Akademia Budowlana

Dofinansowanie do budowy domu w 2023 roku

Spis treści:

Budowa domu w 2023 roku podobnie jak przed rokiem będzie dość kosztownym przedsięwzięciem, wymagającym od inwestora przynajmniej 400,000 zł na budowę domu pod klucz. Inwestorzy mogą jednak liczyć na dofinansowania, z pomocą których będzie można pokryć część kosztów. W tym artykule omawiamy dofinansowania do budowy domu w 2023 roku.

 

Jakie dofinansowania będą obowiązywać w 2023 roku?

 

Rząd oferuje inwestorom przede wszystkim programy, które mają zwiększyć udział domów energooszczędnych i ekologicznych, które nie wpływają niekorzystnie na środowisko naturalne. W ramach tych działań możemy wymienić cztery flagowe programy: Mój Prąd, Moje Ciepło, Moja Woda i Moje Powietrze. Trzy pierwsze programy są adresowane także dla osób, które planują budowę domu w 2023 roku, natomiast program Moje Powietrze jest dedykowany osobom planującym termomodernizację istniejącego już domu. Do tego dochodzi program Bezpieczny kredyt 2%, w ramach którego będzie można otrzymać dofinansowanie na spłatę kredytu hipotecznego lub na budowę domu. Poniżej omawiamy poszczególne dofinansowania do budowy domu w 2023 roku.

 

Program Mój Prąd

 

W ramach programu Mój Prąd można otrzymać dofinansowanie na wyposażenie nowego domu w instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 do 10 kW. Inwestorzy mogą liczyć na dofinansowanie do 6 tys. zł na zakup i montaż instalacji. Kwota ta nie może jednak przekraczać 50% wartości całej inwestycji. W ramach programu Mój Prąd można otrzymać także dofinansowanie na magazyn energii (do 16 tys. zł), magazyn ciepła (do 5 tys. zł) i na system EMS/HEMS (do 3 tys. zł).

 

Program Moje Ciepło

 

To dofinansowanie jest adresowane do inwestorów, którzy chcą wyposażyć swój dom w pompę ciepła. W ramach programu można otrzymać dotację w wysokości do 30% lub do 45% na zakup i montaż powietrznej, wodnej lub gruntowej pompy ciepła, przy czym kwota dofinansowania nie może przekraczać 21 tys. zł. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wyboru pompy ciepła, a większą kwotę mogą uzyskać osoby posiadające kartę dużej rodziny. 

 

Program Moja Woda

 

Program Moja Woda został opracowany z myślą o podniesieniu wskaźnika małej retencji na działkach budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne. W ramach tego programu inwestorzy budujący dom mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł, ale kwota ta nie może być wyższa, niż 80% kosztów kwalifikowanych. Otrzymane pieniądze można przeznaczyć na zakup i montaż: przewodów odprowadzających wody opadowe z rynien, wpusty do zbiorników nadziemnych, ogrody deszczowe, zbiorniki retencyjne oraz elementy do nawadniania z pomocą zatrzymanej wody.  

 

Program Bezpieczny kredyt 2%

 

Warto także powiedzieć kilka słów o tym, że w roku 2023 będzie można skorzystać z programu Bezpieczny Kredyt 2%, w ramach którego inwestorzy będą otrzymywać dofinansowania, które sprawią, że miesięczna rata kredytu hipotecznego lub na budowę domu będzie obniżona do poziomu, jaki obowiązywałby przy oprocentowaniu 2%. Obniżone raty będzie można płacić przez 10 kolejnych lat, a przy dużych inwestycjach oszczędności z tego tytułu będą liczone w dziesiątkach tysięcy. W ten sposób będzie można zaciągnąć kredyt o wartości 500,000 zł (osoby bezdzietne) lub 600,000 zł (rodzice z dziećmi). Program jest adresowany do osób, które nie ukończyły 45. roku życia i nie miały jeszcze na własność swojego mieszkania lub domu.

 

Dofinansowanie na domy energooszczędne i pasywne

 

Mamy także złą wiadomość. W roku 2023 nie będzie już obowiązywało dofinansowanie na budowę domów energooszczędnych (NF40) i pasywnych (NF15), tak jak miało to miejsce w roku ubiegłym. To duża strata, biorąc pod uwagę, że inwestorzy mogli liczyć na zwrot części kosztów związanych z wyższym kosztem budowy domu energooszczędnego lub pasywnego. Nie jest jednak wykluczone, że w przyszłości pojawią się jeszcze zbliżone programy.

 

Jak uzyskać dofinansowanie na budowę domu?

 

Planując budowę domu w 2023 roku warto pamiętać o wszystkich dofinansowaniach, które pozwolą nam taniej wybudować funkcjonalny i energooszczędny dom, który w przyszłości zaoferuje dużo niższe koszty eksploatacyjne. Zasady poszczególnych programów są jednak co jakiś czas zmieniane, a ponadto obowiązują terminy, w których można składać wniosku. W związku z tym, inwestor powinien w pierwszej kolejności wybrać te dofinansowania, z których chce skorzystać, a następie zapoznać się ze szczegółowymi zasadami wybranych programów. Można także skorzystać ze wsparcia firmy budowlanej New-House, która dysponuje wszechstronną wiedzą na temat aktualnych dofinansowań, które będzie można wykorzystać przy budowie domu w 2023 roku.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Tak   Nie
Obowiązki informacyjne.