Akademia Budowlana

Czas budowy domu – ile trwają wszystkie prace?

Spis treści:

Zastanawiasz się nad tym, ile czasu minie, zanim będziesz mógł wprowadzić się do swojego wymarzonego domu? Wiele zależy oczywiście od technologii budowy, a w Polsce prym wciąż wiodą domy murowane, które buduje się najdłużej. Sporo czasu, bo nawet kilkanaście tygodnie zajmują same przygotowania do rozpoczęcia budowy. Z niniejszego artykułu dowiesz się, jak przebiegają prace budowlane i ile wynosi dokładny czas budowy domu.

 

Najważniejsze czynniki wpływające na czas budowy domu

 

Kluczową kwestią jest technologia budowy domu. Najszybciej wznosi się domy szkieletowe, a także domy z prefabrykatów, natomiast najwięcej czasu wymagają domy murowane. W Polsce technologia murowana wciąż jest stawiana na pierwszym miejscu. Inwestorzy mają do niej największe zaufanie, doceniając wysokie bezpieczeństwo oraz trwałość na przestrzeni lat. Na czas budowy domu wpływają kluczowe parametry budynku – jego kubatura, powierzchnia, kształt. Im bardziej skomplikowany budynek, tym więcej zajmą wszystkie prace budowlane.

 

Duże znaczenie ma sposób realizacji inwestycji. Budowa domu w systemie zleconym, realizowana przez generalnego wykonawcę, jest dużo krótsza, aniżeli budowa w systemie gospodarczym, w którym inwestor zatrudnia kolejnych podwykonawców. W przypadku domów murowanych ogromne znaczenie ma termin rozpoczęcia prac. Nie wszystkie prace można wykonywać zimą, a co za tym idzie, trzeba uwzględnić okres zimowania. Bardzo istotne są także przerwy technologiczne, w trakcie których murowane konstrukcje nabierają trwałości i docelowych parametrów. Istotny wpływ na czas budowy domu może mieć oczywiście budżet inwestora.

 

Technologia budowy a czas realizacji inwestycji

 

Kluczowym czynnikiem wpływającym na czas budowy domu jest technologia budowy. Najszybciej buduje się obecnie domy szkieletowe z drewna, a także modułowe domy z elementów stalowych. Tego typu domy można wybudować w przeciągu zaledwie kilku tygodni. Jednak w Polsce od lat największym zainteresowaniem cieszą się domy w technologii murowanej, przy których czas budowy jest wyraźnie dłuższy. Dawniej na budowę takiego domu potrzeba było nawet 2-3 lat. Współczesne materiały i nowoczesne technologie pozwalają jednak skrócić czas budowy domu murowanego do ok. 6 – 10 miesięcy, co daje możliwość zrealizowania całej inwestycji w przeciągu jednego sezonu.

 

Ile czasu zajmuje budowa domu w technologii murowanej?

 

Czas budowy domu w technologii murowanej jest tak długi ze względu na przerwy technologiczne związane ze schnięciem zaprawy oraz mieszanki betonu na różnych etapach inwestycji. Wiele zależy od wykorzystanych materiałów oraz technologii. Współczesna branża budowlana oferuje rozwiązania, dzięki którym można znacznie skrócić czas budowy murowanego domu. Oto kluczowe elementy budowy wraz z szacunkowym czasem ich trwania:

 

 

Niewielkie i nieskomplikowane domy murowane można wybudować do stanu pod klucz w ok. 6 – 8 miesięcy, dzięki czemu można domknąć inwestycję w przeciągu jednego sezonu. Przeciętny czas budowy domu murowanego mieści się jednak w przedziale 1 – 2 lat. Inwestorzy często wolą rozłożyć budowę na dłuższy okres czasu, co daje większą swobodę w zarządzaniu budżetem. 

 

Czy zimowanie budynku jest konieczne?

 

Dostępne obecnie materiały budowlane, zaprawy oraz technologie sprawiają, że czas budowy domu murowanego można skrócić do 6 – 10 miesięcy, dzięki czemu zimowanie budynku nie jest już konieczne. Wystarczy w zasadzie domknąć stan surowy zamknięty i ocieplić budynek, a prace wykończeniowe w domu będzie można prowadzić także w okresie zimowym. Ponadto, coraz łagodniejsze zimy w wielu regionach Polski sprawiają, że nie ma potrzeby przerywania budowy na całe trzy miesiące. Niemniej jednak zimowanie budynku wciąż ma swoich zwolenników. Rozłożenie budowy na dłuższy okres pozwala łatwiej zdobyć niezbędny budżet, a ponadto, zimowanie budynku często pozwala ograniczyć problem wilgoci technologicznej.

 

W jaki sposób można skrócić czas budowy domu?

 

Gwarancją krótszego czasu budowy domu jest wybór doświadczonej firmy budowlanej. Budowa domu w systemie zleconym z generalnym wykonawcą przebiega dużo sprawniej, dzięki czemu poszczególne etapy można zamknąć w czasie krótszym nawet o 25 – 50%. Budowa domu w systemie gospodarczym nastręcza bowiem wielu obowiązków i łatwiej o błędy, które opóźnią wyczekiwany odbiór końcowy. Firma budowlana New-House specjalizuje się w kompleksowej budowie domów murowanych. Nasze usługi na pewno sprostają oczekiwaniom inwestorów, dla których priorytetem jest krótszy czas budowy domu przy zachowaniu najwyższej jakości.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.