Akademia Budowlana

Sprawdzenie działki – komu można to powierzyć?

Spis treści:

Możemy wyróżnić wiele czynników, które składają się na to, czy zakup konkretnej działki okaże się opłacalną inwestycją. Samodzielne sprawdzenie działki jest procesem dość czasochłonnym i trudnym, wymagającym sporej wiedzy. Z tego względu wiele osób przymierzających się do zakupu działki woli skorzystać z usług fachowca. W tym artykule tłumaczymy, jakie kwestie należy wziąć pod uwagę przy analizie działki i komu można powierzyć fachowe sprawdzenie działki.

 

Dlaczego sprawdzenie działki przed zakupem jest tak istotne?

 

Ceny gruntów w Polsce 2023 roku wciąż sytuują się na bardzo wysokim poziomie. Osoby przemierzające się do zakupu działki muszą zatem sprawdzić wiele szczegółowych kwestii, aby sprawdzić, czy cena działki, jaką oczekuje sprzedawca jest adekwatna do realnej wartości gruntu. Brak fachowej wiedzy oraz rozeznania w branży budowlanej często prowadzi niestety do tego, że wielu inwestorów przepłaca lub wręcz wydaje ogromne pieniądze na działkę, która w praktyce jest niewiele warta, ze względu na ograniczenia wynikające z uwarunkowań lokalnych. Tylko dokładne sprawdzenie działki pozwala uzyskać odpowiedź na pytanie, czy ten zakup się opłaca.

 

Co należy sprawdzić przed zakupem działki?

 

Przed podjęciem decyzji o zakupie działki trzeba zwrócić uwagę na wiele kwestii. Każda z nich ma realny wpływ na faktyczną wartość gruntu. Najważniejsze czynniki to:

 

Lista czynników, które warto sprawdzić jest dłuższa. My skupiliśmy się jedynie na najważniejszych aspektach, które mają decydującą wpływ na realną wartość gruntu. Sprawdzenie działki często wymaga poświęcenia sporej ilości czasu oraz wglądu w dokumenty. Osoba dysponująca rzetelną wiedzą wie, gdzie szukać potrzebnych informacji.

 

Zakup działki rolnej lub leśnej pod budowę domu

 

Wysokie ceny nieruchomości sprawiają, że nie brakuje inwestorów, którzy zastanawiają się nad zakupem działki rolnej lub leśnej w celu budowy domu. Działki o takim przeznaczeniu nie mogą być jednak zabudowane. Wyjściem z sytuacji może być jednak zmiana przeznaczenia działki, a następnie wyłączenie z produkcji rolnej lub leśnej. Przekształcenie działki jest jednak dość trudną, skomplikowaną i czasochłonną operacją, a szanse powodzenia zależą od wielu czynników. W przypadku działki rolnej znaczenie ma chociażby powierzchnia oraz klasa gruntów ornych. Z pomocą specjalisty można sprawdzić działkę pod kątem szansy na przekształcenie wybranej parceli na cele budowlane. W ten sposób łatwiej uzyskasz odpowiedź, czy zakup takiej działki ma sens.

 

Komu można powierzyć sprawdzenie działki?

 

Sprawdzeniem działki może zająć się architekt. Jest to specjalista, który posiada gruntowną wiedzę na temat branży budowlanej i jest w stanie dużo szybciej i skuteczniej ocenić opłacalność zakupu działki pod kątem konkretnej inwestycji. Skorzystanie z usług architekta jest o tyle korzystne, że fachowiec ten może od razu zaproponować nam wykonanie projektu indywidualnego lub też adaptację gotowego projektu pod kątem specyfiki działki i uwarunkowań lokalnych. Gruntowną wiedzę przydatną w tej materii posiada także rzeczoznawca budowlany, który również może zaoferować sprawdzenie działki inwestorom, którzy chcą wiedzieć, czy opłaca się kupić wybraną parcelę. Pomocna może się okazać również opinia ze strony geodety. Wielu inwestorów zleca sprawdzenie działki biurom nieruchomości, które specjalizują się w tej dziedzinie.

 

Jakie zalety oferuje fachowe sprawdzenie działki?

 

Poprzez gruntowne sprawdzenie działki inwestor może uzyskać odpowiedź na pytanie, czy zakup wybranej działki jest opłacalny pod kątem planowanej przez niego inwestycji. Dużym błędem jest zakup działki w ciemno, nie mając pewności, że pozwoli na budowę domu lub budynku usługowego. Może to prowadzić do bardzo wysokich strat finansowych. Rzetelna analiza działki jest także dobrym punktem do wyjścia w negocjacjach ze sprzedawcą. Mając solidne argumenty można znacznie zbić cenę. Firma budowlana New-House zatrudnia wykwalifikowanych architektów, którzy na życzenie inwestora mogą przeprowadzić fachową analizę działki, której wynikiem będzie kompletny raport. Na podstawie raportu łatwiej podejmiesz decyzję o ewentualnym zakupie wybranej działki.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.