Akademia Budowlana

Opaska drenażowa wokół domu

Spis treści:

Wysoki poziom wód gruntowych lub woda zaskórna pochodząca z wód opadowych i roztopowych może stanowić poważne zagrożenie dla podziemnych części budynku, zwłaszcza, jeśli budynek został posadowiony na nieprzepuszczalnym gruncie, który bardzo powoli przepuszcza wodę do głębszych warstw. Rozwiązaniem tego problemu może być opaska drenażowa wokół domu. To popularne rozwiązanie, z pomocą którego można odprowadzić nadmiar wody.

 

Co to jest opaska drenażowa?

 

Opaska drenażowa lub też drenaż opaskowy to specjalny system oparty na rurach drenarskich, których zadaniem będzie odprowadzanie nadmiaru wody w bezpieczne miejsce z dala od fundamentów. Miejsce odprowadzania wody zależy od specyfiki oraz uzbrojenia działki. Prawidłowe wykonanie drenażu wymaga także zastosowania przepuszczalnego gruntu, który będzie bezpośrednio otaczał fundamenty, a także sam drenaż. Nie jest to szczególnie skomplikowany system, ale jego wykonanie wiąże się z dodatkowym nakładem prac, a co za tym idzie, także wyższymi kosztami budowy domu.

 

W jakich sytuacjach potrzebny jest drenaż opaskowy?

 

Drenaż opaskowy jest wykorzystywany w sytuacjach, gdy budowa domu ma miejsce na słabo przepuszczalnym gruncie, takim jak chociażby glina. Woda przechodzi do głębszych warstw dużo wolniej, przez co akumuluje się w płytkich warstwach. Jest to woda zaskórna, która oddziałuje na zewnętrzne elementy budynku. Nawet najlepsze fundamenty z czasem mogą ulec uszkodzeniom. Pojawia się także problem zawilgocenia elewacji i podłóg, co obniża właściwości termoizolacyjne. Odbija się to niekorzystnie na energooszczędności budynku.

 

Drenaż opaskowy może być wykonany także w sytuacji, gdy problemem jest wysoki poziom wód gruntowych, których lustro okresowo może się podnosić do poziomu fundamentów. Prawidłowo wykonana opaska drenażowa skutecznie upora się także z tym problemem. Reasumując, opaska drenażowa wokół domu to system odwodnienia, który stosuje się na działkach ze słabo przepuszczalnym gruntem lub wysokim poziomem wód gruntowych w celu zapewniana fundamentom ochrony przed nadmiarem wody.

 

W jaki sposób zbudowana jest opaska drenażowa?

 

Podstawą systemu są rury drenarskie ułożone wokół domu, na wysokości ławy fundamentowej lub nieco poniżej. Dookoła rury stosuje się obsypkę filtrującą otoczoną geowłókniną. Ważnym jest, aby fundamenty obsypać przepuszczalnym gruntem, który pozwoli wodzie opadowej i roztopowej łatwo przeniknąć do położonych niżej rur. W tym celu stosuje się przede wszystkim piasek, ale również żwir. Budynek otacza opaska żwirowa skierowana pod kątem do gruntu otaczającego obiekt. Działanie tego systemu jest bardzo proste. Woda przenika przesz grunt przepuszczalny do obsypki filtrującej, a następnie do rur drenarskich. Rury drenarskie odprowadzają wodę z dala od fundamentów. Na powierzchni znajdują się studzienki rewizyjne montowane w miejscach załamań trasy rur.

 

Niezależnie od opaski drenażowej, trudne warunki wodno-gruntowe związane ze słabo przepuszczalnym gruntem oraz wysokim poziomem wód gruntowych oznaczają także konieczność zastosowania odpowiedniej hydroizolacji przeciwwodnej, która będzie chronić fundamenty przed przemoczeniem. W ten sposób uzyskuje się pełną ochronę, co daje możliwość posadowienia budynku nawet w bardzo niesprzyjających warunkach.

 

Gdzie można odprowadzać wodę z drenażu?

 

Co dzieje się z wodą odprowadzaną przez rury drenarskie? Istnieje kilka sposobów na pozbycie się nadmiaru wody. Jeśli w okolicy znajduje się kanalizacja burzowa, wodę można odprowadzić właśnie tam, ale wymaga to uzyskania stosownego pozwolenia. Bardzo popularnym rozwiązaniem są natomiast studnie chłonne, które umożliwiają przekazanie wody zaskórnej do głębszych warstw gruntu. W przypadku dostatecznie dużej działki, nadmiar wody można odprowadzić także w te obszary terenu, gdzie podmokły teren nie będzie zagrażał obiektom. Warunkiem jest jednak to, aby woda nie zalewała sąsiednich nieruchomości. Wodę z drenażu opaskowego można odprowadzać także do stawu, rowu melioracyjnego lub do zbiornika retencyjnego.

 

Ile kosztuje wykonanie opaski drenażowej?

 

Materiały potrzebne do wykonania opaski drenażowej nie są drogie. Rury drenarskie to wydatek rzędu kilku złotych za metr bieżący. Geowłóknina drenażowa to wydatek rzędu 150 – 250 zł za rolkę o długości 50 metrów. W skład gotowych systemów wchodzą studzienki rewizyjne oraz studzienka zbiorcza. Do tego dochodzi przepuszczalny grunt, który można tanio kupić, a nawet otrzymać za darmo w przypadku zapewnienia transportu. Najbardziej kosztowna jest oczywiście sama robocizna. Przyjmuje się, że wykonanie metra bieżącego drenażu opaskowego to wydatek rzędu ok. 150 – 200 zł. A zatem w przypadku domu o obrysie 50 m koszt inwestycji wyniesie 7,500 – 10,000 zł.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Tak   Nie
Obowiązki informacyjne.