Akademia Budowlana

Budowa domu – co powinna zawierać umowa z wykonawcą?

Podpisanie umowy z wykonawcą na budowę domu to bardzo ważny moment. Warto wiedzieć, co powinna zawierać umowa i na co zwracać uwagę, aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień. Dobrze skonstruowana umowa jednoznacznie określa obowiązki wykonawcy oraz inwestora, a także zawiera szczegółowy harmonogram wszystkich prac.


Budowa domu i umowa z wykonawcą — co powinno być zawarte w umowie?


• Jednoznaczny koszt budowy domu — powinna być podana dokładna kwota na każdy z etapów budowy;
• Data rozpoczęcia i zakończenia budowy — należy uwzględnić, że warunki pogodowe takie jak obfite deszcze, mrozy czy wiatr mogą opóźnić budowę;
• Zakres obowiązków wykonawcy oraz inwestora;
• Data i miejsce zawarcia umowy;
• Imiona, nazwiska lub nazwy firm oraz adresy stron;
• Okres gwarancji na prace budowlane.


Jednoznaczny koszt budowy domu


Nie chodzi tylko o ostateczny koszt budowy domu, ale także o koszty poszczególnych etapów. W umowie powinno być wyszczególnione, ile wyniesie wylanie fundamentów, ile stan surowy otwarty, a ile stan surowy zamknięty. Najlepiej też wyszczególnić konkretne prace budowalne — jaki będzie koszt montażu stolarki drzwiowej i okiennej, koszt pokrycia fachowego, elewacji, montażu poszczególnych instalacji itp.


Data rozpoczęcia i zakończenia budowy


W umowie powinna być podana dokładna data rozpoczęcia i zakończenia budowy. Dodatkowo należy ustalić harmonogram poszczególnych etapów budowy. Budowa domu może zakończyć się wcześniej lub opóźnić i warto to uwzględnić podczas ustalanie terminu zakończenia budowy. Opóźnienia mogą wynikać z występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, chociaż zdarza się to coraz rzadziej. Czasami opóźnienia wynikają z chwilowego braku danego materiału budowlanego w hurtowni. Jednak w takiej sytuacji najczęściej można dokonać zakupu w innym miejscu lub znaleźć zamiennik.


Zakres obowiązków wykonawcy oraz inwestora


W umowie powinien być określony dokładny zakres prac, a także materiały budowlane, jakie mają być użyte. W przypadku materiałów należy wyraźnie zaznaczyć, kto będzie odpowiadał za ich zakup i transport na budowę — wykonawca czy inwestor? Firmy remontowe i budowlane mają możliwość zakupu materiałów w hurtowniach budowlanych w atrakcyjnych cenach. Z doświadczenia wiedzą też, które materiały są najlepsze. Dlatego lepiej, jeśli zakup materiałów jest po stronie wykonawcy. Oczywiście wszystkie zakupy powinny być najpierw konsultowane z inwestorem.


W umowie konieczne trzeba też podać klasę lub gatunek materiałów. W umowie powinny być wyszczególnione etapy budowy domu (jeśli jeden wykonawca realizuje więcej niż jeden etap). Wyróżnia się: stan zero, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, stan deweloperski oraz dom pod klucz. Warto dokładnie określić, jakiego rodzaju prace każdy etap obejmuje. Teoretycznie każdy wykonawca powinien wiedzieć, jakie prace budowlane obejmuje każdy z etapów, ale w praktyce może się okazać inaczej. Aby nie było nieporozumień najlepiej dokonać stosownych zapisów.


Imiona, nazwiska lub nazwy firm oraz adresy stron


Umowa powinna zawierać dokładne dane stron umowy. W przypadku inwestora jest to imię, nazwisko, adres oraz numer PESEL. Wykonawca musi podać nazwę i adres firmy oraz numer wpisu do CEDIG. Dodatkowo w przypadku spółek prawa handlowego wykonawca powinien podać numer wpisu do KRS.


Okres gwarancji na prace budowlane


Profesjonalny wykonawca zawsze daje gwarancję na wykonane przez siebie czy firmę prace. W umowie powinno być dokładnie określone co i w jakim terminie podlega gwarancji.


Wszystkie zmiany w umowie powinny być zapisane w formie aneksu do umowy.


Przed sporządzeniem umowy z wykonawcą na budowę domu, warto skorzystać z kalkulatora budowy domu. Dzięki temu poznamy średnie ceny budowy domu w poszczególnych rejonach Polski. Orientacyjna znajomość kosztów budowy ułatwi nam rozmowę i ewentualne negocjacje z wykonawcą.
 

.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt90@new-house.com.pl
+48 504 125 130
* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*

Tak   Nie
WWyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.