo obiektów użyteczności publicznej – sklepów, budynków usługowych, przychodni, szkoły. Dla wielu inwestorów ważnym czynnikiem jest bliskie sąsiedztwo komisariatu policji oraz remizy strażackiej, co wpływa na poczucie większego bezpieczeństwa. Osoby szukające atrakcyjnej działki często patrzą również na to, czy okolica jest cicha i spokojna oraz czy oferuje tereny rekreacyjne.

 

Jak sprawdzić działkę pod budowę domu przed zakupem?

 

Dokładna analiza działki budowlanej to bardzo czasochłonne, a zarazem odpowiedzialne zadanie. W końcu to właśnie poprzez szczegółową analizę można sprawdzić, czy wybrana działka okaże się opłacalna pod kątem planowanej inwestycji. W związku z tym, dobrym rozwiązaniem może być skorzystanie z usług fachowca, np. architekta. Firma budowlana New-House wśród swoich fachowców posiada wykwalifikowanych architektów, którzy mogą zająć się dokładną analizą działki. Chcesz sprawdzić, czy wybrana lokalizacja działki pod budowę domu jest atrakcyjna i nie będzie stanowić trudności na etapie realizacji? W ramach kompleksowej budowy domu firma budowlana New-House pomaga inwestorom w znalezieniu i zakupie odpowiedniej działki budowlanej.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Tak   Nie
Obowiązki informacyjne.