Akademia Budowlana

Odprowadzenie wody z rynien – prywatna sprawa czy obowiązek prawny?

Po wybudowaniu domu musimy zatroszczyć się o wiele rzeczy związanych z jego eksploatacją – jedną z nich jest odprowadzanie wody z rynien. Większość inwestorów wychodzi z założenia że skoro mają zamontowane rynny, to problem ich nie dotyczy, a tak nie jest. Woda spływająca z rynien może uszkodzić dom i zagospodarowanie terenu, a z tego powodu można nawet ponieść konsekwencje prawne. Dlatego tez odprowadzenie wody jest dosyć istotną kwestią.

Zgodnie z art. 29. prawa wodnego, właściciel gruntu nie może zmienić stanu wód na gruncie, ani kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody odpadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Dodatkowo, jeżeli wody na gruncie są szkodliwe dla gruntów sąsiednich, władze mogą nakazać przywrócenie stanu pierwotnego lub wykonanie urządzeń przeciwdziałających szkodom. Właściciel gruntu zatem ma obowiązek odprowadzenia wody deszczowej do kanalizacji deszczowej lub odpowiednich zbiorników, ewentualnie do rowu melioracyjnego. Zgodnie z art. 74. ustawy, wykonanie urządzeń melioracji wodnych leży po stronie właściciela działki. Takich zapisów w prawie wodnym jest dość sporo, dlatego woda deszczowa nie może płynąć tam, gdzie ją poniesie, spływać na działki sąsiednie, chodniki lub ulicę.

Kolejnym argumentem przemawiającym za wykonaniem odpowiedniego odprowadzenia wody deszczowej jest podmywanie fundamentów. Woda, która stoi przez dłuższy czas tworzy błoto, a z czasem dochodzi do podmywania fundamentów domu, co skutkuje pękaniem oraz odkształceniem. Na skutek wody, która zalega na działce, grunt staje się mniej stabilny, przez co może powodować nierówne osadzanie się budynku. Nawet dobra hydroizolacja może nie uchronić nas przed rozwojem mikroorganizmów, a nawet grzybów.
 

Co zrobić z niechcianą wodą na działce?

Jeżeli nie mamy możliwości odprowadzenia wody do kanalizacji, jednym z najprostszych sposobów jest wykonanie zbiornika na deszczówkę. Sposób ten jest ekologiczny i prosty w realizacji. Zebraną wodę możemy wykorzystać ponownie do celów ogrodowych, jednak najczęściej wykonywanym rozwiązaniem jest drenaż opaskowy, stosowany głównie gdy mamy wysoki poziom wód gruntowych. Jest to wkopany w ziemię system rur drenarskich okalających budynek. Dzięki perforowanym rurom woda wpływa do środka i zostaje odprowadzona na bezpieczną dla domu odległość. Drenaż opaskowy jest montowany wokół fundamentów budynku, zbiera on nadmiar wody, która spływa w głąb ziemi oraz obniża poziom wód gruntowych wokół budynku. Drenaż możemy wykonać w różnych rodzajach gruntu:
a) na gruncie piaszczystym, gdzie poziom wody jest poniżej 2 m (jest to najlepszy wariant),
b) na gruncie piaszczystym, gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki,
c) na gruntach spoistych i glinach,
d) w glinie przy wysokim poziomie wód gruntowych.

Zastosowanie drenażu jest dobrą i skuteczną metodą na rozprowadzenie wody na naszej działce, zwłaszcza gdy mamy problem z wysokim poziomem wód gruntowych. Nawet jeżeli tego problemu nie ma, może pojawić w przyszłości, gdyż poziom wód jest dość zmienny.

Odprowadzenie wody z drenażu

W tym przypadku również istnieje kilka możliwości na pozbycie się zbędnej wody – warto to jednak przeanalizować pod kątem rodzaju gruntu, na którym stoi dom.

Jeżeli grunt na działce jest przepuszczalny, a poziom wód niski, możemy wodę zebraną z drenażu rozprowadzić po ogrodzie, zachowując odległość minimum 20 metrów od domu. Rury zakupuje się w ziemi poniżej studzienki zbiorczej systemu drenarskiego, dodatkowo możemy wykonać ozdobne oczko wodne, do którego częściowo będzie spływała woda – jest to zarazem funkcjonalne rozwiązanie i może być dodatkową dekoracją naszego ogrodu.

Kolejnym rozwiązaniem jest odprowadzenie wody poza teren działki – odbiornikiem może być system kanalizacji, rów melioracyjny, pobliskie jezioro, staw lub rzeczka. Należy pamiętać, że odbiornik powinien być usytuowany poniżej systemu drenarskiego. Wybierając jeden z odbiorników poza terenem działki, należy uzyskać odpowiednie zezwolenia oraz zgodę sąsiadów, przez których działkę miałaby być pociągnięta rura.

Odprowadzenie wody z rynien jest ważnym elementem zagospodarowania terenu i warto o nim pomyśleć już w trakcie budowy domu. Wykonanie odpowiedniego odwodnienia domu jest obowiązkowe dla każdego właściciela posesji oraz chroni dom przed szkodami i niedogodnościami wynikającymi z wody zalegającej w gruncie. Nasza firma budowlana zapewni fachową obsługę oraz doradztwo przy kompleksowej budowie Twojego domu.
 
.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt90@new-house.com.pl
+48 504 125 130
* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*

Tak   Nie
WWyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.