Akademia Budowlana

Koszty odrolnienia działki – ile kosztuje ta operacja?

Spis treści:

Budowa domu na działce rolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami jest niemożliwa. Jedynie rolnicy prowadzący tu działalność rolną mogą wyodrębnić fragment działki pod zabudowę zagrodową. W innych sytuacjach budowa domu na działce rolnej będzie możliwa dopiero po zmianie przeznaczenia działki oraz po dokonaniu wyłączenia działki z produkcji rolnej. W tym artykule sprawdzamy, ile aktualnie wynoszą koszty odrolnienia działki.

 

W jakim celu wykonuje się odrolnienie działki?

 

Odrolnienie działki to procedura niezbędna do tego, aby na dotychczasowym gruncie rolnym możliwa była budowa domu. Aby to zrobić, inwestor musi w pierwsze kolejności zmienić przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Następnie konieczne jest wyłącznie działki z produkcji rolnej, co często oznacza konieczność uiszczenia stosownej opłaty. Nie dziwi zatem fakt, że inwestorzy przymierzający się do zakupu działki rolnej na cele budowlane zastanawiają się, jakie są koszty odrolnienia działki. Decydujące okazują się dwa czynniki: powierzchnia oraz klasa gruntów rolnych.

 

Ile wynoszą koszty odrolnienia działki?

 

Inwestorzy skuszeni niższą ceną działki rolnej często decydują się na zakup, nie zdając sobie sprawy z tego, jak duże mogą być koszty odrolnienia działki. W ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych można znaleźć stawki odnoszące się do wyłączenia z produkcji 1 ha gruntów. Jak już wspomnieliśmy, decydująca okazuje się przede wszystkim klasa i rodzaj gruntów rolnych. Stawki za wyłączenie z produkcji rolnej wyglądają następująco:

 

 

Koszty odrolnienia działki składają się z opłaty jednorazowej, ale również opłaty rocznej, która jest ponoszona przez 10 kolejnych lat. Jej wysokość to 10% opłaty jednorazowej. A zatem w przypadku działki o powierzchni 10 arów, koszty odrolnienia działki wahają się w przedziale od 8740 zł opłaty jednorazowej i 874 zł opłaty rocznej przez 10 lat (klasa VI) do nawet 43,700 zł opłaty jednorazowej i 4370 zł opłaty rocznej przez 10 lat (klasa I). Mamy jednak dobrą widomość – inwestorzy planujący odrolnienie działki w celu budowy obiektu mieszkalnego będą mieli możliwość uniknięcia opłaty.

 

Czy można uniknąć kosztów odrolnienia działki?

 

Istnieją dwie sytuacje, w których inwestor nie będzie musiał ponosić kosztów odrolnienia działki. Pierwsza sytuacja dotyczy wyłączenia produkcji rolnej w celu budowy obiektów mieszkalnych. Wówczas, opłaty nie ponosi się w przypadku:

 

Koszty odrolnienia działki nie obowiązują również w sytuacji, gdy wyłączenie z produkcji rolnej dotyczy części gruntu rolnego pod zabudowę zagrodową, pod warunkiem, że powierzchnia nie przekracza 30% całkowitej powierzchni gruntu pod zabudowę zagrodową i nie więcej niż 500 m2.

 

Czy warto kupić działkę rolną pod budowę domu?

 

Niższe ceny działek rolnych, a także fakt, że często są położone w malowniczej i spokojnej okolicy to główne przyczyny, dla których nie brakuje inwestorów przymierzających się do zakupu działki rolnej na cele budowlane. Opłacalność takiej inwestycji zależy jednak od wielu złożonych czynników. Jeśli chodzi o koszty odrolnienia działki, tutaj najbardziej opłacalne są oczywiście działki rolne o powierzchni mniejszej niż 500 m2. W przypadku odrolnienia takich działek w celu budowy domu jednorodzinnego nie zachodzi konieczność opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej.

 

W praktyce jednak ogromne znaczenie ma nie tylko powierzchnia działki, ale przede wszystkim klasa gruntów. Wyższe klasy gruntów są znacznie trudniejsze do odrolnienia, a w przypadku dużych działek KOWR ma możliwość pierwokupu parceli. W naszym artykule na temat działek znajdziesz więcej informacji na temat różnych rodzajów parceli, w tym na temat gruntów rolnych. Dowiesz się tutaj więcej na temat tego, jak wygląda proces odrolnienia działki, a także dowiesz się, w przypadku jakich działek zachodzą największe szanse na pomyślne zakończenie tej procedury.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.