Akademia Budowlana

Ile kosztuje projekt domu z adaptacją?

Gotowy projekt domu to wygodne rozwiązanie, z którego korzysta wielu inwestorów. Szczególnie że oferta dostępna w Internecie jest na tyle bogata, że niemal każdy znajdzie w niej koncepcję, która spełni jego oczekiwania. A koszt projektu domu gotowego jest kilkukrotnie niższy niż takiego wykonanego na zamówienie. Warto jednak wiedzieć, że zakup projektu z sieci nie oznacza, że możemy od razu przystępować do budowy.

Trzeba go jeszcze poddać obowiązkowej adaptacji, która najprościej rzecz ujmując, jest przystosowaniem go do warunków działki, na której ma stanąć nieruchomość. Jest to logiczne, ponieważ gotowy projekt jest uniwersalny i trzeba go dopasować zarówno do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunków gruntowych, jak i usytuowania względem stron świata czy sąsiadujących nieruchomości. Adaptacja projektu budowlanego jest niezbędna, aby otrzymać pozwolenie na budowę – warto o tym pamiętać.
 
Co należy sprawdzić przed zakupem gotowego projektu?

Dla części osób, które interesuje budowa domu pod klucz, zaskakujące jest to, że nie każdy projekt można zrealizować na ich działce. Tak więc aby uniknąć kosztownych niespodzianek, warto przed zakupem projektu zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego, który jasno określa jakie warunki musi spełniać zabudowa na konkretnym terenie. Może się również zdarzyć, że takiego planu nie ma. Jednak nie oznacza to, że możemy zbudować na naszej działce wszystko, co się nam podoba.

W przypadku braku takiego planu inwestor ma obowiązek wystąpić do odpowiedniego urzędu z prośbą o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, które jednoznacznie odpowiedzą nam na pytanie, co na naszej działce postawić możemy a czego niestety nie. Dopiero na podstawie uzyskanych parametrów możemy wybrać odpowiedni projekt domu z Internetu. Bez tego będzie to bardziej przypominało wróżenie z fusów niż świadomą decyzję.
 
 
Komu zlecić adaptację projektu budowlanego?

Adaptację projektu domu z katalogu należy zlecić architektowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia. Musi on także należeć do Izby Architektów. Może (choć nie musi) być to specjalista działający na terenie, na którym znajduje się konkretna działka budowlana. Raz jest to wygodne dla inwestora pod kątem ewentualnych konsultacji, dwa lokalny architekt znacznie lepiej orientuje się w miejscowych uwarunkowaniach technicznych. Jeśli jednak inwestor ma takie życzenie adaptację może wykonać także projektant, działający w innej części kraju.
 
Co trzeba przekazać architektowi wykonującemu adaptację?

• zakupiony projekt,
• wypis oraz wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego lub otrzymanej decyzji o warunkach zabudowy,
• mapę do celów projektowych,
• badania geologiczne,
• wypis oraz wyrys pochodzący z rejestru gruntów,
• warunki przyłączenia do sieci gazowej,
• warunki przyłączenia do sieci energetycznej,
• warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
• potwierdzenie dostępu działki inwestora do drogi publicznej,
• zgodę autora na wprowadzenie dodatkowych zmian – jeśli takie planujemy?
 
 
Adaptacja – część obowiązkowa

Praca architekta, który zajmuje się adaptacją budynku, polega na wrysowaniu zakupionego przez inwestora projektu domu w posiadaną przez niego działkę. Projektant działa na podstawie danych pozyskanych z konkretnego planu zagospodarowania przestrzennego (lub decyzji o warunkach zabudowy), uwzględnia także aktualne przepisy, które nakłada na inwestycję prawo budowlane. Jeśli otrzymany od inwestora projekt w jakimś zakresie nie odpowiada wymogom prawa miejscowego, to obowiązkiem architekta jest jego dostosowanie.

Wykonując adaptację, projektant bierze pod uwagę zarówno położenie terenu względem istniejącej infrastruktury, innych działek, jak i stron świata. Sprawdza także ukształtowanie i nośność gruntu, jak również głębokość przymarzania. Do jego obowiązków należy również przystosowanie fundamentów do warunków gruntowo-wodnych panujących na działce oraz dostosowanie konstrukcji budynku do miejscowych warunków klimatycznych. Zadaniem architekta adaptującego jest też dostosowanie instalacji wewnętrznych i określenie miejsc wykonania niezbędnych przyłączy. W tym celu współpracuje on z fachowcami reprezentującymi konkretne specjalizacje.

Adaptacja projektu budowlanego obejmuje także otoczenie domu, czyli zagospodarowanie terenu. Architekt określa więc miejsca dla pojazdów, miejsce na śmietnik, wjazd na działkę, jak również usytuowanie takich elementów jak szambo czy przydomowa oczyszczalnia ścieków. Projektant wskazuje też umiejscowienie terenów zielonych wokół domu.
Architekt dokonujący zmian zajmuje się również pozyskaniem niezbędnych pozwoleń. A wykonując adaptację, przejmuje jednocześnie funkcję projektanta budynku.
Wszystkie zmiany naniesione na gotowy projekt wykonane są kolorem czerwonym.
 
Adaptacja – część nieobowiązkowa

W czasie dokonywania adaptacji gotowego projektu domu do wymagań technicznych działki budowlanej można również nanieść zmiany, które dopasują nieruchomość do indywidualnych potrzeb inwestora i jego najbliższych. Każdy projekt domu z Internetu posiada odpowiednią listę, która wskazuje zmiany, jakich można dokonać na etapie adaptacji. Warto jednak wiedzieć, że nie jest to lista zamknięta. Zawsze możemy wystąpić do autora projektu o zgodę na konkretną zmianę i z reguły nie ma problemu z jej uzyskaniem.
 
Zmiany na życzenie inwestora dotyczą najczęściej:
• sposobu użytkowania obiektu,
• wymiarów budynku,
• szczegółów instalacji CO, elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej,
• liczby oraz umiejscowienia okien, drzwi i ścian działowych,
• kąta nachylenia dachu oraz przekroju elementów jego konstrukcji,
• stworzenia podpiwniczenia,
• modyfikacji podjazdu lub tarasu,
• wykorzystania innych materiałów budowlanych i wykończeniowych niż te określone w projekcie,
• kolorystyki elewacji.
 
 
 
Ile kosztuje adaptacja projektu?

Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest jednoznaczna, ponieważ cenę adaptacji każdorazowo ustala się indywidualnie. Warto pamiętać, że im poważniejsze zmiany w projekcie, tym wyższy będzie koszt adaptacji i czas niezbędny do jej przeprowadzenia. Jeśli więc upatrzyliśmy sobie projekt, który już na starcie wymaga wprowadzenia dużych zmian, to warto poszukać raz jeszcze i wybrać inny. Można także zdecydować się na wykonanie projektu indywidualnego, który od początku uwzględni wszystkie nasze wymagania. Zasadniczo można przyjąć, że jej koszt adaptacji to nie mniej niż 2500 zł. 

Myślisz o budowie domu, ale nie wiesz, czy Cię na nią stać? Wykorzystaj nasz kalkulator kosztów budowy i poznaj szczegółowe koszty takiej inwestycji. Zapraszamy! 
 
.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt90@new-house.com.pl
+48 504 125 130
* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*

Tak   Nie
WWyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.