Akademia Budowlana

Na co zwrócić uwagę przy zakupie działki?

Spis treści:

Wybór właściwej działki to w zasadzie pierwszy krok do budowy wymarzonego domu. Jeszcze przed dokonaniem zakupu trzeba zwrócić uwagę na szereg czynników, od których zależeć będzie opłacalność inwestycji oraz to, jaki dom będzie można wybudować. Inwestorzy przymierzający się do zakupu działki muszą zwrócić uwagę na wiele złożonych aspektów i to właśnie o tych aspektach opowiemy w niniejszym artykule.

 

Jakie znaczenie ma wybór działki?

 

Od wyboru właściwej działki budowlanej zależeć będzie swoboda i możliwości zagospodarowania terenu, koszty budowy, funkcjonalność przyszłych obiektów. Jeśli myślisz o budowie konkretnego domu, przed zakupem działki musisz sprawdzić to, czy na wybranej parceli możliwa będzie budowa domu o takich parametrach. Wiele złożonych czynników decyduje o tym, czy zakup działki finalnie okaże się udaną inwestycją, czy też w przyszłości przyniesie nieoczekiwane trudności. Chcesz uniknąć nieudanej inwestycji? Poniżej znajdziesz odpowiedź na pytanie, na co zwrócić uwagę przy zakupie działki. Mamy nadzieję, że pomoże do w dokonaniu satysfakcjonującego wyboru.

 

Przeznaczenie działki i uwarunkowania lokalne

 

W pierwszej kolejności należy zweryfikować przeznaczenie działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Jeśli myślisz o budowie domu, działka powinna mieć przeznaczenie na cele mieszkalne jednorodzinne. Jeśli działka nie jest objęta MPZP, wówczas informacje o jej statusie powinna zawierać Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB). Działka powinna mieć oznaczenie Bp – tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę. Jeszcze przed zakupem działki można sprawdzić uwarunkowania lokalne opisane w MPZP. Jeśli działka nie jest objęta miejscowym planem, wówczas można wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

 

Powierzchnia, wymiary i ukształtowanie terenu

 

Znając numer ewidencyjny działki (można go sprawdzić np. w Geoportalu), możesz sprawdzić wiele istotnych informacji na temat interesującej Cię parceli. Koniecznie sprawdź powierzchnię działki, a także przebieg granic decydujących o wymiarach działki w poszczególnych punktach. To ważne, aby sprawdzić, czy na wybranej działce uda się zmieścić dom o określonej kubaturze z zachowaniem wymaganych odległości od granicy działki. Duże znaczenie ma także ukształtowanie terenu. Mocno pofałdowany teren lub działka położona na skarpie to czynniki, które mogą wpłynąć na wyższe koszty budowy. Najlepszym wyborem będzie działka zawierająca duży fragment płaskiego terenu, na którym będzie można szybciej rozpocząć budowę domu.

 

Uzbrojenie terenu oraz dostęp do drogi

 

Przed zakupem działki warto sprawdzić, czy w okolicy przebiegają najważniejsze sieci – energetyczna i wodna. Dużym udogodnieniem są również sieci gazowa i kanalizacyjna. Zależeć będzie od nich funkcjonalność domu, sposób odprowadzania ścieków, wybór instalacji grzewczej, ale również koszty budowy domu związane z poszczególnymi przyłączami budowlanymi. Jeśli w okolicy nie ma tych sieci lub odległość do sieci jest duża, wówczas prawdopodobnie nie będzie możliwości uzyskania przyłącza, o ile dostawca nie planuje rozbudowy sieci. Kolejna istotna kwestia to dostęp do drogi publicznej. Brak drogi publicznej oznacza konieczność dobudowania drogi prywatnej, co czasem wymaga ustanowienia służebności drogi koniecznej na sąsiednich działkach.

 

Status prawny w księdze wieczystej

 

Właściciel działki, który nie ma niczego do ukrycia, z pewnością udostępni Ci możliwość wglądu w księgę wieczystą. Warto sprawdzić, czy działka nie posiada współwłaścicieli, czy nie jest obciążona hipoteką, a także, czy na jej terenie nie ustanowiono służebności. Podstawowe informacje z księgi można uzyskać dysponując numerem ewidencyjnym, ale niestety pełny wgląd można uzyskać jedynie za zgodą właściciela nieruchomości.

 

Podstawowe informacje o warunkach wodno-gruntowych

 

Szczegółowe informacje na temat warunków wodno-gruntowych (np. rodzaj gruntu, poziom wód gruntowych) można sprawdzić dopiero poprzez badania geotechniczne, które są dość kosztowne. Wykonuje się je dopiero po zakupie działki. Jednak jeszcze przed zakupem można sprawdzić Mapy Hydrogeologiczne Polski, na których dostępne są szacunkowe poziomy wód gruntowych dla danej lokalizacji. Jeśli w ostatnich dniach padało, zwróć uwagę na grunt. Jeśli jest mocno rozmiękły, wskazuje to na niespoisty grunt, który dłużej przetrzymuje wody opadowe, co może oznaczać konieczność wykosztowania się na odwodnienie działki. Podpowiedziami są także porastająca działkę roślinność oraz rodzaje obiektów wybudowanych na sąsiednich działkach.

 

Udogodnienia dostępne w okolicy

 

Zanim zdecydujesz się na zakup działki, udaj się na spacer lub przejażdżkę po okolicy. Sprawdź możliwości komunikacyjne, dostępność sklepów i punktów usługowych, przychodni, szkoły oraz innych obiektów, które są dla Ciebie ważne. Możesz także porozmawiać z okolicznymi mieszkańcami, aby dowiedzieć się więcej na temat zalet i wad tej lokalizacji. Jest to już ostatni czynnik, który należy uwzględnić, aby uzyskać kompletny obraz sytuacji.

 

W jaki sposób można szybciej znaleźć dogodną działkę?

 

Firma budowlana New-House oferuje klientom kompleksowe usługi budowlane. Jako generalny wykonawca wspieramy inwestora na wszystkich etapach inwestycji, w tym również na etapie poszukiwania działki budowlanej. Możemy znaleźć dla Ciebie dogodną działkę w okolicy, a jeśli masz już na oku konkretną parcelę, nasz architekt może ją dla Ciebie sprawdzić i sporządzić raport, na podstawie którego szybciej ocenisz opłacalność takiej inwestycji. W ten sposób możesz wygodniej oraz w krótszym czasie znaleźć dogodną działkę pod kątem planowanej inwestycji.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.