Akademia Budowlana

Cement – rodzaje i zastosowanie

Spis treści:

Cement to materiał niezbędny we współczesnym budownictwie. Zazwyczaj pełni rolę naturalnego spoiwa w różnorodnych zaprawach cementowych, cementowo-wapiennych, a także w mieszance betonu. Dokładne parametry techniczne cementu, a co za tym idzie jego konkretny zakres zastosowań, zależy od składu i procesu produkcyjnego. W tym artykule omówimy najważniejsze rodzaje cementu, a także jego zastosowania.

 

Czym właściwie jest cement?

 

Do produkcji cementu wykorzystuje się surowce mineralne, takie jak: glina, wapień oraz margiel. Są one wypalane w bardzo wysokich temperaturach na klinkier w specjalistycznym piecu cementowym. Następnie klinkier jest mielony i wzbogacony gipsem, od którego zależeć będzie czas wiązania. Cement to materiał znormalizowany, co oznacza, że musi spełniać określone normy i standardy. Jego parametry techniczne decydują o rodzaju i klasie, a to wpływa na konkretne zastosowania. Cement jest nieodzownym składnikiem betonu oraz wielu zapraw stosowanych w trakcie prac budowlanych.

 

Rodzaje cementu stosowanego w budownictwie

 

Na rodzaj cementu wpływa przede wszystkim ilość i proporcje poszczególnych składników, a także dokładny przebieg procesu produkcyjnego. Czynniki te wpłyną na dokładne parametry techniczne, a także zastosowanie cementu. Oto pięć rodzajów cementu:

 

Poza rodzajami cementu możemy jeszcze wskazać klasy cementu, które również mają duże znaczenie w kontekście konkretnego zastosowania. Klasa cementu obok rodzaju jest zatem drugim kluczowym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę.

 

O czym informują klasy cementu?

 

Litery od A do C informują o zawartości pozostałych składników głównych, poza klinkierem, który jest składnikiem każdego cementu. Klasy mogą występować w przypadku cementu wieloskładnikowego. Klasa A to pozostałe składniki główne w proporcji 6-20%, klasa B to 21-35%, natomiast klasa C to ponad 35% składników poza klinkierem. Przy klasie cementu znajdziemy informacje na temat dynamiki narastania wytrzymałości wczesnej. Oznaczają go literki: R (wysoki), N (normalny) i L (niski). Każdy cement posiada także określoną wytrzymałość cementu na ściskanie. Wskaźnik ten jest podawany liczbowo (wynik w MPa). Im wyższy wskaźnik MPa, tym większa wytrzymałość na ściskanie.

 

Istnieją również cementy specjalne, które wyróżniają się specjalnymi właściwościami uzyskanymi w celu zastosowania w określonych warunkach. W tej kategorii wyróżnić możemy chociażby: cement o niskim cieple hydratacji (LH), cement o niskiej zawartości alkaliów (NA), a także cement odporny na działanie siarczanów (HSR).

 

Zastosowanie cementu w budownictwie

 

Cement to materiał niezbędny w budownictwie. Omawiając dostępne rodzaje cementu powiedzieliśmy już kilka słów o jego zastosowaniu. To składnik występujący jako spoiwo w różnorodnych zaprawach murarskich i tynkarskich, warstwach podkładowych i wyrównujących, a także w betonie. To z cementu wytwarza się zaprawę, która pozwoli na łączenie ze sobą poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku. Cement zawierają także tynki i zaprawy, które pozwolą nam uzyskać idealnie gładkie ściany przygotowane do malowania. Cement zawiera każdy rodzaj betonu, niezależnie od klasy i przeznaczenia. Cement portlandzki to główny składnik betonu wykorzystywanego przy budowie konstrukcji nośnych. Cement hutniczy to składnik na beton, który ma posiadać wysoką odporność chemiczną. Posłuży do budowy fundamentów i innych elementów podziemnych. Z kolei cement wieloskładnikowy to podstawowy składnik wszelkiego rodzaju zapraw i zaczynów.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.