Akademia Budowlana

Budynek biurowy parterowy. Na co zwrócić uwagę przy wyborze projektu?

Spis treści:

Większe firmy potrzebują swojego budynku, w którym będą mogły zaaranżować komfortowe biuro niezbędne do prowadzenia działalności. Dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów cieszy się budynek biurowy parterowy. Zaletą takiego projektu są stosunkowo nieduże koszty budowy. To bez wątpienia jedna z tańszych propozycji spośród dostępnych rozwiązań. Czym charakteryzuje się budynek biurowy parterowy? Jakie korzyści oferuje tego typu projekt?

 

Czym jest budynek biurowy?

 

Budynek biurowy to określony rodzaj budynku przeznaczony do wykonywania pracy intelektualnej. Musi on spełniać określone wymagania techniczne w kontekście charakterystyki energetycznej, ale również bezpieczeństwa i higieny pracy. Wybierając projekt biura dla konkretnej firmy trzeba wiedzieć, ilu pracowników będzie wykonywało swoje obowiązki w tym budynku. Obowiązujące warunki techniczne bardzo skrupulatnie podchodzą do minimalnej powierzchni, jaka ma przypadać na jednego pracownika. Kolejną istotną kwestią jest także minimalna wysokość pomieszczeń. W zestawieniu kategorii obiektów budowlanych, budynki biurowe są zaliczane do XVI kategorii wraz z budynkami konferencyjnymi. Ich powierzchnia jest bardzo zróżnicowana – od małych biur o powierzchni 100 – 200 m2, aż po wielkie biurowce o powierzchni powyżej 10,000 m2.

 

Co charakteryzuje budynek biurowy parterowy?

 

Jest to budynek jednokondygnacyjny, zazwyczaj zwieńczony stropodachem. Możemy się jednak spotkać z biurami parterowymi, które swoim wyglądem przypominają dom jednorodzinny i są zwieńczone dachem dwu- lub czterospadowym. Zaletą parterowego budynku biurowego jest funkcjonalny rozkład pomieszczeń. Wszystkie wnętrza są rozplanowane na jednej kondygnacji, dzięki czemu pracownicy mogą szybciej przemieszczać się po kolejnych pomieszczeniach. To świetna propozycja dla mniejszych firm, które nie potrzebują tak dużej powierzchni użytkowej. Budynek biurowy parterowy jest także dobrym rozwiązaniem dla tych firm, które w swoim budynku będą przyjmowały klientów. Brak schodów sprawia, że taki budynek łatwiej jest wyposażyć we wszystkie udogodnienia niezbędne dla osób niepełnosprawnych.

 

Budynek biurowy parterowy najczęściej jest wykonany w koncepcji „kostki”. Posiada zwartą bryłę na planie prostokąta, a wieńczy go płaski dach. Pomimo jednej kondygnacji, często są to dość wysokie budynki. Wynika to z konieczności uzyskania minimalnej wysokości pomieszczeń w biurze. Reprezentacyjna ściana frontowa często obejmuje duże przeszklenia, a samo wejście jest ulokowane w podcieniu. W katalogu pracowni znajdziemy także bardziej zróżnicowane budynki z ukośnymi ścianami, a także budynki biurowe przypominające swoim wyglądem tradycyjny dom.

 

Jakie warunki muszą spełniać budynki biurowe?

 

Inwestorzy szukający projektu budynku biurowego pod kątem konkretnej firmy muszą wziąć pod uwagę to, ilu pracowników będzie korzystało z biura. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na każdego pracownika spędzającego w biurze przynajmniej 4 godziny dziennie powinno przypadać przynajmniej 13 m3 kubatury oraz 2 m2 wolnej powierzchni podłogi, która nie będzie zajęta stanowiskiem pracy lub elementami wyposażenia biura. Jeśli chodzi o powierzchnię stanowiska pracy, minimum to 6 m2, ale zaleca się stanowiska o powierzchni przynajmniej 10 m2. Ponadto, minimalna wysokość pomieszczeń biurowych wynosi 3 metry. Można ją zmniejszyć za zgodą wojewódzkiego inspektora sanitarnego do 2,5 metra, ale muszą być spełnione dwa warunki: pomieszczenie musi posiadać klimatyzację i nie może w nim pracować więcej, niż czterech pracowników.

 

Zalety parterowych budynków biurowych

 

Budynek biurowy parterowy posiada tylko jedną kondygnację, co zapewnia wygodniejszy rozkład wnętrz i szybką oraz bezpieczną komunikację. Tego typu obiekt łatwiej jest dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. Są to obiekty bardzo praktyczne, w których można zastosować liczne systemy zapewniające większą energooszczędność. Bardzo istotną zaletą parterowego budynku biurowego są również niższe koszty budowy, co jest szczególnie ważne z perspektywy inwestorów szukających biura dla mniejszej firmy. Parterowe budynki biurowe są bardzo popularne, dzięki czemu w katalogach pracowni architektonicznych znajdziemy wiele ciekawych propozycji. Ułatwia to znalezienie projektu w pełni dostosowanego do potrzeb firmy.

 

Gdzie znajdziesz dobre projekty budynków biurowych?

 

Na stronie firmy budowlanej New House dostępny jest obszerny katalog gotowych projektów, w którym znajdziesz kilkanaście tysięcy różnych opracowań. W naszym katalogu dominują projekty domów jednorodzinnych, ale posiadamy także projekty budynków biurowych oraz budynków użyteczności publicznej. Duża różnorodność jest wynikiem współpracy naszej firmy z cenionymi w branży pracowniami architektonicznymi. W naszym artykule na temat budynków biurowych możesz dowiedzieć się więcej o tym, jakie wymagania muszą spełniać takie budynki, czym dokładnie się charakteryzują, a także, jak wygląda proces ich budowy. To obszerne kompendium wiedzy dla wszystkich inwestorów zainteresowanych budową budynku biurowego.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.