Akademia Budowlana

Systemy alarmowe. Jakie systemy warto posiadać w domu?

Spis treści:

 

Istotnym czynnikiem wpływającym na komfort i bezpieczeństwo domowników są systemy alarmowe. Istnieje kilka rodzajów zagrożeń, przed którymi mogą nas ostrzegać czujniki, jak również kamery monitoringu. Producenci systemów alarmowych coraz częściej proponują kompleksowe rozwiązania, które można dostosować do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Jakie systemy alarmowe warto posiadać w nowoczesnym i wartościowym domu?

 

 

 

Systemy przeciwpożarowe w domu


Podstawą ochrony w domu są systemy przeciwpożarowe, w formie czujników dymu i ognia. Czujniki te w razie wykrycia zagrożenia mogą alarmować głośnym dźwiękiem, w nowoczesne systemy są także wyposażone w automatyczny system powiadamiania odpowiednich służb.

Pożar w domu może być konsekwencją nieodpowiedzialnego zachowania któregoś z domowników, niewłaściwego użytkowania instalacji grzewczej, ale także spięcia w instalacji elektrycznej.

Dlatego to właśnie przeciwpożarowe systemy alarmowe otwierają listę systemów, które warto posiadać w domu. 

 

 

 


Czujniki gazu i czadu


Poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia domowników są także szkodliwe gazy lub czad. Czad zazwyczaj pojawia się na skutek niewłaściwego funkcjonowania instalacji grzewczej na paliwo stałe. Powodem może być chociażby nieszczelny kanał kominowy.

Z kolei gaz może ulatniać się z nieszczelnej instalacji gazowej lub z butli. W domu można zastosować specjalne czujniki, które wykrywają większość niebezpiecznych związków i informują o ich obecności domowników.
Co ważne, kompleksowe rozwiązania obejmują także ogólne czujniki jakości powietrza, które mogą kontrolować temperaturę, wilgotność oraz jakość powietrza w poszczególnych pomieszczeniach.

Tego typu czujniki można zgrać np. z systemem wentylacji mechanicznej, tak, aby system automatycznie wzmagał poziom wentylacji, gdy jakość powietrza jest niewłaściwa. Z informacji dostarczanych przez czujniki korzystać mogą także osuszacze, nawilżacze czy oczyszczacze powietrza. 

 

 

 


Systemy przeciwwłamaniowe


Niezwykle ważną rolę pełnią także systemy alarmowe chroniące nasz dom przed włamaniem. Tego typu systemy mogą alarmować właściciela domu, ale również firmy ochroniarskie, które odpowiadają za ochronę domu. Istnieje wiele rodzajów systemów przeciwwłamaniowych, a do najważniejszych form ochrony możemy zaliczyć:
 

czujniki kontaktronowe reagujące na próbę otwarcia zamka w drzwiach lub oknach, 


czujniki ruchu (wykorzystywane także do automatycznego włączania świateł),


czujniki na podczerwień,


czujniki rejestrujące niepokojące dźwięki,


monitoring z funkcją rozpoznawania ludzkiej sylwetki. 
 

Istnieje zatem wiele sposobów na to, aby zabezpieczyć dom przed włamaniem. Co ważne, nowoczesne systemy alarmowe współpracują z dedykowaną aplikacją mobilną, z poziomu której można np. zdalnie zamknąć dom, sprawdzić, czy zamknięto okna, a także sprawdzić, co dzieje się w domu za sprawą nagrań z monitoringu w czasie rzeczywistym.

W ten sposób właściciel może mieć pełną kontrolę nad tym, co dzieje się w domu pod jego nieobecność. 

 

 

 

Systemy antynapadowe


Podobną funkcję do systemów przeciwwłamaniowych mają systemy antynapadowe. Różnica jest taka, że te pierwsze głównie chronią dom pod nieobecność domowników, a te drugie można wykorzystać, gdy jest się w domu w trakcie próby włamania lub napadu.

Są to ciche systemy alarmowe, które informują odpowiednie służby lub pracowników firmy ochroniarskiej o trwającym napadzie. Naciśnięcie przycisku może jednak aktywować także głośny alarm, jeśli zależy nam na tym, aby spłoszyć włamywaczy. Zaletą cichego alarmu jest możliwość ujęcia przestępców na gorącym uczynku. 

 

 

 


System monitoringu w domu


Monitoring nie jest co prawda systemem alarmowym, ale może być wykorzystywany w tym celu. Zazwyczaj pełni on rolę systemu przeciwwłamaniowego. Uaktywniony system zareaguje po wykryciu ludzkiej sylwetki w domu.

Nowoczesne systemy skutecznie odróżniają sylwetki, co zmniejsza ryzyko aktywacji alarmu na skutek obecności zwierząt domowych. System monitoringu w inteligentnych domach może odpowiadać także za automatyczne włączanie świateł.

Dlatego też, systemy alarmowe w nowoczesnych domach często są wyposażone właśnie w monitoring. 

 

 

 


Jakie systemy alarmowe warto wykorzystać w domu?


Współcześnie największym zainteresowaniem cieszą się systemy alarmowe stworzone w zgodzie z koncepcją smart home. Są to kompleksowe rozwiązania, które mogą obejmować systemy przeciwpożarowe, systemy ostrzegające przed gazem i czadem, a także systemy chroniące domowników przed włamaniem lub napadem.

Są to rozwiązania zautomatyzowane, które mają czuwać nad bezpieczeństwem domowników przez całą dobę. Informacje odbierane przez czujniki i kamery monitoringu są na bieżąco analizowane przez panel centralny, który w razie wykrycia zagrożenia aktywuje alarm.

Co ważne, tego typu systemy alarmowe umożliwiają sterowanie wieloma funkcjami za pośrednictwem wygodnej aplikacji mobilnej, także podczas nieobecności w domu. 

 

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.