Akademia Budowlana

Działka rolna – czy warto w nią zainwestować?

Spis treści:

Działka położona w malowniczej i spokojnej okolicy marzy się wielu inwestorom. Niestety, za takie działki budowlane trzeba słono zapłacić. Dlatego stale przybywa osób, które zastanawiają się nad zakupem działki rolnej z myślą o wybudowaniu na niej domu. Już na wstępie trzeba jednak zaznaczyć, że jest to bardzo ryzykowna inwestycja. Decydując się na zakup działki rolnej tak na prawdę nigdy nie ma pewności, że uda się na niej wybudować dom.  

 

Co to jest działka rolna?

 

Działka rolna to inaczej grunty przeznaczone do produkcji rolnej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są oznaczone literą R. Jednak w otoczeniu tych gruntów napotkamy również działki „spokrewnione” z terenami rolnymi, a mianowicie: Łąki (Ł), sady (S-R, S-Ł, S-Ps), pastwiska (Ps) oraz nieużytki (N). Warto także zwrócić uwagę na działki RM. Są to tereny zabudowy zagrodowej, na którym możliwe jest wznoszenie domów mieszkalnych wraz z obiektami gospodarczymi niezbędnymi do prowadzenia działalności rolniczej na tym terenie.

 

Działka rolna nie jest przeznaczona pod zabudowę. Dom można wybudować jedynie na terenie zabudowy zagrodowej, ale taką możliwość mają wyłącznie rolnicy. Rolnik kupujący działkę rolną ma także możliwość wyłączenia części gruntu z produkcji rolnej właśnie z myślą o założeniu siedliska. Osoby niebędące rolnikami nie będą miały możliwości wybudowania domu w tym miejscu. Co więcej, ograniczone są nawet prawa związane z wykupieniem domów na terenach rolnych. Teoretycznie, działkę rolną można przekształcić w budowlaną, ale jest to dość problematyczne i czasochłonne. W artykule poświęconym działkom (https://new-house.com.pl/dzialki) znajdziesz wiele wartościowych informacji na temat tego, w jaki sposób szukać działki pod budowę domu, a także na co zwrócić uwagę, aby wybrać dogodną parcelę.

 

W jaki sposób zagospodarowana może być działka rolna?

 

Działki rolne oznaczone literą R to tzw. grunty orne przeznaczone do produkcji rolnej. Na ich terenie można jedynie prowadzić uprawy. Na terenach łąkowych i pastwiskach można natomiast prowadzić wypas zwierząt. Z kolei działki RM to tereny zabudowy zagrodowej, na których rolnik ma możliwość wzniesienia domu mieszkalnego i obiektów gospodarczych. Takiej możliwości nie będą miały jednak osoby nieprowadzące działalności rolniczej. Rolnicy mają także możliwość wyłączenia części terenów ornych pod założenie gospodarstwa.

 

Z perspektywy osób niebędących rolnikami, najkorzystniejszą opcją wydają się łąki oraz nieużytki. Terenów tych nie trzeba będzie wyłączać z produkcji rolnej, a przekształcenie ich w działki budowlane powinno być dużo prostsze (choć to zależy od specyfiki gruntu i dokładnej lokalizacji). Trzeba jednak powiedzieć wprost – budowa domu na działce rolnej nie jest możliwa, do momentu, aż taka działka nie zostanie przekształcona w budowlaną i nie zostanie wyłączona z produkcji rolnej.

 

Czy na działce rolnej można wybudować dom?

 

Jak już mówiliśmy, budowa domu na działce rolnej nie jest możliwa. Od tej reguły istnieją jednak dwa wyjątki – jeśli działka nie jest umieszczona w MPZP i spełnia pewne warunki (dostęp do drogi, możliwość uzbrojenia, sąsiedztwo innej zabudowanej działki), wówczas inwestor może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Trzeba jednak pamiętać o tym, że gminy również posiadają własne plany, na których dana działka może figurować z przeznaczeniem do produkcji rolnej. Wówczas gmina może odmówić wydania WZ-ki. W przypadku działek rolnych objętych MPZP konieczne będzie przekształcenie działki rolnej w budowlaną.

 

Czy możliwe jest przekształcenie działki rolnej w budowlaną?

 

Tak, teoretycznie taka możliwość istnieje. Jednak inwestor musi złożyć wniosek o zmianę przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Taka zmiana może zostać wprowadzona w ramach uchwały nowego planu. Nowy plan nie zostanie jednak uchwalony od razu – zwykle nowe uchwały wychodzą co kilka lat, a zatem inwestor będzie musiał uzbroić się w cierpliwość. Dodatkowo, organ administracji architektoniczno-budowlanej może odmówić takich zmian.

 

Bardzo istotną kwestią jest specyfika samej działki. Jeśli jest to grunt orny, wówczas decydujące znaczenie ma powierzchnia tego gruntu, a także klasa produkcji rolnej. W przypadku gruntów o wysokiej klasie (I-III) ich przekształcenie jest dużo trudniejsze, niż w przypadku niższych klas. Najłatwiej jest w przypadku łąk oraz nieużytków. Jeśli inwestor zmieni przeznaczenie działki rolnej w MPZP lub uzyska decyzję o warunkach zabudowy, wówczas konieczne jest jeszcze wyłącznie działki z produkcji rolnej. To oznacza konieczność uiszczenia opłaty jednorazowej oraz płaceni opłaty rocznej przez 10 kolejnych lat w wysokości 10% opłaty jednorazowej. Wartość tej opłaty zależy od powierzchni wyłączanych gruntów ornych oraz od ich klasy.

 

Czy opłaca się kupić działkę rolną z myślą o budowie domu?

 

Z całą pewnością jest to inwestycja bardzo ryzykowna. Inwestor nigdy nie ma pewności, że taka inwestycja zakończy się happy-endem, ponieważ przekształcenie działki rolnej w budowlaną oraz jej wyłączenie z produkcji rolnej należy od decyzji stosownych organów administracyjnych, a te mogą nie wyrazić na to zgody. W przypadku gruntów rolnych wysokiej klasy (I-III) powyżej 0,5 ha, decyzję podejmuje osobiście minister właściwy ds. rolnictwa. To wiele mówi o tym, jak trudne i skomplikowane może być przekształcenie działki. Taka inwestycja nie zawsze jest opłacalna także ze względu na koszty. Działka rolna rzeczywiście jest dużo tańsza od budowlanej, ale musimy pamiętać, że wyłączenie jej z produkcji rolnej oznacza niemałe koszty.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.