Akademia Budowlana

Budynek usługowo biurowy – czym się charakteryzuje?

Spis treści:

Budynek usługowo biurowy jest potrzebny firmom, które potrzebują dwóch osobnych przestrzeni – jedna z nich ma umożliwić komfortową pracę intelektualną, natomiast druga przyjmowanie i obsługiwanie klientów. Z tego typu budynków korzystają chociażby banki, urzędy i wiele innych obiektów użyteczności publicznej. Z tego artykułu dowiesz się, czym charakteryzuje się budynek usługowo-biurowy i gdzie można zdobyć projekt takiego budynku.

 

Co to jest budynek usługowo biurowy?

 

Budynek usługowo biurowy to budynek zaliczany do zbioru obiektów użyteczności publicznej. Pełni on dwie różne funkcje. Jako budynek biurowy zapewnia przestrzeń, która umożliwia komfortowe i bezpieczne wykonywanie pracy intelektualnej. Z kolei jako budynek usługowy jest dostosowany do przyjmowania klientów lub interesantów i świadczenia określonej formy usług. Wiele prywatnych firm potrzebuje takiego budynku. Dobrym przykładem może być chociażby firma prowadząca jednocześnie sklep internetowy oraz sklep stacjonarny. Wówczas część usługowa to po prostu hala ekspozycyjna sklepu stacjonarnego, natomiast w części biurowej znajduje się dział kadr i prac, a także pracownicy odpowiedzialni za ogólną obsługę klientów korzystających ze sklepu online.

 

Do jakich celów wykorzystywane są budynki usługowo biurowe?

 

Budynki usługowo-biurowe są niezbędne zarówno różnym instytucjom (urzędy, banki), jak również firmom (sklepy, duże restauracje, hotele, warsztaty, pracownie projektowe). Jak sama nazwa wskazuje, budynek usługowo biurowy z jednej strony jest potrzebny do świadczenia określonych usług, a z drugiej do wykonywania prac biurowych, określanych również jako prace intelektualne. Przestrzeń wykonywana do określonych celów musi spełniać odpowiednie normy i standardy, zarówno pod kątem higieny i bezpieczeństwa pracowników, jak również pozostałych użytkowników, w tym klientów.

 

W zasadzie każda większa firma obsługująca swoich klientów bezpośrednio w swojej siedzibie potrzebuje właśnie budynku usługowo biurowego. Część biurowa powinna być bowiem odizolowana od części usługowej. Poprawia to komfort pracowników biura, a także zapewnia większe bezpieczeństwo różnym poufnym danym, które przechowuje firma. Częścią takiego obiektu są również pokoje socjalne zarezerwowane wyłącznie dla pracowników firmy.

 

Jakie normy musi spełniać budynek usługowo biurowy?

 

Inwestor szukający odpowiedniego projektu budynku usługowo biurowego musi dokładnie określić przeznaczenie budynku, jak również liczbę pracowników, która będzie w nim na stałe pracować. Tego typu budynki muszą spełniać określone normy, zwłaszcza część biurowa. Należy zadbać o minimalną kubaturę i powierzchnię użytkową pod kątem liczby pracowników, dostatecznie dużą ilość światła dziennego, prawidłowo działający system wentylacji oraz klimatyzacji. Dobre biura są wyposażone w liczne udogodnienia, które mają zagwarantować pracownikom wysoki komfort pracy. Na tej podstawie możemy wyróżnić trzy klasy budynków biurowych, od podstawowych po najnowocześniejsze.

 

W przypadku części usługowej należy zatroszczyć się przede wszystkim o wysokie bezpieczeństwo klientów. Znaczenie ma zwłaszcza bezpieczeństwo pożarowe. Należy zapewnić określoną liczbę wyjść ewakuacyjnych wraz ze stosownymi oznaczeniami. Budynek usługowo biurowy często musi być wyposażony także w udogodnienia niezbędne dla osób niepełnosprawnych. Dlatego już na etapie projektowania budynku inwestor musi podjąć wiele odpowiedzialnych decyzji.

 

Na jakich działkach można wybudować taki budynek?

 

Przeznaczenie budynku jest bardzo istotne także w kontekście tego, na jakiej działce budowlanej będzie go można wybudować. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wyznacza różne przeznaczenia dla poszczególnych działek ewidencyjnych. Budowa budynku usługowo biurowego będzie możliwa na działkach oznaczonych skrótem U oraz kolorem czerwonym. Są to tereny zabudowy usługowej, na których można wznosić obiekty użyteczności publicznej. Do tego dochodzą jeszcze grunty UC oznaczone kolorem czerwono-ciemnoszarym, które są zarezerwowane pod obiekty handlowe o powierzchni powyżej 2000 m2.

 

W jaki sposób pozyskać projekt budynku usługowo biurowego?

 

Inwestor, który chce wybudować budynek usługowo biurowy musi zatroszczyć się o dobry projekt dostosowany do specyfiki firmy. W katalogach pracowni architektonicznych dostępne są gotowe projekty takich budynków o uniwersalnym charakterze. Biorąc pod uwagę specyfikę tych obiektów, lepszym rozwiązaniem może być jednak indywidualny projekt budynku usługowo biurowego zrealizowany przez architekta na zamówienie inwestora. W ten sposób dużo łatwiej będzie uzyskać budynek w pełni wyprofilowany pod kątem działalności danej firmy. Firma budowlana New-House zatrudnia wykwalifikowanych architektów, którzy mogą dla Ciebie przygotować projekt indywidualny. Oferujemy także kompleksową realizację budynków w technologii murowanej.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.