Akademia Budowlana

Co to jest wieniec? Jaką rolę pełni w budynku?

Spis treści:

Inwestor przygotowujący się do budowy domu spotka się z wieloma specjalistycznymi pojęciami, które początkowo nie mówią mu zbyt wiele. Większości osób, słowo wieniec kojarzy się przede wszystkim z kwiatami. W budownictwie jest to natomiast bardzo istotny element konstrukcyjny łączący strop ze ścianami nośnymi. W tym artykule dowiesz się, czym właściwie jest strop, jakie pełni funkcje w budynku, a także w jaki sposób powstaje.

 

Czym jest wieniec w budownictwie?

 

Wieniec to element konstrukcyjny w formie belki żelbetowej umieszczonej w ścianach budynku na wysokości stropu. Wieniec okala strop lub stropodach i łączy się z nim. W ten sposób, obciążenia generowane przez strop są przenoszone na ściany nośne, a następnie odprowadzane do fundamentów. Jest to zatem bardzo istotna konstrukcja, a jej kształt i wykonanie reguluje w naszym kraju norma PN-B-03002 obejmująca konstrukcje murowane. Zbrojenie wieńca musi bezpiecznie przenosić siły rozciągające nie mniejsze niż 15 kN na metr odległości między ścianami poprzecznymi.

 

Jakie funkcje pełni wieniec w budynku?

 

Wieniec jest jednym z elementów nośnych, których głównym zadaniem jest przenoszenie sił rozciągających pojawiających się w tarczach stropowych w wyniku ich pracy na ściany nośne, które następnie odprowadzają obciążenia do fundamentów. Prawidłowe wykonanie wieńca ma zatem ogromne znaczenie w kontekście trwałości tego budynku. Wieniec przenosi także siły powstające na skutek wiatru i obciążenia generowanego przez śnieg, jak również siły powstałe w wyniku nierównomiernych odkształceń budynku. W przypadku lokalnego zniszczenia ścian konstrukcyjnych jest w stanie zapobiec całkowitemu zawaleniu się budynku.

 

Wieniec wykonuje się na każdej kondygnacji budynku w poziomie stropów, wzdłuż wszystkich ścian konstrukcyjnych i po całym obwodzie budynku. A zatem, element ten łączy ze sobą stopy oraz wszystkie ściany konstrukcyjne. Pełni także rolę elementu usztywniającego cały budynek i wzmacniającego jego wytrzymałość na wszelkie obciążenia. Odpowiedzialne funkcje wieńca sprawiają, że musi on być wykonywany zgodnie z obowiązującymi standardami i normami. Chodzi tu m.in. o prawidłowe dobranie i wykonanie zbrojeń, a także zastosowanie betonu o odpowiedniej klasie.

 

Rodzaje wieńców stosowanych w budownictwie

 

Wieniec powinien być dobrany do rodzaju stosowanego stropu. Możemy wyróżnić wieńce: opuszczone, równe oraz podniesione. Wieniec opuszczony stosuje się we wszystkich rodzajach stropów gęstożebrowych. Belki prefabrykowane nie powinny opierać się na murze i powinny być okryte dostatecznie grubą warstwą betonu. W tym celu stosuje się deskowanie, które pozwala ułożyć dolne pręty zbrojeniowe pod belkami stropowymi, natomiast górne nad zbrojeniem belek.

 

Wieniec równy jest wskazany w przypadku stropów budowanych z prefabrykowanych płyt. Przykładem takiego stropu jest strop żerański. Zanim osadzi się płyty na ścianach, wykonuje się poduszkę betonową, na której następnie wykonuje się zbrojenie wieńca. Dopiero w tym momencie możliwe jest bezpieczne osadzenie płyt stropowych. Z kolei wieniec podniesiony wykorzystuje się w stropach monolitycznych. Jest położony nieco wyżej, niż płyta żelbetowa, co znacznie ułatwia wykonanie zbrojenia. Stosując wieniec podniesiony można także wykonać żelbetową konstrukcję zespoloną ze stropem, która zastąpi ściankę kolankową. Jest to rozwiązanie powszechne w domach z poddaszem.

 

W jaki sposób dobiera się wieniec przy budowie domu?

 

To jedno z odpowiedzialnych zadań, za które odpowiada architekt tworzący projekt domu. To on wybiera odpowiedni rodzaj stropu oraz wieńca w zależności od parametrów technicznych budynku. Czynnikiem mający spory wpływ na te decyzje jest chociażby rozpiętość ścian poprzecznych. Wieniec musi być prawidłowo dobrany do rodzaju stropu. Architekt wskazuje szczegółowe informacje na temat tego, jak wykonać zbrojenie, a także, jaka ma być klasa betonu przeznaczonego do zalewania konstrukcji. W przypadku gotowego projektu można wprowadzić pewne zmiany, za co odpowiada architekt odpowiedzialny za adaptację projektu.

 

Jak powstaje wieniec stropowy?

 

Kluczową kwestią jest wybór odpowiednich zbrojeń, które zagwarantują bezpieczne przenoszenie obciążeń. Zwykle są to pręty stalowe o średnicy 10-122 mm połączone ze sobą strzemionami o średnicy 6 mm. Zwykle stosuje się cztery główne pręty, ale w narożnikach można zastosować dodatkowe pręty wygięte. Zbrojenie układa się na wszystkich ścianach (albo na uprzednio wykonanej poduszce betonowej). Zbrojenie zalewa się betonem zazwyczaj równolegle z zalewaniem konstrukcji stropu, choć w przypadku stropów monolitycznych proces ten dzieli się na dwa etapy. Mogą zatem wystąpić pewne różnice w zależności od rodzaju stropu i wieńca.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.