Akademia Budowlana

Budowa domu systemem gospodarczym czy systemem zleconym? Porównujemy!

Spis treści:

Budowa domu może być realizowana w dwóch systemach: gospodarczym oraz zleconym. Różnica pomiędzy nimi jest bardzo istotna – w systemie gospodarczym to inwestor ponosi znaczną część odpowiedzialności za budowę domu, natomiast w systemie zleconym za realizację odpowiada wybrana firma budowlana. W tym artykule przybliżymy oba te systemy, wskażemy ich wady i zalety, a także opowiemy na pytanie, który system jest korzystniejszy: gospodarczy czy zlecony.  

 

Na czym polega budowa domu systemem gospodarczym?

 

Budowa domu systemem gospodarczym wymaga od inwestora poświęcenia dużej ilości czasu. To inwestor staje się bowiem koordynatorem prac budowlanych. To on musi wskazać kierownika budowy, być na miejscu podczas odbiorów prac budowlanych, organizować niezbędne materiały budowlane i sprzęt, a także zatrudniać poszczególnych podwykonawców, czy to w formie firm budowlanych czy też pojedynczych fachowców odpowiedzialnych za wąski obszar prac budowlanych. Ponadto, w systemie gospodarczym część prac budowlanych, zwłaszcza tych prostszych i nie wymagających fachowych umiejętności, inwestor może wykonywać samodzielnie lub z pomocą członków rodziny i znajomych. Budowa domu systemem gospodarczym wymaga jednak dobrej znajomości rynku budowlanego – wszelkie błędy i opóźnienia generują dodatkowe koszty.

 

Jak przebiega budowa domu systemem zleconym?

 

W ramach budowy domu w systemie zleconym inwestor przekazuje odpowiedzialność za realizację projektu na firmę budowlaną, która zajmie się wykonaniem wszystkich prac budowlanych od a do z. W praktyce, inwestor może podpisać umowę na realizację prac do uzyskania konkretnego etapu budowy, np. stanu surowego lub stanu deweloperskiego. W tym modelu to firma odpowiada za załatwienie materiałów budowlanych, sprzętu oraz fachowców potrzebnych do wykonania określonych prac. Przedstawiciel firmy budowlanej z pełnomocnictwem może reprezentować inwestora także w sprawach formalnych. Rola inwestora ogranicza się do zapewnienia dostatecznie dużego kapitału w umówionym terminie.

 

Jakie korzyści oferuje system gospodarczy? Jakie są jego wady?

 

Jako największą zaletę systemu gospodarczego podaje się to, że w ten sposób można dużo taniej wybudować dom. Inwestor sam wybiera podwykonawców, a zatem może wybierać te firmy lub fachowców, oferujących najniższe stawki. Dodatkowo może sam wybrać materiały budowlane, a nawet samodzielnie wykonać niektóre prace. To daje znacznie większą kontrolę nad budżetem. Niestety, jest to tylko pozorne. Aby budowa domu w systemie gospodarczym rzeczywiście była tańsza, inwestor musi dysponować sporą wiedzą i umiejętnościami. Wszelkie błędy popełnione w tym systemie automatycznie przekładają się na dużo wyższe koszty.

 

Minusy są oczywiste. Inwestor ponowi dużo większą odpowiedzialność za to, aby prace budowlane zostały wykonane w sposób fachowy i zgodny z projektem. Jednocześnie, inwestor musi poświęcać swój czas na koordynację działań, odbiory prac budowlanych, załatwianie formalności, pozyskiwanie materiałów, wynajmowanie podwykonawców. Ograniczone wsparcie w tej kwestii zapewnia kierownik budowy, którego również zatrudnia inwestor. Dodatkowo, błędy popełniane w tym modelu mogą znacząco wydłużyć czas trwania budowy domu.

 

Jakie zalety i wady posiada system zlecony?

 

W systemie zleconym inwestor przede wszystkim oszczędza czas i przenosi odpowiedzialność za realizację na firmę budowlaną. To firma zajmie się pozyskaniem materiałów, dostarczeniem sprzętu oraz zapewnieniem fachowców na placu budowy. Co więcej, kompleksowa budowa domu może obejmować również wsparcie inwestora w trakcie wielu różnych formalności, chociażby przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę. Interesy inwestora może reprezentować pełnomocnik, który zajmie się chociażby odbiorem prac budowlanych. Kolejnym plusem jest to, że budowa domu w systemie zleconym jest dużo szybsza.

 

Jeśli chodzi o wady, to koszty budowy domu w systemie zleconym średnio okazują się wyższe o ok. 20-30% w porównaniu z systemem gospodarczym. Jednak to tylko teoria, ponieważ w praktyce ceny w systemie gospodarczym zależą od wielu złożonych czynników. Dość istotnym minusem jest jednak to, że w systemie zleconym inwestor musi od razu dysponować całą kwotą potrzebną do zrealizowania projektu do umówionego stanu.

 

Jaki system budowy domu wybrać: gospodarczy czy zlecony?

 

Więcej korzyści zdecydowanie oferuje system zlecony, w którym inwestor oszczędza czas, ogranicza odpowiedzialność za projekt po swojej stronie, a ponadto uzyskuje kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach budowy. Jednocześnie, budowa domu przebiega dużo szybciej i sprawniej – jeśli inwestor marzy o wybudowaniu domu pod klucz w trakcie jednego sezonu, wybór systemu zleconego jest w zasadzie jedyną opcją. Na korzyść systemu gospodarczego teoretycznie przemawiają niższe koszty. Można oszczędzić nawet 20-30% kosztów, ale warunkiem jest bezbłędna koordynacja działań i wybór odpowiednich fachowców, a to dość odpowiedzialne i trudne zadanie.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.