Akademia Budowlana

Jakie zastosowania mają pustaki szalunkowe?

Spis treści:

Pustaki szalunkowe to wielozadaniowy materiał budowlany posiadający dwie funkcje. Z jednej strony jest to materiał konstrukcyjny, a z drugiej szalunek tracony. Stawianie tradycyjnych konstrukcji monolitycznych często wymaga czasochłonnego i kosztownego deskowania. Aby skrócić czas i oszczędzić pieniądze, można zdecydować się właśnie na pustaki szalunkowe. W tym artykule dowiesz się, co to za materiał, jakie posiada właściwości, a także do czego służy.

 

Czym właściwie są pustaki szalunkowe?

 

Pustaki szalunkowe to popularny materiał budowlany, który z jednej strony stanowi element nośny konstrukcji, a z drugiej stanowi szalunek tracony, w którym można zastosować zbrojenia, a następnie zalać odpowiednią zaprawą betonową. Pustaki szalunkowe najczęściej wykonuje się z betonu klasy C20/25. Ścianki pomiędzy wolnymi przestrzeniami mają od 3 do 4 cm. Możemy wyróżnić pustaki podstawowe z otwartymi bokami, pustaki narożne zamknięte z jednej strony, a także pustaki połówkowe do uzupełniania ściany przed narożnikiem.

 

Pustaki szalunkowe są dostępne w kilku wymiarach, z czego najpopularniejsze wymiary to: 49 x 25 x 25 cm, 50 x 30 x 25 cm, 50 x 20 x 20 cm oraz 50 x 24 x 24 cm. Pojedynczy pustak waży ok. 20 kg, a do zalania 1 m2 muru wybudowanego z pomocą tych pustaków potrzeba jest ok. 0,15 – 0,25 m3 zaprawy. Metr kwadratowy muru wznosi się z 8 do 10 pustaków. Koszt pojedynczego pustaka szalunkowego w zależności od wymiarów wynosi ok. 7 – 10 zł.

 

Jakie właściwości posiadają pustaki szalunkowe?

 

Pustaki szalunkowe są produkowane z wysokiej klasy betonu, co zapewnia dużą stabilność oraz wysoką wytrzymałość na ściskanie. Finalna wytrzymałość zależeć będzie oczywiście od zastosowanego zbrojenia oraz zaprawy betonowej, która wypełni puste przestrzenie. Mieszanka betonu wykorzystywana do produkcji pustaków szalunkowych jest zazwyczaj wibroprasowana, co pozwala uzyskać jednorodną i jeszcze wytrzymalszą konstrukcję. Materiał dość dobrze znosi wilgoć, choć ze względu na jego zastosowanie konieczna jest dodatkowa hydroizolacja. Kolejnym atutem jest mrozoodporność. Znając najważniejsze właściwości pustaków szalunkowych łatwiej jest się domyślić, jakie zastosowanie w budownictwie posiada ten materiał.

 

Zastosowanie pustaków szalunkowych w budownictwie

 

Z pustaków szalunkowych wznosi się przede wszystkim monolityczne ściany fundamentowe oraz ściany piwniczne. W ten sposób można znacznie skrócić czas potrzebny do budowy fundamentów. Zamiast czasochłonnego deskowania stosuje się bowiem szalunek tracony w postaci wytrzymałych pustaków szalunkowych, które jednocześnie są elementem konstrukcyjnym. Z pustaków szalunkowych można wznosić także: ściany nośne i działowe, slupy, ogrodzenia, baseny, a także niewielkie budynki gospodarcze, jak chociażby garaże czy składziki. Materiał ten stanowi także dobrą alternatywę dla kamieni i cegieł przy budowie murów oporowych.

 

W jaki sposób wznosi się konstrukcje z pustaków szalunkowych?

 

Podstawa, na której ustawia się pustaki szalunkowe (np. ławy fundamentowe) muszą zostać odpowiednio zaizolowane z pomocą hydroizolacji poziomej. Najczęściej stosuje się papę bitumiczną lub emulsję asfaltowo-kauczukową. Następnie wznosi się konstrukcję muru na sucho. Jeśli podstawa jest nierówna, można zastosować warstwę zaprawy cementowej. Pustaki szalunkowe należy ustawiać na zakładkę z zachowaniem przesunięć pomiędzy spoinami pionowymi.

 

Kolejnym krokiem jest zbrojenie ścian z pomocą stalowych prętów, które umieszcza się na specjalnie wyprofilowanych ściankach poprzecznych pustaka. Zbroić można również słupki i rdzenie w pustakach narożnych. Wzdłuż warstwy fundamentów położonej najwyżej stosuje się dwa pręty zbrojeniowe o średnicy przynajmniej 12 mm. Będzie to wieniec ścienny. Po zbrojeniu pustaków można wypełnić je betonem. Zwykle stosuje się beton klasy C18/20 lub C20/25. Do wypełnienia metra kwadratowego muru potrzeba od 0,15 do 0,25 m3 betonu w zależności od grubości ściany. Kolejne warstwy można układać po kilku tygodniach, po dokładnym związaniu zaprawy.

 

Najważniejsze zalety pustaków szalunkowych

 

Pustaki szalunkowe to bardzo popularny materiał budowlany znajdujący szerokie zastosowanie w budownictwie. Stanowi bowiem korzystną alternatywę dla czasochłonnego i kosztownego stosowania deskowania lub innych form szalunku. Zastosowanie pustaków szalunkowych pozwala zatem znacząco skrócić czas pracy, a jednocześnie zoptymalizować koszty. Najczęściej wykorzystuje się ten materiał do budowy ścian fundamentowych i piwnicznych, ale również do murowania mniejszych obiektów oraz elementów zagospodarowania terenu, np. ogrodzeń czy murów oporowych. To wytrzymały materiał odznaczający się dużą wytrzymałością na ściskanie, niewrażliwością na wilgoć i mrozoodpornością.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.