Akademia Budowlana

Budowa domu w granicy działki

Spis treści:

Budując dom na swojej działce budowlanej inwestor musi pamiętać o tym, że jego inwestycja nie może oddziaływać na sąsiednie nieruchomości. Z tego względu wymagane są minimalne odległości obiektów od granicy działki. Czasami zdarzają się jednak sytuacje, w których możliwa staje się budowa domu w granicy działki. Taka inwestycja wiąże się jednak z dodatkowymi formalnościami, a ponadto, muszą zachodzić konkretne przesłanki umożliwiające taką budowę.

 

Jakie odległości trzeba zachować od granicy działki?

 

Na początek warto powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie odległości trzeba zachować od granicy działki budowlanej szukając właściwej lokalizacji dla przyszłego domu. Zgodnie z ustawą o warunkach technicznych, minimalne odległości wynoszą 3 metry dla ściany pozbawionej otworów i 4 metry dla ściany z otworami. Istnieją sytuacje, w których odległość można zmniejszyć do 1,5 metra, ale taką możliwość musi przewidywać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Dlatego też, wybierając projekt domu zawsze należy zwrócić uwagę na minimalne wymiary działki budowlanej, jakie będą potrzebne do wybudowania domu zgodnie z przepisami. Na wymiary działki trzeba zwrócić uwagę już przy zakupie odpowiedniej parceli. W artykule na temat działek znajdziesz więcej informacji na temat tego, jakimi czynnikami należy się kierować przy szukaniu dogodnej lokalizacji pod budowę domu. Budowa domu w granicy działki to sytuacja, która zdarza się coraz rzadziej, ze względu na warunki, jakie musi spełniać taka inwestycja.

 

Czy budowa domu w granicy działki jest możliwa?

 

Tak, budowa domu w granicy działki w pewnych okolicznościach jest możliwa. Podstawowym warunkiem jest jednak to, aby budynek przylegał ścianą do ściany budynku istniejącego na działce sąsiedniej. Należy przy tym zachować zgodność z uwarunkowaniami lokalnymi opisanymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy. Nowy dom często musi być stylistycznie dostosowany do istniejącego już domu.

 

Budowa domu na granicy działki jest możliwa, ale jest to scenariusz coraz rzadszy występujący najczęściej na osiedlach domów jednorodzinnych w miastach. Przepisy, które obowiązywały dawniej umożliwiały budowę domu na granicy działki, z czego skwapliwie korzystali inwestorzy. W ten sposób można było zagęścić zabudowę na ograniczonej przestrzeni. Dziś nie ma natomiast możliwości wybudowania domu na granicy działki, o ile nie będzie on sąsiadował ze ścianą istniejącego obiektu. To sprawia, że budowa domu w granicy działki jest scenariuszem coraz rzadszym.

 

Na co należy zwrócić uwagę planując budowę domu na granicy działki?

 

Bardzo istotną kwestią jest oczywiście miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zwykle, na terenach, na których można się spotkać z budynkami wzniesionymi na granicy działki taki plan obowiązuje. Jeśli jednak dany obszar nie jest objęty MPZP, wówczas inwestor musi złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Planując budowę domu w granicy działki zawsze warto wcześniej porozmawiać z sąsiadem, jako iż jego dobra wola będzie to bardzo ważna. Choć dom będzie można wybudować bez jego zgody, to sąsiad może zablokować inwestycję na kilka lat.

 

Analizując uwarunkowania lokalne trzeba sprawdzić również linię zabudowy, nieprzekraczalną linię zabudowy oraz obowiązującą linię zabudowy. Mogą one mieć znaczenie w kontekście tego, czy budowa domu w granicy działki będzie możliwa. Do tego dochodzą ogólnie przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane z zacienieniem i przesłanianiem, a także przepisy przeciwpożarowe. Budując dom przylegający do ściany istniejącego budynku trzeba postawić na materiały odznaczające się odpowiednio wysoką klasą odporności ogniowej.

 

Czy sąsiad może zablokować budowę domu w granicy działki?

 

Budowa domu w granicy działki wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Jako iż Twoja inwestycja w oczywisty sposób będzie oddziaływać na działkę sąsiada, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, a sąsiad stanie się stroną postępowania. W przypadku pozytywnej decyzji sąsiad ma prawo złożyć odwołanie, co automatycznie zablokuje inwestycje do czasu jego rozpatrzenia. Ponadto, sąsiad ma wgląd w akta sprawy i w dokumentację projektową. Może wnosić wnioski, odwołania lub zażalenia. A zatem, choć budowa domu w granicy działki nie wymaga zgody sąsiada, to warto jednak zatroszczyć się o dobre relacje sąsiedzkie, jako iż wrogo nastawiony sąsiad ma wszelkie możliwości, aby opóźnić rozpoczęcie prac budowlanych nawet o kilka lat.

 

Budynki do 35 m2 a budowa na granicy działki

 

W granicy działki można wznosić także budynki gospodarcze, ale zasada jest podobna – muszą one przylegać do ściany istniejącego już obiektu. Obiekty do 35 m2 nie wymagają jednak pozwolenia na budowę – w zupełności wystarczy zgłoszenie. A jak to się ma do budowy w granicach działki? Inwestor również składa zgłoszenie i w przypadku braku sprzeciwu w przeciągu 21 dni może przystąpić do budowy, nawet bez zgody sąsiada. W praktyce jednak, organy administracyjne przewidują, że taka inwestycja może być zarzewiem konfliktu i dość często nie akceptują zgłoszenia, co oczywiście oznacza konieczność uzyskania pozwolenia na budowę.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Tak   Nie
Obowiązki informacyjne.