Akademia Budowlana

Projekt indywidualny – wady i zalety

Spis treści:

Indywidualny projekt domu powstaje na życzenie inwestora i od samego początku uwzględnia jego oczekiwania, jak również specyfikę działki budowlanej, na której będzie on realizowany. Wykona go dla nas architekt posiadający stosowne uprawnienia budowlane. Nie ulega wątpliwości, że projekt indywidualny może zaoferować inwestorom wiele korzyści, ale ma również istotne wady, o których należy pamiętać decydując się na to rozwiązanie.

 

Co to jest projekt indywidualny?

 

Projekt indywidualny jest tworzony na zamówienie inwestora przez wykwalifikowanego architekta. To projekt jedyny w swoim rodzaju, będący swoistym zwizualizowaniem indywidualnych potrzeb inwestora. Projekt indywidualny od samego początku uwzględnia także uwarunkowania lokalne oraz specyfikę działki, co oznacza, że efektem końcowym jest kompletny projekt budowlany, z którym inwestor może się już ubiegać o wydanie pozwolenia na budowę domu.

 

Możemy wyróżnić kilka etapów powstawania projektu indywidualnego. Początkiem tego procesu jest spotkanie inwestora z architektem, w trakcie którego inwestor przedstawi swoje oczekiwania, natomiast architekt zapozna się ze specyfiką działki. Na podstawie uzyskanych informacji powstanie projekt koncepcyjny. Ma on przede wszystkim zwizualizować to, jak będzie wyglądał dom, a także jakie będą orientacyjne koszty budowy. Na tym etapie inwestor może wnosić poprawki. Po zatwierdzeniu koncepcji przez inwestora architekt wykonuje rzetelny projekt budowlany wraz z całą dokumentacją.

 

Zalety projektu indywidualnego

 

Indywidualny projekt domu może zagwarantować wiele korzyści. Dlatego nie brakuje inwestorów, którzy chętnie decydują się na ten sposób pozyskania wymarzonego projektu. Oto najważniejsze zalety projektu indywidualnego tworzonego na zamówienie:

 

Trzeba przyznać, że to całkiem pokaźna lista zalet. Moglibyśmy w niej uwzględnić także to, że w niektórych sytuacjach projekt indywidualny okazuje się lepszy od projektu gotowego także od strony finansowej, ale jest to kwestia bardzo złożona i uzależniona od wielu czynników. Zaznaczymy jednak, że projekt indywidualny wcale nie musi być droższy od gotowego!

 

Wady indywidualnych projektów

 

Zdecydowana większość inwestorów decyduje się jednak na wybór gotowego projektu domu, mimo, że projekt indywidualny oferuje długą listę zalet. Wynika to przede wszystkim z wad tego rozwiązania. A do największych minusów należy zaliczyć:

 

I to w zasadzie tyle. Wad jest wyraźnie mniej, ale są one dość znaczące. Kwestia kosztów podlega dyskusji, ponieważ gotowe projekty poddane bardzo licznym zmianom na etapie adaptacji sumarycznie mogą okazać się niewiele tańsze, a nawet droższe od projektu indywidualnego, o tyle długi czas oczekiwania jest nie do ominięcia. A zatem, inwestorzy zainteresowani tym rozwiązaniem powinni z dużym wyprzedzeniem udać się do architekta.

 

Kiedy warto wybrać indywidualny projekt domu?

 

Projekt indywidualny to doskonałe rozwiązanie dla inwestorów, którzy dysponują problematyczną działką budowlaną. Poprzez problematyczną działkę możemy rozumieć liczne trudności stojące na drodze do budowy domu: restrykcyjne uwarunkowania lokalne, warunki wodno-gruntowe, niesprzyjające ukształtowanie i wymiary działki. Doświadczony architekt jest w stanie nawet na najtrudniejszych działkach wyczarować niesamowity projekt, który w pełni wykorzysta potencjał takiej parceli. Wybór indywidualnego projektu jest zalecany także tym inwestorom, którzy posiadają bardzo wysokie i skonkretyzowane wymagania względem wymarzonego domu. Projekt indywidualny możemy polecić także wszystkim innym inwestorom, którzy dysponują nieco większym kapitałem, a ponadto, mogą sobie pozwolić na okres oczekiwania.

 

W jaki sposób można uzyskać projekt indywidualny?

 

Indywidualny projekt domu może stworzyć architekt posiadający stosowne uprawnienia budowlane oraz wpisany do izby samorządu zawodowego. Inwestor może udać się do samodzielnego architekta lub skorzystać z usług całej pracowni architektonicznej. Istnieje jeszcze trzecia opcja. Decydując się na kompleksową budowę domu z jedną firmą budowlaną, inwestor może zlecić wykonanie projektu firmie, która zwykle posiada swoich architektów. Doskonałym przykładem jest firma budowlana New House. Na naszej stronie poświęconej projektom indywidualnym możesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób powstaje taki projekt domu, jak przygotować się do rozmowy z architektem, a także jakie korzyści może zagwarantować kompleksowa realizacja projektu przez generalnego wykonawcę.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.