Akademia Budowlana

Folia kubełkowa – co to jest i jakie ma zastosowanie?

Spis treści:

 

Folia kubełkowa jest stosowana jako warstwa hydroizolacyjna przy budowie fundamentów. W praktyce jednak jej zadanie nie polega na izolowaniu konstrukcji przed wilgocią i wodą, ale na stawianiu oporu korzeniom roślinnym, które odpowiadają za kapilarne podciąganie wody. W niniejszym artykule dowiesz się, czym właściwie jest folia kubełkowa, jakie dokładnie pełni funkcje, a także, w jaki sposób jest układana.

 

 

Co to jest folia kubełkowa?


Folia kubełkowa jest produkowana z polietylenu o dużej gęstości HDPE. Jest to materiał elastyczny i odporny na uszkodzenia mechaniczne. Nie przepuszcza wody i wykazuje obojętność na większość związków chemicznych występujących w gruncie.

Jest to wytłaczana folia hydroizolacyjna stosowana przy budowie fundamentów. Nie jest jednak hydroizolacją bezpośrednią, ale swoistym uzupełnieniem, który ma na celu zwiększyć żywotność hydroizolacji. Struktura wytłoczeń (potocznie zwanych kubełkami) decyduje o wysokiej trwałości na ściskanie i rozerwanie. Jednocześnie, kubełki odpowiadają za prawidłową cyrkulację powietrza i umożliwiają odprowadzanie wilgoci z fundamentów. Ma także korzystny wpływ na parametry izolacyjności termicznej. 

 

 

 


Jaką funkcję pełni folia kubełkowa?


Folia kubełkowa, określana również jako membrana kubełkowa, jest częścią warstwy hydroizolacyjnej. Jej zadaniem nie jest jednak bezpośrednio ochrona przed wilgocią i wodą. Materiał ten ma zapobiec kapilarnemu podciąganiu wody oraz zatrzymać przerastanie korzeni roślinnych występujących w okolicy fundamentów. W rezultacie, folia kubełkowa pełni rolę przeciwkorzenną, a jej głównym zadaniem jest ochrona właściwej hydroizolacji właśnie przed korzeniami. Dlatego też, materiał odznacza się przede wszystkim wysoką trwałością na ściskanie i rozerwanie. 


Jak już mówiliśmy, folia kubełkowa jest paroprzepuszczalna i umożliwia odprowadzanie wilgoci z fundamentów. Jest to także materiał poprawiający izolacyjność termiczną. To zasługa wytłoczeń o wysokości 8-20 mm, zwanych potocznie kubełkami. I to właśnie od nich pochodzi nazwa tego materiału. Folia kubełkowa jest odporna także na działanie grzybów, bakterii, ale również gryzoni. Jej trwałość użytkowa może sięgać nawet do 100 lat. 

 

 

 


Na co zwrócić uwagę przy wyborze folii kubełkowej?


Kluczowym parametrem folii kubełkowej jest grubość, od której zależy trwałość materiału. Im grubsza folia, tym wyższy stopień ochrony, ale i niestety wyższe koszty zakupu. Do izolacji fundamentów nie należy jednak stosować folii cieńszej, niż 0,5 mm. Grubość folii wpływa na jej ciężar, a także na wytrzymałość na ściskanie. I to właśnie wytrzymałość na ściskanie powinna być sprawdzona przed zakupem. Różnice w materiałach są bowiem bardzo duże. Weźmy folię 0,4 mm w przypadku której jest to zaledwie 120 kN/n2 i folię 0,6 mm, przy której jest to już 250 kN/m2. Dlatego też, folia kubełkowa powinna być dostatecznie gruba, aby zaoferować większą wytrzymałość. 

 

 

 


W jaki sposób układana jest folia kubełkowa?


Stopień ochrony zależy w dużej mierze także od prawidłowego montażu folii kubełkowej. Jest ona układana na podłożu wytłoczeniami skierowanymi do ściany lub do podłoża. Do montażu wykorzystuje się gwoździe lub kołki. To oznacza konieczność zastosowania podkładek uszczelniających w miejscach zastosowania łączników mechanicznych. Gwoździe przybija się w odstępie co 15 – 50 cm do górnego pasa folii lub do wytłoczenia.

Przy montażu wykorzystuje się również taśmę butylową, której zadaniem jest uszczelnienie miejsc, w których łączą się ze sobą kolejne pasy. Współcześnie dostępne są także nowoczesne folie kubełkowe wyposażone w system zatrzasków. 

 

 

 


Zastosowanie folii kubełkowej w budownictwie


Folia kubełkowa znajduje zastosowanie przede wszystkim przy budowie fundamentów i ma zagwarantować ochronę przeciwkorzenną właściwej hydroizolacji. Zapobiega także kapilarnemu podciąganiu wody w układzie poziomym oraz zwiększa ochronę przed gryzoniami. A zatem, choć bezpośrednim zadaniem folii kubełkowej nie jest izolacja przed wilgocią i wodą, to ciężko o szczelną i żywotną hydroizolację bez zastosowania tego materiału.
Zastosowanie folii kubełkowej jest jednak znacznie szersze. Stosuje się ją wszędzie tam, gdzie konstrukcję trzeba chronić przed rozrastającymi się korzeniami. Do takich miejsc możemy zaliczyć chociażby taras czy strop. Folia kubełkowa jest także niezbędna na stropodachach odwróconych projektowanych z myślą o urządzeniu zielonego dachu na ich powierzchni. Materiał ten znajduje zastosowanie także w budownictwie inżynieryjnym, chroniąc podziemne zbiorniki, wiadukty, tunele czy przepusty.

A zatem, choć jest to materiał, o którym nie mówi się wiele w kontekście budowy domu, jego rola w kontekście trwałości budynku jest nie do przecenienia. 

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.