Akademia Budowlana

Ogrzewanie w domu energooszczędnym – jaką formę ogrzewania najlepiej wybrać?

Spis treści:

 

Współczesne domy muszą spełniać szereg norm związanych z mniejszym zapotrzebowaniem na energię pierwotną do celów grzewczych. W ten sposób dąży się do obniżenia zużycia energii pochodzącej z nieodnawialnych źródeł, a ponadto czyni dom przyjaźniejszym dla środowiska. Istotny wpływ ma ogrzewanie w domu energooszczędnym. W tym artykule powiemy kilka słów o tym, jakie ogrzewanie okaże się najlepszym rozwiązaniem w tego typu budynkach. 

 

 

 

Czym charakteryzują się energooszczędne domy?


Od kilku lat wprowadza się kolejne normy, które mają uczynić nowe domy bardziej energooszczędnymi i przyjaznymi dla środowiska. Zgodnie ze standardem WT 2021, zapotrzebowanie na energię pierwotną do celów grzewczych, wentylacji i klimatyzacji w nowym domu nie powinno być wyższe, niż 70 kWh/(m2∗rok). W przypadku domów energooszczędnych to zapotrzebowanie nie przekracza 50 kWh/(m2∗rok). Aby uzyskać tak niskie zapotrzebowanie, dom musi być zbudowany z materiałów zapewniających niskie przenikanie ciepła, a także wyposażony w wydajny system grzewczy. 


W domach energooszczędnych stosuje się bardzo jakościowe i szczelne warstwy termoizolacyjne, które są w stanie skutecznie zmniejszyć współczynnik przenikania ciepła dla poszczególnych przegród. Stosuje się także okna produkowane przy użyciu nowoczesnych technologii, pozwalające skutecznie zmniejszyć utratę energii w tych newralgicznych miejscach domu. Budynek musi zostać wyposażony w wydajny system grzewczy, a także w wentylację mechaniczną, która w odróżnieniu od wentylacji grawitacyjnej pozwala skutecznie zmniejszyć utratę ciepła. 

 

 

 


Jakie instalacje grzewcze stosuje się w energooszczędnym domu?


Aktualnie największym zainteresowaniem cieszą się pompy ciepła, które z dostępnych opcji oferują zdecydowanie najwyższą sprawność. Pod pojęciem sprawności rozumiemy stosunek wyprodukowanego ciepła do energii zużytej w tym celu. Gazowe piece kondensacyjne są w stanie nieco przekroczyć próg 100% (co oznacza nadwyżkę ciepła względem zużytej energii), ale to nic w porównaniu z pompami ciepła, które mogą osiągać sprawność na poziome powyżej 500%. 


Wiele zależy jednak od rodzaju pompy ciepła, a także powierzchni domu, w jakim została użyta. Możemy wyróżnić trzy rodzaje pomp ciepła: powietrzne (czerpią ciepło z powietrza zewnętrznego), wodne (czerpią ciepło z wód gruntowych i powierzchniowych), a także gruntowe (źródłem ciepła jest grunt położony poniżej strefy przemarzania). W Polsce największym zainteresowaniem cieszą się pompy ciepła powietrzne i gruntowe, a znacznie rzadziej stosuje się wodne. Pompa ciepła może ogrzewać wodę w obiegu centralnego ogrzewania, ale także wodę użytkową. 

 

 

 


Wybór instalacji grzewczej a powierzchnia domu


W domach energooszczędnych o powierzchni do 200 m2 najczęściej stosuje się pompy powietrzne, które przy małej i średniej powierzchni potrafią uzyskać najwyższą wydajność. Zaletą pompy powietrznej jest niższy koszt zakupu oraz montażu. Dużo droższe okazują się pompy gruntowe, a co za tym idzie, stosuje się je zwykle w większych domach, o powierzchni powyżej 200 – 300 m2. Jednocześnie, w bardzo dużych domach, powyżej 300 m2 można rozważyć dwa systemy grzewcze, które będą się nawzajem uzupełniać. Najpopularniejszym połączeniem jest pompa ciepła i kocioł gazowy, aczkolwiek obecnie dużym zainteresowaniem cieszą się także kominki z płaszczem wodnym. 

 

 

 


Dlaczego pompa ciepła jest obecnie najlepszym rozwiązaniem?


Pompa ciepła wpisuje się w coraz popularniejszy trend stosowania urządzeń OZE, które pozwalają wykorzystać odnawialne źródła energii. Pompy ciepła wykorzystują ciepło obecne w otaczającym nas środowisku. Urządzenie to wykorzystuje niewielkie ilości energii elektrycznej. Sprawność na poziomie powyżej 200-300% oznacza jednak, że pompa ciepła jest w stanie wyprodukować znacznie więcej ciepła, aniżeli zużywa energii.

Współczynnik sprawności w przypadku najbardziej wydajnych urządzeń może przekraczać nawet 600%, ale pozyskanie takiego urządzenia wiąże się oczywiście z większym wydatkiem. Ponadto, sprawność pomp powietrznych jest uzależniona od warunków atmosferycznych, przy dużych mrozach ich sprawność może spadać. 

 

 

 


Jakie systemy można zastosować poza pompą ciepła w energooszczędnym domu?


Aby pompa ciepła zaoferowała najlepsze wyniki, można wyposażyć dom energooszczędny także w inne, nowoczesne systemy. Podstawą w takich domach jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Minusem tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej są po pierwsze mostki termiczne, a po drugie uzależnienie sprawności wentylacji od warunków panujących na zewnątrz.

Wentylacja mechaniczna nie tylko nie naraża domu na utratę ciepła, ale wręcz pozwala odzyskać część ciepła wypuszczanego z domu wraz z zużytym powietrzem. Tak działa rekuperacja, która znajduje zastosowanie w coraz większej liczbie nowych domów. Ponadto warto pomyśleć o instalacji fotowoltaicznej, która dostarczy energii potrzebnej m.in. do pracy pompy ciepła. 

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.