Akademia Budowlana

Jak zaplanować budowę budynku biurowego?

Spis treści:

 

Budynek biurowy to inwestycja, na która chętnie decydują się przedsiębiorcy chcący uzyskać budynek dla swojej firmy, ale również osoby, które myślą o wynajmowaniu powierzchni biurowej. Do tego typu inwestycji trzeba się odpowiednio przygotować, aby uniknąć przykrych niespodzianek, a także ukrytych kosztów. Z jakich etapów składają się przygotowania do budowy budynku biurowego? Na co powinien zwrócić uwagę inwestor planujący taką inwestycję? 
 

 

 

 

Wybór parceli: gdzie można wybudować budynek biurowy?


Do budowy budynku biurowego nie wystarczy zwykła działka budowlana. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu, tereny pod budowę dzielą się na kilka kategorii, a budynki biurowe zaliczają się do kategorii terenów zabudowy usługowej.

Są one oznaczone kolorem czerwonym i literką U. Takiej parceli potrzebuje inwestor, który jest zainteresowany budową budynku biurowego. Jeśli natomiast wybrana działka nie jest objęta MPZP, wówczas inwestor musi wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Wówczas to ten dokument będzie regulował kwestie związane z przeznaczeniem działki oraz parametrami obiektów, jakie można tu wybudować. 

 

 

 


Analiza działki i przygotowania do budowy


Pierwszym krokiem do udanej inwestycji jest analiza działki budowlanej. Trzeba wziąć pod uwagę nie tylko uwarunkowania lokalne, ale również warunki wodno-gruntowe, które można uzyskać na podstawie badań geotechnicznych gruntu.

Ważną kwestią jest także uzbrojenie działki oraz możliwość uzyskania stosownych przyłączy, które będą potrzebne do prawidłowej eksploatacji budynku biurowego. Już na etapie analizy działki warto zwrócić uwagę na orientację działki względem drogi oraz stron świata. Pozwoli to łatwiej dobrać projekt, w którym wnętrza będą rozplanowane w taki sposób, aby wykorzystać potencjał konkretnej parceli. 
Inwestor musi uzyskać mapę zasadniczą w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Teraz należy skorzystać z usług geodety, który wykona stosowne pomiary i przygotuje mapę do celów projektowych. W między czasie warto także wystąpić z wnioskami o wydanie warunków przyłączenia do sieci u poszczególnych dostawców mediów. 

 

 

 


Jak uzyskać dobry projekt budynku biurowego?


Istnieją dwa sposoby na zdobycie takiego projektu. Pierwsza ścieżka to wybór gotowego projektu, który można zakupić także na stronie firmy budowlanej New House. Gotowy projekt trafi w ręce architekta adaptującego, który wprowadzi niezbędne zmiany, dostosowując projekt do uwarunkowań lokalnych i specyfiki działki.

Tak powstaje projekt budowlany, na podstawie którego realizowana będzie inwestycja. Istnieje także druga ścieżka, a mianowicie projekt indywidualny, który zamawiamy u architekta. Taki projekt powstaje od razu w oparciu o konkretną działkę budowlaną, co pozwala wykorzystać pełny potencjał parceli. Projekt indywidualny jest zwykle droższy od projektu gotowego, ale finalnie inwestor otrzymuje projekt w pełni dostosowany do swoich potrzeb. 

 

 

 


Na co zwrócić uwagę przy wyborze projektu?


Jeśli inwestor planuje budowę budynku biurowego pod kątem konkretnych zastosowań, wówczas trzeba uwzględnić odpowiedni rozkład wnętrz, powierzchnię użytkową pod liczbę pracowników, a także pomieszczenia dodatkowe niezbędne do prowadzenia konkretnej działalności.

Wielu inwestorów buduje jednak obiekty biurowe z myślą o późniejszym wynajmowaniu powierzchni biurowej. W tej sytuacji warto postawić na różnorodność i stworzyć biura o różnym metrażu, tak, aby miały one szanse łatwiej znaleźć odpowiednich najemców.

Budynek biurowy na pewno powinien charakteryzować się estetycznym i nowoczesnym wyglądem, tak, aby przyciągał potencjalnych klientów. 
Spore znaczenie mają wybrane technologie i rozwiązania konstrukcyjne opisane w projekcie. Od nich zależeć będzie nie tylko koszt budowy budynku biurowego, ale również koszty eksploatacyjne.

Dla przykładu, budynek ogrzewany z pomocą pomp ciepła będzie droższy, aniżeli budynek ogrzewany kotłem gazowym, ale w perspektywie czasu może przynieść większe oszczędności. W artykule na temat budynków biurowych możesz dowiedzieć się więcej na temat tego, czym powinny się charakteryzować tego typu obiekty, a także jakie normy i standardy muszą one spełniać. 

 

 

 


Przygotowanie budżetu i formalności związane z budową


Dysponując już projektem budowlanym inwestor zna dokładny kosztorys i wie, jakimi kwotami musi dysponować na kolejnych etapach inwestycji. To dobry moment, aby uregulować wszelkie kwestie finansowe, a także zapoznać się z ofertami banków, jeśli inwestycja ma być realizowana także ze środków pozyskanych w drodze kredytu budowlanego lub hipotecznego.

Po załatwieniu kwestii związanych z finansami inwestor może wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Warto się tym zająć ze sporym wyprzedzeniem, co pozwoli rozpocząć inwestycję w założonym terminie.

Samo oczekiwanie na pozwolenie na budowę może w skrajnych sytuacjach trwać nawet ponad dwa miesiące. 

 

 

 


Budowa budynku biurowego w systemie zleconym czy gospodarczym?


Ostatnią kwestią jest wybór systemu, w którym realizowana będzie inwestycja. Inwestor może zdecydować się na system zlecony lub gospodarczy. Ten pierwszy system opiera się na wyborze generalnego wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za kompleksową budowę obiektu.

W systemie gospodarczym inwestor ma możliwość zatrudniania wielu podwykonawców, a część prac może wykonać samodzielnie. System zlecony jest dużo wygodniejszy i szybszy, a różnice kosztów wcale nie są tak duże, jak mogłoby się wydawać.

Dlatego też, warto postawić na budowę budynku biurowego z firmą New House. Z przyjemnością zrealizujemy dla Ciebie wybrany projekt budowlany, ale również pomożemy Ci w załatwieniu wszelkich formalności oraz przejściu przez złożony proces przygotowań do rozpoczęcia budowy. 
 

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.