Akademia Budowlana

Co to jest deskowanie dachu i czy powinniśmy się na nie zdecydować?

Spis treści:

Deskowanie dachu polega na stworzeniu dodatkowej warstwy krycia, na której umieszczone zostanie pokrycie właściwe. W przypadku niektórych domów jest to rozwiązanie obligatoryjne, podczas gdy w innych opcjonalne. Deskowanie to technika wykorzystywana w dachach spadzistych, zarówno dwuspadowych, jak i czterospadowych. Z tego artykułu dowiesz się, na czym konkretnie polega deskowanie dachu i w jakich sytuacjach warto się na to zdecydować.

 

Na czym polega deskowanie dachu?

 

Deskowanie dachu polega na stworzeniu warstwy podłoża pod docelowe pokrycie dachu. Wówczas, na krokwiach i warstwach wstępnego krycia umieszcza się deski, które będą stanowić sztywne pokrycie. Następnie stosuje się pokrycie płaskie w postaci papy, gontów bitumicznych, ewentualnie wodoodpornej membrany. Kolejny krok do kontrałaty i ławy i na końcu docelowe pokrycie dachu, np. dachówka czy blachodachówka. W przypadku tych pokryć deskowanie jest zazwyczaj opcjonalne. Jako obligatoryjną warstwę, deskowanie stosuje się pod gontami bitumicznymi i papami. Konstrukcja usztywnia dach, zwiększa jego wytrzymałość i odporność na czynniki atmosferyczne.

 

Deskowanie możemy podzielić na pełne i niepełne. To pierwsze jest stosowane na całym dachu. Jest wymagane w przypadku krycia dachu płaskim materiałami, takimi jak chociażby papa, gont czy blacha, które muszą zostać odpowiednio podparte. Z kolei deskowanie niepełne polega na rozmieszczeniu desek w strategicznych miejscach, celem usztywnienia i wzmocnienia konstrukcji. To rozwiązanie zwykło się stosować pod pokrycie w postaci blachy czy blachodachówki. Niepełne deskowanie wykonuje się zazwyczaj także w przypadku pokrycia dachówką ceramiczną lub betonową.

 

Jakie korzyści oferuje deskowanie dachu?

 

Jeśli w przypadku wybranej konstrukcji dachu deskowanie jest jedynie opcjonalne, wciąż warto zastanowić się nad tym rozwiązaniem. Chociaż wiąże się to z większymi kosztami, deskowanie dachu może zaoferować wiele korzyści, do których możemy zaliczyć:

 

A zatem, deskowanie dachu to rozwiązanie, które może zaoferować inwestorom sporo korzyści. Nie dziwi zatem fakt, że w tak wielu nowych domach stosuje się deskowanie, chociażby niepełne, które zaoferuje kilka z powyższych atutów.

 

Jakie są minusy deskowania dachu?

 

Deskowanie dachu to pożądane rozwiązanie, ale warto pamiętać o tym, że posiada ono pewne minusy. Jednocześnie, niektóre wady można skutecznie wyeliminować poprzez prawidłowe wykonanie konstrukcji. Niemniej jednak, wady deskowania to:

 

A zatem, większość minusów ogranicza się tak naprawdę to wyższych kosztów. Większy ciężar dachu przy odpowiednio dobranej więźbie nie ma większego znaczenia, natomiast o odpowiednią wentylację można zadbać za sprawą licznych rozwiązań systemowych, które można wybrać wraz z pokryciem dachowym, dedykowanych dachom z pełnym deskowaniem.

 

Z jakiego materiału wykonuje się deskowanie?

 

Do deskowania dachu wykorzystywane jest drewno o niskim stopniu wilgotności poddane impregnowaniu ciśnieniowemu. W tym celu najczęściej wykorzystywane jest drewno świerkowe lub sosnowe. W przypadku deskowania pod gonty bitumiczne często wykorzystuje się gładkie deski mocowane na pióro i wpust. Deskowanie powinno być dostatecznie trwałe i wytrzymałe, a zarazem nie powinno być zbyt ciężkie. Istotną kwestią jest zatem grubość desek. Zwykle wybiera się desko o grubości 24-25 mm. Pełne deskowanie dachu można wykonać także z pomocą płyt OSB lub MFP. To tańsza, ale zarazem mniej jakościowa alternatywa.

 

Kiedy warto zdecydować się na deskowanie dachu?

 

Deskowanie dachu to rozwiązanie obligatoryjne w przypadku dachów spadzistych, które zostaną pokryte gontem bitumicznym lub papą. Materiał ten bez usztywnienia mógłby się z czasem zapadać, co prowadziłoby do powstawania skroplin. Deskowanie, przynajmniej niepełne, jest wymagane także w przypadku dachów pokrytych blachą oraz blachodachówką. Jeśli chodzi o dachy zwieńczone dachówką ceramiczną lub asfaltową, tutaj deskowanie jest zazwyczaj opcjonalne, ale zdaniem ekspertów, warto wykonać chociażby niepełne deskowanie. Niezależnie od pokrycia, deskowanie zawsze zwiększa wytrzymałość dachu, jego izolacyjność oraz odporność na wiele czynników.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.