Akademia Budowlana

Rów melioracyjny na działce – czy stanowi poważny problem?

Spis treści:

Jednym z niechcianych elementów na działce budowlanej jest rów melioracyjny. Wielu inwestorów przy zakupie działki nie zwraca na to większej uwagi, a to poważny błąd. Jak się bowiem okazuje, rów melioracyjny może bowiem znacząco utrudnić swobodne zagospodarowanie terenu, a nawet nastręczyć dodatkowych obowiązków. Z tego artykułu dowiesz się, co oznacza rów melioracyjny na działce oraz kiedy można go bezpiecznie zasypać.

 

Jaką funkcję pełni rów melioracyjny?

 

Rów melioracyjny to sztucznie lub mechanicznie wykonane zagłębienie w ziemi, którego rolą jest zbieranie nadmiaru wody i odprowadzanie jej do rzeki lub innego zbiornika wodnego, naturalnego lub sztucznego. Rów melioracyjny często występuje pomiędzy, a leżącymi wzdłuż drogi działkami. Pomaga w ten sposób odprowadzić wodę z działek, a jednocześnie z drogi. Jest szczególnie ważny w okresie wzmożonych opadów deszczu oraz roztopów zalegającego śniegu.

 

Inwestorzy przymierzający się do zakupu nieruchomości początkowo często nie zwracają uwagi na rów melioracyjny na działce. Już na wstępie warto zauważyć, że samowolne zasypanie rowu jest absolutnie niedopuszczalne, ponieważ może spowodować szkody na bardzo dużym terenie. W tej sytuacji właściciel może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Jednocześnie, w wielu przypadkach to właśnie inwestor jest odpowiedzialny za utrzymanie rowu we właściwym stanie. Rów na działce może zatem oznaczać dodatkowe wydatki, a także kontrole ze strony PGW Wód Polskich.

 

Jakie obowiązki posiada właściciel gruntu?

 

Jeśli rów melioracyjny znajduje się bezpośrednio na działce, wówczas w zdecydowanej większości przypadków inwestor będzie odpowiedzialny za utrzymanie go w należytym stanie. Wyjątkiem są sytuacje, w których rów jest aktywnie wykorzystywany przez spółkę wodną działającą na tym terenie. Wówczas to właśnie ta spółka powinna odpowiadać za jego konserwacje. Właściciel gruntu nie może jednak samodzielnie zasypać rowu lub podjąć jakichkolwiek czynności, które mogłyby niekorzystnie odbić się na gospodarce wodnej na tym terenie. Należy pamiętać, że rów melioracyjny może odwadniać bardzo dużą powierzchnię terenu, ciągnąć się dalej przez kilkadziesiąt innych działek. Zasypanie rowu w jednym miejscu odbije się niekorzystnie na całym terenie.

 

W jaki sposób rów melioracyjny utrudnia zagospodarowanie terenu?

 

Kupując działkę z rowem melioracyjnym trzeba pamiętać o tym, że element ten może utrudniać swobodne gospodarowanie terenem. Przede wszystkim konieczne jest zachowanie minimalnych odległości zabudowań od rowu melioracyjnego. Odległości te są zależne od Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu, a w przypadku jego braku od decyzji o warunkach zabudowy. Stała jest natomiast minimalna odległość ogrodzenia od rowu melioracyjnego. Ogrodzenie musi być odsunięte od rowu o przynajmniej 1,5 metra. Obecność rowu melioracyjnego może również utrudniać montaż instalacji podziemnych, np. przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Rów melioracyjny na działce ma jednak także swoje pozytywne strony. Jego obecność pozwala szybciej odwodnić grunt po obfitych opadach deszczu lub okresowych roztopach śniegu. Jednocześnie, jeśli zachodzi konieczność zastosowania na działce drenażu opaskowego lub innego systemu odwodnienia, wodę zbieraną przez te systemy można kierować właśnie do rowu melioracyjnego.

 

Czy istnieje możliwość zasypania rowu melioracyjnego?

 

Jeśli rów melioracyjny nadal pełni funkcję odwodnienia terenu, inwestor nie będzie miał możliwości jego zasypania. Podstawą do likwidacji rowu jest jedynie to, że od lat nie pełni od funkcji odwadniającej oraz to, że nie jest on klasyfikowany jako urządzenie melioracyjne. Żadnych kroków nie można jednak podjąć bez uzyskania stosownej zgody, nawet, jeśli inwestor ma pewność, że dany rów nie jest już wykorzystywany. Aby zlikwidować rów melioracyjny na działce trzeba uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Wniosek o wydanie takiego pozwolenia można złożyć w dyrekcji zarządów zlewni lub w regionalnej dyrekcji zarządów gospodarki wodne Wód Polskich.

 

Co jeszcze można zrobić z rowem melioracyjnym

 

Rów melioracyjny jest mało estetyczny i wielu inwestorów chciałoby go w jakiś sposób zasłonić. W praktyce istnieją sposoby na zabudowanie rowu, ale jest to dość kosztowne i wiąże się z koniecznością uzyskania projektu prac. Ponadto, przebudowa lub zabudowa rowu również wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Tańszym i dużo prostszym sposobem jest natomiast nasadzenie roślin wzdłuż rowu, tak, aby go zasłaniały. Należy jednak wybrać rośliny, które dobrze czują się w dużej wilgotności, a ponadto mają zapotrzebowanie na biogeny. Dobrym przykładem jest wierzba.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.