Akademia Budowlana

Dom w standardzie NF40 i NF15

Spis treści:

Coraz wyższe koszty energii oraz paliw opałowych sprawiają, że inwestorzy dysponujący nieco większym budżetem chętnie decydują się na budowę domu energooszczędnego lub pasywnego. Domy te są zaprojektowane w taki sposób, aby do minimum ograniczyć ich zapotrzebowanie elektryczne na energię pochodzącą z nieodnawialnych źródeł. Dom w standardzie NF40 to dom energooszczędny, a dom NF15 to dom pasywny. Co charakteryzuje takie domy?

 

Co oznaczają standardy NF40 i NF15?

 

Standardy NF40 i NF15 odnoszą się do domów energooszczędnych (NF40) oraz pasywnych (NF15). Uzyskanie takiego standardu wymaga zastosowania określonych materiałów budowlanych, celem zapewnienia niskiego współczynnika przenikania ciepła dla poszczególnych przegród. W ten sposób zmniejsza się zapotrzebowanie takiego domu na energię potrzebną do ogrzania domu pochodzącą z nieodnawialnych źródeł. To istotne w kontekście ewentualnych dotacji, które aktualnie można uzyskać na budowę domu energooszczędnego lub pasywnego.

 

Zgodnie ze standardami WT 2021, zapotrzebowanie nowego budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia czy przygotowania ciepłej wody użytkowej nie może przekraczać 70 kWh/m2·rok. Domy energooszczędne i pasywne idą o krok dalej i zmniejszają to zapotrzebowanie do 40 kWh/m2·rok w przypadku domów energooszczędnych oraz 15 kWh/m2·rok w przypadku domów pasywnych. Jednocześnie, współczynnik przenikania przegród powinien być dostosowany do strefy klimatycznej, w jakiej znajduje się dany budynek.

 

Jakie wymagania musi spełniać dom energooszczędny?

 

Standard NF40 odnosi się do domów energooszczędnych. Podstawowy warunek to ograniczenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia czy przygotowania ciepłej wody użytkowej do poziomu nieprzekraczającego 40 kWh/m2·rok. Aby to osiągnąć, należy zachować wszystkie standardy WT2021 w kwestii współczynnika przenikania ciepła dla poszczególnych przegród. Taki dom musi być również wyposażony w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Budynek powinien być wyposażony także w ochronę przed przegraniem w postaci elementów zacieniających.

 

Jakie normy musi spełniać dom pasywny?

 

Jeszcze bardziej rygorystyczne warunki obowiązują w przypadku domów pasywnych, do których odnosi się standard NF 15. Zapotrzebowanie na energię pierwotną do celów grzewczych, wentylacji chłodzenia nie może przekraczać w takich domach 15 kWh/m2·rok. Współczynnik przenikania ciepła nie mogą być wyższe, niż 0,15 W/m2·rok. Wiele zależy jednak od strefy klimatycznej, w jakiej znajduje się budynek. Domy pasywne również muszą być wyposażone w ochronę przed przegrzewaniem oraz w wentylację mechaniczną z rekuperacją. Do celów grzewczych wykorzystuje się natomiast technologie OWE, czyli wykorzystujące odnawialne źródła energii, na przykład: pompę ciepła, fotowoltaikę, turbinę wiatrową.

 

Dotacja na budowę domu energooszczędnego lub pasywnego

 

W Polsce istnieje obecnie program dotacji na budowę domów energooszczędnych i pasywnych. Odpowiada za niego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku domów energooszczędnych o standardzie NF40 można uzyskać dotację do 30,000 zł, natomiast w przypadku domów pasywnych o standardzie NF15 do 50,000 zł. Uzyskanie takiej dotacji wymaga jednak spełnienia wielu rygorystycznych warunków oraz dostarczenia do NFOŚiG kompletnej dokumentacji projektowej. Jest to jednak gra warta świeczki, patrząc na kwoty dotacji.

 

Budowa domów energooszczędnych i pasywnych jest dużo droższa od domów spełniających standardy WT 201. Może to być nawet 20-30% więcej w przypadku domów energooszczędnych i nawet 50% w przypadku domów pasywnych. Biorąc jednak pod uwagę bardzo niskie zapotrzebowanie energetyczne, domy w standardzie NF40 i NF15 aktywnie generują oszczędności, które przez kolejne lata będą zwracać koszty związane z budową takiego domu. A zatem, inwestorzy dysponujący nieco większym budżetem powinni zainteresować się takimi domami.

 

Charakterystyka energetyczna a standardy NF40 i NF15

 

Projekty budowlane domów muszą być wyposażone w charakterystykę energetyczną. Jest to dokument, który określa zapotrzebowanie energetyczne budynku na energię pierwotną pochodzącą z nieodnawialnych źródeł. Dokument ten stwierdza, czy dany projekt spełnia obowiązujące standardy WT 2021. To w nim znajdują się także informacje potrzebne do tego, aby stwierdzić, czy dom posiada standard NF15 lub NF40. Co więcej, od przyszłego roku o charakterystykę energetyczną będą musieli zadbać także właściciele starszych domów, natomiast termomodernizacji budynku będzie oznaczała konieczność uzyskania aktualnej charakterystyki.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.