Akademia Budowlana

Ile kosztują pozwolenia na budowę domu?

Spis treści:

Obliczając szacunkowe koszty budowy domu inwestorzy skupiają się przede wszystkim na samych pracach budowlanych, ale pomijają o etapie przygotowań i formalności. Tymczasem, czasochłonny etap obejmujący wszystkie przygotowania również przysporzy pewnych wydatków, które po zsumowaniu mogą okazać się znaczące. W tym artykule sprawdzamy ile kosztują pozwolenia na budowę domu uwzględniając w tym pozyskanie niezbędnych dokumentów.

 

Jakie domy potrzebują pozwolenia na budowę?

 

W pierwszej kolejności warto przyjrzeć się obecnym przepisom, aby sprawdzić, jakie domy nie wymagają pozwolenie na budowę domu. Zgodnie z przepisami wprowadzonymi przez Polski Ład od 2022 roku możliwa jest budowa domu o powierzchni zabudowy do 70 m2 bez konieczności uzyskiwania pozwolenia. Mogą to być domy jednorodzinne całoroczne lub domy o charakterze rekreacyjnym. Budynek rekreacji może posiadać tylko jedną kondygnację, ale dopuszcza się otwartą antresolę. Dom mieszkalny może posiadać poddasze użytkowe, ale łączna powierzchnia użytkowa domu nie może przekraczać 90 m2. Jednocześnie, rozpiętość elementów konstrukcyjnych nie może wynosić więcej niż 6 metrów. Aby budowa domu bez pozwolenia była możliwa, obszar oddziaływania inwestycji nie może wykraczać poza granice działki budowlanej.

 

W przypadku powyższych domów nie trzeba posiadać pozwolenia, ale wciąż konieczne jest zgłoszenie prac budowlanych. Do tego potrzebny będzie projekt architektoniczno-budowlany. Jak się okazuje, koszty formalności przy zgłoszeniu nie są dużo niższe, niż w przypadku pozwolenia na budowę. Zaletą jest jednak dużo prostszy tryb postepowania, krótszy czas oczekiwania na decyzję, a także możliwość budowy domu bez kierownika i dziennika budowy.

 

Formalności niezbędne do uzyskania pozwolenia

 

Etap przygotowań i formalności do budowy domu trwa przynajmniej 2-3 miesiące, a w skrajnych przypadkach może się przeciągnąć na okres ponad pół roku. Przygotowania generują także dodatkowe koszty, których powinni być świadomi inwestorzy. Większość tych kosztów trzeba pokryć niezależnie od tego, czy do budowy domu potrzebne będzie pozwolenie, czy wystarczy zgłoszenie. Oto najważniejsze koszty, o których warto pamiętać:

 

Później dochodzą jeszcze koszty związane z zatrudnieniem kierownika budowy, pozyskaniem dziennika budowy (czasem otrzymuje się go w prezencie w pakiecie z gotowym projektem), a także ogrodzeniem placu budowy. Te czynności są wykonywane jednak już po uzyskaniu pozwolenia lub po zgłoszeniu, gdy znamy termin rozpoczęcia prac budowlanych.

 

Opłaty urzędowe przy składaniu wniosku

 

Jeśli chodzi o opłaty urzędowe za wydanie pozwolenia na budowę domu, tutaj mamy dobre wiadomości. Samo wydanie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego jest bezpłatne. Warunkiem jest to, aby dom nie posiadał powierzchni pod prowadzenie działalności gospodarczej. Jeśli dom będzie posiadał taką powierzchnię, wówczas opłata wyniesie 1 zł za każdy metr kwadratowy od tej powierzchni, przy czym ostateczny koszt nie może przekroczyć kwoty 539 zł. Czasami konieczne jest wniesienie opłaty za zatwierdzenie projektu architektoniczno-budowlanego. Taka opłata wynosi 47 zł. Jednocześnie, jeśli chcesz, aby sprawę w Twoim imieniu załatwił ktoś inny, wówczas potrzebujesz zaświadczenia o pełnomocnictwie. Opłata za takie zaświadczenie wynosi 17 zł.

 

Ile finalnie kosztują pozwolenia na budowę domu?

 

Jak widzisz, jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych inwestor musi już przeznaczyć niemałą kwotę na niezbędne przygotowania. Sumując wszystkie niezbędne czynności uzyskamy kwotę rzędu ok. 9,000 – 15,000 zł. W przypadku indywidualnego projektu domu suma kosztów może wynieść nawet 20,000 – 35,000 zł. Inwestorzy przygotowujący się do budowy domu powinni wiedzieć, ile kosztują pozwolenia na budowę domu oraz wszystkie formalności poprzedzające budowę. Tylko w ten sposób można dokładnie oszacować cały budżet, jaki będzie potrzebny na realizację inwestycji.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.