Akademia Budowlana

Linia średniego napięcia a budowa domu

Spis treści:

Przy zakupie działki budowlanej należy zwrócić uwagę na sieć uzbrojenia terenu, od której zależy to, jakie przyłącza budowlane będzie można uzyskać. Zdarzają się sytuacje, w których działka jest uzbrojona aż nadto. Chodzi tu oczywiście o linie napięcia przebiegające bezpośrednio przez teren naszej parceli. Mogą one stanowić spore utrudnienie przy budowie domu. W tym artykule tłumaczymy, jak na budowę domu wpływa linia średniego napięcia.

 

Co to jest linia średniego napięcia?

 

W Polsce możemy wyróżnić obecnie cztery linie napięcia. Druty rozciągnięte na najwyższych słupach to zazwyczaj linia najwyższych napięć. To główna arteria, która pozwala doprowadzać energię elektryczną na duże odległości, do licznych odgałęzień. Następnie wyróżniamy linie wysokiego napięcia, średniego napięcia oraz niskiego napięcia. Linie średniego napięcia najczęściej służą do dystrybucji energii w określonym regionie, np. zasilając domy położone przy tej samej ulicy. Zazwyczaj napięcie w tych liniach wynosi 15 – 20 kV, czasem 30 kV. Dawniej stosowano także linie 40 kV i 60 kV, ale dziś są one praktycznie niespotykane.

 

Czy linia średniego napięcia na działce jest problemem?

 

Jednym z nieodzownych elementów analizy działki przed zakupem powinno być sprawdzenie sieci uzbrojenia terenu. Jeśli okaże się, że przez konkretną działkę przebiega linia napięcia, inwestor musi liczyć się z tym, że może ona znacznie utrudnić budowę domu. Jakie zależności posiada linia średniego napięcia a budowa domu? Przede wszystkim konieczność zachowania wymaganych odległości budynku od słupów linii energetycznych w poziomie oraz od linii napięcia w pionie. Zwłaszcza w przypadku mniejszych działek może to znacznie utrudnić zagospodarowanie terenu.

 

Jednocześnie należy mieć na względzie to, że usunięcie lub przeniesienie linii średniego napięcia w wielu przypadkach jest po prostu niemożliwie. Na wielu działkach dochodzi bowiem do zasiedzenie służebności przesyłu – jeśli dostawca energii korzystał z danego terenu przez odpowiednio długi okres czasu bez sprzeciwu ze strony właściciela, nabiera on prawo do legalnego korzystania z terenu w celu dalszego przesyłu energii elektrycznej. Jeśli nie doszło do zasiedzenia, właściciel nieruchomości będzie mógł ubiegać się o rekompensatę ze względu na obecność linii na swojej działce.

 

Jakie utrudnienia może powodować linia średniego napięcia?

 

Wielu inwestorów zastanawia się, jaki związek ma linia średniego napięcia a budowa domu. Odległość budynku od linii napowietrznych o napięciu od 1 do 49 kV powinna wynosić przynajmniej 3 metry. Jeśli chodzi o minimalną odległość w pionie, jest to 7,10 metra dla 15 kV oraz 7,20 metra dla 30 kV. Zwłaszcza w przypadku małych działek budowlanych obecność linii napowietrznych może stanowić dodatkowy problem w prawidłowym posadowieniu domu. Dochodzi również kwestia estetyki. Nad działką przebiegają linie energetyczne, a na jej terenie mogą stać mało estetyczne słupy. To spore ograniczenie w kontekście zagospodarowania terenu działki.

 

Czy budowa domu w sąsiedztwie linii średniego napięcia jest bezpieczne?

 

Możemy spotkać się z opiniami, że bliskie sąsiedztwo linii napięcia może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Do popularnych objawów zaliczają się: bóle głowy, ogólne zmęczenie, rozdrażnienie, problemy ze snem. Linia średniego napięcia nie powinna jednak stwarzać takiego zagrożenia. Problemy zwykle występują w przypadku linii najwyższego i wysokiego napięcia, które rzeczywiście mogą niekorzystnie oddziaływać na zdrowie. Przy zachowaniu bezpiecznych odległości od linii średniego napięcia nie należy obawiać się negatywnego wpływu na zdrowie domowników.

 

Czy istnieje możliwość przesunięcia lub usunięcia linii napięcia z działki?

 

Na wielu działkach dochodzi do zasiedzenia służebności przesyłu. Zwykle wystarczy przez 20 lat korzystać z danego terenu bez sprzeciwu ze strony właściciela, aby nastąpiło zasiedzenie. Wówczas dostawca energii nabywa prawo korzystania z terenu działki w celach przesyłowych, a właściciel działki znajduje się na przegranej pozycji. Jedyną możliwością jest tak naprawdę próba polubownego załatwienia sprawy z dostawcą energii. Nieco inaczej jest natomiast w sytuacji, gdy nie doszło jeszcze do zasiedzenia służebności przesyłu.

 

Właściciel działki ma wówczas trzy możliwości. Pierwsza z nich to roszczenie o przesunięcie lub usunięcie linii średniego napięcia. Dostawca energii zazwyczaj nie będzie chciał jednak spełnić tej prośby, co sprawi, że sprawa trafi do sądu, gdzie może ciągnąć się latami. Rzadkim rozwiązaniem jest także przekształcenie linii napowietrznej w linię podziemną. Jeśli linia średniego napięcia a budowa domu nie kolidują ze sobą, wówczas najwygodniejszą opcją jest polubowne załatwienie sprawy i ustanowienie służebności przesyłu. Dostawca energii zyska możliwość legalnego korzystania z terenu do świadczenia swoich usług, natomiast właściciel może oczekiwać za to odpowiedniej rekompensaty.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Tak   Nie
Obowiązki informacyjne.