Akademia Budowlana

Budynek magazynowo biurowy – jakie warunki musi spełniać?

Spis treści:

Budynek magazynowo biurowy, jak sama nazwa wskazuje, składa się z dwóch części. Jedna umożliwia przechowywanie określonych towarów, natomiast druga służy wykonywaniu pracy intelektualnej w komfortowych warunkach. Coraz więcej firm działających w sektorach handlu oraz transportu potrzebuje takiego budynku do prawidłowego funkcjonowania. Czym charakteryzuje się budynek magazynowo biurowy? Jakie warunki i normy musi spełniać?

 

Czym właściwie jest budynek magazynowo biurowy?

 

Budynek magazynowo biurowy składa się z dwóch części: magazynowej oraz biurowej. Obie te przestrzenie wraz z pomieszczeniami pomocniczymi są rozplanowane na powierzchni jednego budynku, co zapewnia wygodną i szybką komunikację. Budynek magazynowo biurowy musi spełniać szereg norm i standardów. Zwłaszcza część biurowa stawia przed inwestorom wiele istotnych wymagań, które trzeba spełnić, aby budowa takiego obiektu w ogóle była możliwa.

 

Wybierając projekt budynku magazynowo biurowego należy zwrócić uwagę na szereg istotnych kwestii: powierzchnię zabudowy i powierzchnię użytkową, rozkład pomieszczeń, zastosowane rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne. Budynek musi być jednocześnie dopasowany do specyfiki działki, jak również do uwarunkowań lokalnych, które w przypadku tego typu projektów mogą być szczególnie rygorystyczne. Dobrze skonstruowany budynek magazynowo biurowy umożliwi jednak wykonywanie pracy intelektualnej w sposób komfortowy i bezpieczny, a zarazem zapewni przestrzeń, która pozwoli na przechowywanie określonych towarów.

 

Jakie firmy potrzebują budynku magazynowo biurowego?

 

Budynek magazynowo biurowy jest niezbędny dużym firmom działającym w branży e-commerce. Branża ta obejmuje sprzedaż internetową. Do prowadzenia takiej działalności potrzebne jest biuro, w którym wykonywane są wszystkie prace związane z prowadzeniem sklepu i obsługą klienta, jak również magazyn do przechowywania sprzedawanych produktów. Tego typu obiekty posiadają także duże hurtownie, które zasilają sklepy internetowe oraz sklepy stacjonarne. Budynek magazynowo biurowy znajduje także szerokie zastosowanie w branży transportowej – jest niezbędny chociażby firmom logistycznym odpowiedzialnym za nadzorowanie łańcuchów dostaw.

 

Parametry techniczne budynku magazynowo biurowego powinny być dostosowane do specyfiki działalności firmy, która z niego korzysta. Powierzchnia użytkowa powinna być dopasowana pod kątem liczby pracowników, z kolei powierzchnia magazynu musi spełniać warunki potrzebne do przechowywania określonych towarów. Dlatego też, wiele firm decyduje się na zamówienie indywidualnego projektu budynku magazynowo biurowego.

 

Jakie normy musi spełniać budynek magazynowo biurowy?

 

Budynek magazynowo biurowy musi spełniać liczne normy, które zaświadczają o tym, że obiekt umożliwia wykonywanie obowiązków zgodnie z bezpieczeństwem i higieną pracy. Zwłaszcza w przypadku części biurowej należy zwrócić uwagę na obowiązujące przepisy. Powierzchnia użytkowa i kubatura takiego obiektu muszą być dostosowane do liczby pracowników. Zgodnie z przepisami, na każdego pracownika spędzającego w biurze przynajmniej 4 godziny musi przypadać min. 13 m3 kubatury oraz 2m2 wolnej podłogi. Minimalna powierzchnia stanowiska pracy dla jednego pracownika wynosi 6 m2. Natomiast minimalna wysokość pomieszczenia to 3 metry, choć w pewnych warunkach istnieje możliwość obniżenia tej wartości do 2,5 metra.

 

Z kolei w przypadku części magazynowej trzeba uwzględnić warunki techniczne oraz przepisy BHP. Dla przykładu, wysokość oraz powierzchnia pomieszczeń magazynowych powinny być dostosowane do rodzaju składowanych materiałów. Do poszczególnych części magazynu muszą prowadzić bezpieczne dojścia. Konieczne jest zapewnienie dróg ewakuacyjnych. Poziom podłogi magazynu często znajduje się ponad poziomem terenu, co oznacza konieczność wyposażenia tej części budynku w rampy i schody. Jak widzisz, budynek magazynowo biurowy już na etapie projektowania musi uwzględniać różne przepisy, normy oraz standardy.

 

Na jakich działkach można wznieść budynek magazynowo biurowy?

 

Inwestorzy planujący budowę takiego obiektu powinni również wiedzieć, na jakich działkach możliwa będzie budowa budynku magazynowo biurowego. Na obszarach objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego adekwatne będą działki oznaczone literą U i kolorem czerwonym. Są to tereny pod obiekty usługowe. Jeśli obszar nie jest objęty MPZP, wówczas o przeznaczeniu działki budowlanej informować będzie decyzja o warunkach zabudowy. Planując budowę obiektu trzeba wziąć pod uwagę liczne uwarunkowania lokalne, takie jak: maksymalna powierzchnia zabudowy, wymiary i wysokość obiektu, jego stylistka zewnętrzna.

 

Gdzie znajdziesz dobre projekty budynków magazynowo biurowych?

 

Firma budowlana New-House może pochwalić się współpracą z wieloma cenionymi w kraju pracowniami architektonicznymi, dzięki czemu, gotowe projekty tych pracowni można zakupić na naszej stronie internetowej. W sumie nasz katalog liczy kilkanaście tysięcy gotowych projektów. Przeważają projekty domów, aczkolwiek w naszym katalogu dostępne są także projekty budynków usługowych, biurowych oraz magazynowo biurowych. Biorąc jednak pod uwagę to, jak wiele norm musi spełniać budynek magazynowo biurowy, a także to, jak trudno jest go odpowiednio dostosować do specyfiki działki oraz uwarunkowań lokalnych, wielu inwestorów decyduje się na projekt indywidualny. Nasz architekt może wykonać dla Ciebie takie projekt na zamówienie.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.