Akademia Budowlana

Domy na wąską działkę – czym się charakteryzują?

Spis treści:

Wąska działka budowlana może stanowić poważne utrudnienie dla inwestorów marzących o dużym domu. Obowiązujące przepisy prawa budowlanego wymuszają bowiem zachowanie minimalnych odległości budynku od granicy działki, co w przypadku wąskiej parceli jest dużo trudniejsze. Z tego względu, domy na wąską działkę odznaczają się bardzo przemyślanym i praktycznym projektem, który pozwala do maksimum wykorzystać dostępną przestrzeń.

 

Co to jest wąska działka?

 

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie możemy znaleźć informacje na temat minimalnych odległości, jakie musi zachowywać budynek od granic działki. Odległości te wynoszą: 4 metry w przypadku ścian z otworami okiennymi i drzwiowymi lub 3 metry dla ścian bez otworów okiennych.

 

Odrębne przepisy ustalono natomiast dla wąskich działek budowlanych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wąska działka to taka, której szerokość nie przekracza 16 metrów. Gdybyśmy trzymali się wartości opisanych powyżej, dom na wąską działkę mógłby być szeroki maksymalnie na 8 lub 10 metrów. To dość mało, aby funkcjonalnie rozłożyć wszystkie wnętrza. Dlatego na wąskiej działce przewiduje się następujące zasady:

 

Jeśli nie chcesz budować domu bezpośrednio przy granicy działki, możesz wybrać projekt domu na wąską działkę przygotowany w taki sposób, aby możliwa była jego budowa nawet na małych parcelach o szerokości poniżej 16 metrów.

 

Jaką szerokość mogą mieć budynki na wąską działkę?

 

Działka o szerokości nieprzekraczającej 16 metrów jest traktowana jako działka wąska. Dla przykładu posłużmy się zatem działką, której szerokość wynosi dokładnie 15 metrów. Zakładając budowę bezpośrednio przy granicy działki, maksymalna szerokość domu teoretycznie może wynieść 11 metrów, a zakładając, że ściana równoległa do ściany oddzielenia pożarowego również nie będzie posiadać otworów, nawet do 13,5 metra. Jeśli jednak inwestor nie chce budować domu bezpośrednio przy granicy wówczas szerokość domu na takiej działce może wynosić: zaledwie 7 metrów, gdy ściany zwrócone do granic będą posiadały okna i drzwi, 9,5 metra w przypadku, gdy jedna ze ścian nie będzie posiadać otworów lub 12 metrów w przypadku domów, w których obie ściany zwrócone do granicy działki nie posiadają otworów okiennych i drzwiowych.

 

Czym charakteryzują się domy na wąską działkę?

 

Wąska działka budowlana to dość powszechny problem, dzięki czemu w katalogach największych pracowni architektonicznych bez trudu możemy znaleźć domy na wąską działkę. Zazwyczaj są to domy z poddaszem użytkowym usytuowane na planie prostokąta i zwieńczone dwuspadowym dachem. Coraz popularniejszym rozwiązaniem są także modernistyczne „pudełka” czyli domy piętrowe o bryle sześcianu. Na wąskich działkach rzadziej stosuje się natomiast domy parterowe.

 

Szerokość domów na wąską działkę zwykle nie przekracza 10 metrów. W niektórych projektach rezygnuje się z otworów ściennych i okiennych dla jednej ze ścian bocznych, aby możliwe było zwiększenie minimalnej szerokości budynku. Pomimo stosunkowo niewielkiej szerokości, dwie kondygnacje umożliwiają wygodne rozłożenie strefy dziennej i strefy nocnej. Domy na wąską działkę mogą zaoferować nawet do 130 – 140 m2 powierzchni użytkowej.

 

Gdzie znajdziesz projekty domów na wąską działkę?

 

Pierwszym rozwiązaniem jest zakup gotowego projektu przygotowanego z myślą o realizacji na wąskiej działce budowlanej. Na stronie firmy budowlanej New House znajdziesz obszerny katalog liczący sobie kilkanaście tysięcy gotowych projektów. W jednym miejscu możesz znaleźć projekty od wielu cenionych pracowni architektonicznych. Wystarczy zakupić jeden z projektów domów na wąską działkę, a następnie oddać go w ręce architekta, który zajmie się adaptacją i przystosowaniem projektu do specyfiki działki oraz uwarunkowań lokalnych.

 

Biorąc pod uwagę specyfikę wąskiej działki, dobrym rozwiązaniem może być również zamówienie gotowego projektu u doświadczonego architekta. Wówczas projekt zostanie od początku dostosowany do specyfiki konkretnej działki budowlanej, co pozwoli do maksimum wykorzystać jej potencjał. Takie domy na wąską działkę są również jedyne w swoim rodzaju. Firma budowlana New House zatrudnia wykwalifikowanych architektów, którzy mogą przygotować dla Ciebie projekt domu na wąską działkę.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.